ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
op_20 Тестові завдання з курсу "Основи екології". М.І. Ворожбіян Т.О. Коваленко С.О. Кисельова М.О. Мороз 2008 467
market_38 Тестові завдання з курсу "Риторика" ст. викл. Шульженко І.В. 2002 1028
menedg_12 Тестові завдання з курсу Дейнека О.Г. 878
op_15 Тестові завдання з дисципліни "Безпека життєдіяльності". М.І. Ворожбіян Л.А. Катковнікова 2007 630
op_58.djvu Тестові завдання до модульного контролю знань з дисципліни «Основи ергономіки» асистенти І.І. Бугайченко, А.В. Гончаров 2012 3207
inoz_127.djvu Тестові завдання для студентів 2 курсу всіх спеціальностей (німецька мова) викл. А.О. Буланов 2012
inoz_148 Тестові завдання для самостійного оцінювання знань студентів першого курсу всіх факультетів з дисципліни «Англійська мова» Частина 2 О.А. Дзюба, І.О. Печій 2015
inoz_114 Тестові завдання для самостійного оцінювання знань студентів 1та 2-го курсу всіх факультетів (французька мова) ст.викл. І.Б. Радченко 2011
inoz_116 Тестові завдання для самостійного оцінювання знань студентів 1-2 курсу всіх факультетів. (нім. мова). викл. Теслюк О.В. 2011
menedg_79.djvu Тестові завдання для практичних занять з дисципліни «Ризики у ЗЕД» доц. Ю.О. Крихтіна, асист. О.Г. Диколенко 2012
menedg_80.djvu Тестові завдання для практичних занять з дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахунковіта валютні відносини» Частина 1 доц. Ю.О.Крихтіна, асист. О.Г. Диколенко 2012
menedg_84 Тестові завдання для практичних занять дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні відносини» частина 2 доц. Ю.О.Крихтіна, асист. О.Г. Диколенко 2013
menedg_82.djvu Тестові завдання для практичних занять дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні відносини» Частина 2 доц. Ю.О.Крихтіна, асист. О.Г. Диколенко 2013
op_52.djvu ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для модульного контролю знань студентів з курсу «Охорона праці в галузі» для студентів і слухачів ІППК усіх спеціальностей і форм навчання Укладачі: доц. Сударський В.М., старш. викл. Козодой Д.С. 2011
inoz_118 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для самостійного оцінювання знань студентів 1 курсу всіх факультетів (англійська мова) Частина 1 доц. С.І. Нешко 2011
market_25 Тести з дисципліни "Рекламний менеджмент" проф. Жердєв М.Д. 2005 620
bkvrm_97.djvu ТЕСТИ для складання іспитів і самостійної роботи студентів з дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН" для студентів спеціальності 8.090214 "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання" усіх форм навчання доц. Є.В.Романович 2011 3524
errs_70 Тести для перевірки знань та модульного контролю з дисципліни "Двигуни внутрішнього згоряння" та "Локомотивні енергетичні установки" для студентів спеціальності 7.100501 "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (Локомотиви)" Жалкін С.Г. Агулов А.Ф. Жалкін Д.С. 2011
ttd_1 Теплотехніка та теплові установки. Робоча програма, завдання та методичні вказівки до виконання контрольних робіт. Лялюк В.М., Полтавський І.П. 3697
ttd_121 ТЕПЛОСИЛОВІ УСТАНОВКИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсових і дипломних проектів з дисципліни “ТЕПЛОСИЛОВІ ТА ТЕПЛОСПОЖИВЧІ УСТАНОВКИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ” доценти О.Г. Крушедольський, В.А. Корогодский, О.В. Василенко 2015
Ви наш 465741-й відвідувач