ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
menedg_82.djvu Тестові завдання для практичних занять дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні відносини» Частина 2 доц. Ю.О.Крихтіна, асист. О.Г. Диколенко 2013
op_52.djvu ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для модульного контролю знань студентів з курсу «Охорона праці в галузі» для студентів і слухачів ІППК усіх спеціальностей і форм навчання Укладачі: доц. Сударський В.М., старш. викл. Козодой Д.С. 2011
inoz_118 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для самостійного оцінювання знань студентів 1 курсу всіх факультетів (англійська мова) Частина 1 доц. С.І. Нешко 2011
market_25 Тести з дисципліни "Рекламний менеджмент" проф. Жердєв М.Д. 2005 620
bkvrm_97.djvu ТЕСТИ для складання іспитів і самостійної роботи студентів з дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН" для студентів спеціальності 8.090214 "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання" усіх форм навчання доц. Є.В.Романович 2011 3524
errs_70 Тести для перевірки знань та модульного контролю з дисципліни "Двигуни внутрішнього згоряння" та "Локомотивні енергетичні установки" для студентів спеціальності 7.100501 "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (Локомотиви)" Жалкін С.Г. Агулов А.Ф. Жалкін Д.С. 2011
ttd_1 Теплотехніка та теплові установки. Робоча програма, завдання та методичні вказівки до виконання контрольних робіт. Лялюк В.М., Полтавський І.П. 3697
ttd_121 ТЕПЛОСИЛОВІ УСТАНОВКИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсових і дипломних проектів з дисципліни “ТЕПЛОСИЛОВІ ТА ТЕПЛОСПОЖИВЧІ УСТАНОВКИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ” доценти О.Г. Крушедольський, В.А. Корогодский, О.В. Василенко 2015
inoz_139 Теплоенергетичні установки: методичні вказівки з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції для студентів 2 курсу механічного факультету (англійська мова) О.А. Дзюба, І.О. Печій 2014
ttd_129 ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ. ВИБРАНІ ЗАДАЧІ. Навчальний посібник О. О. Алексахін, О. В. Панчук 2017
ttd_4 Тепловіддача горизонтальної труби при вільному русі повітря, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Богомазов Є.В. 2008
ttd_26 Тепловіддача горизонтальної труби при вільному русі повітря, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Богомазов Є.В. 2008
m_88 Теорія функційкомплексної змінної. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до розрахунково-графічної роботи з розділу дисципліни: Вища математика, Частина II проф. В.І. Храбустовський, доценти О.І. Удодова, Ю.С. Шувалова 2014
m_35 Теорія функцій комплексної змінної. Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з розділу дисципліни <Вища математика> Храбустовський В.І., Осмаєв О.А., Удодова О.І. 2006 3704
tr_zv_104 Теорія та системи телекому-нікацій на залізничному транспорті: Конспект лекцій. Ч. 1. Батаєв О.П., Корольова Н.А. 2014 621.391 Б28
ttd_116 ТЕОРІЯ ТА КОНСТРУКЦІЯ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ (ДВЗ) методичні вказівки до виконання контрольної роботи, курсового проекту і лабораторних робіт доценти: О.Г. Крушедольський, В.А. Корогодський, асист. О.В. Василенко 2014
ettp_12 Теорія попиту, перший закон ринку. (Науково-методичний посібник). доц.Духов В.Є.
at_127 ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи "СИНТЕЗ КОРЕКТУЮЧОГО ПРИСТРОЮ МЕТОДОМ ЛОГАРИФМІЧНИХ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК" проф. В.Ш. Хісматулін, доц. О.О. Сосунов 2016
at_134 ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ЧАСТИНА 1 Аналіз, корекція та оптимізація параметрів систем автоматичного керування проф. В. Ш. Хісматулін, доценти О. М. Прогонний, О. О. Сосунов
tmex_19 Теорія механізмів і машин: Модульна структура курсу, технології контролю знань, тестові завдання Мороз В.І., Братченко О.В., Кудряш А.П. 2006 935
Ви наш 144424-й відвідувач