ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
bkvrm_112.djvu Визначення товщини граничної мастильної плівки в умовах електростатичної обробки нафтових олив Методичні вказівки до лабораторної роботи 2 з дисципліни «Основи нанотехнологій» доц. С.В. Воронін, асист. Д.В. Онопрейчук 2012 Скачати
mtv_45 Визначення якості оброблюваної поверхні. методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни “Нові матеріали, технології виготовлення та відновлення деталей” Е.С. Геворкян, Л.А. Тимофеєва, О.М. Мельник 2014 Скачати
inoz_119.djvu викл. Буланов А.О. 2011 Тестові завдання для самостійного оцінювання знань студентів спеціальності МЗЕД. (нім. мова) Скачати
inoz_122.djvu викл. Карабітськова Н.О. 2012 Методичні вказівки з розвитку навичок комунікативної компетенції за темою “Мій фах - Фінанси” для студентів 2 курсу факультету економіки транспорту (нім. мова). Скачати
vtsu_2 Використання інтегрованого середовища BORLAND C++ для розв'язання інженерно - технічних задач. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування", частини 1. Бантюков С.Є. 2006 621.991(681)14 Б235 Скачати
vtsu_4 Використання інтегрованого середовища BORLAND C++ для розв'язання інженерно - технічних задач. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування", частини 2. Бантюков С.Є. 2003 Скачати
ckc_14.djvu Використання мови С++ для розроблення системних програм: Конспект лекцій. Коновалов В.С. 2011 Скачати
vtsu_84 ВИКОРИСТАННЯ СУБД Microsoft Access Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технології» Бантюков С.Є., Бантюкова С.О. 2015 Скачати
bkvrm_14 Вимірювальні перетворювачі систем автоматики будівельних, колійних та вантажна - розвантажувальних машин. Частина 1. Конспект лекцій. Суранов О.В. 2002 69.003 C90 Скачати
at_130 ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМИ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЯХ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «ДІАГНОСТИКА ТА ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ» А. Б. Бойнік, В. Ф. Кустов, О. Ю. Каменєв, О. І. Горбушко 2016 Скачати
eoup_19 Вихідні данні до курсової роботи з дисципліни «Економічний аналіз» Компанієць В.В. 2003 1063 Скачати
m_3 Вища математика: Методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічних та домашніх робіт студентами денної форми навчання, та до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання факультету економіки транспорту. Н.С. Юрчак Ю.О. Акімова, Н.І. Волохова, Т.І. Жулід 2009 342 Скачати
bmkc_51 Відновлення експлуатаційних властивостей основ, фундаментів, заглиблених і підземних споруд Плугін А.А., Трикоз Л.В.
kolii_72 Відновлення залізниць у надзвичайних ситуаціях: навчальний посібник Е.А. Бєліков, Л.П. Ватуля, В.Г. Мануйленко, О.О. Федоренко 2013
bmkc_32 Відновлення та захист промислових будівель та споруд на залізничному транспорті. - Ч.1 Плугін А.М., Калінін О.А., Плугін А.А.
op_28 Відпрацювання прийомів першої (долікарської ) допомоги при нещасному випадку з використанням тренажера ВИТИМ-2. Методичні вказівки до лабораторної роботи з охорони праці. Кислий М.Я., Козодой Д.С. 2005 1274 Скачати
ttd_14 Водопідготовка. Програма курсу, завдання на контрольну роботу, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та тестові питання із модульного контролю для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Єрощенков С.А, Крушедольський О.Г., Корогодський В.А. 2007 Скачати
bmg_112 Водопостачання та водовідведення на залізничному транспорті: Конспект лекцій Єгорова І.М. 2015 Скачати
bmg_96 Водопостачання та водовідведення: методичні вказівки до практичних занять і виконання розрахунково-графічних обіт для студентів спеціальності «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство» доц. І.М. Єгорова 2013 Скачати
bmg_44 Водопостачання та водовідвід. Домашні завдання з методичними рекомендаціями до їх виконання для студентів будівельних спеціальностей всіх форм навчання Ляшенко О.Л. 3561 Скачати
Ви наш 68243-й відвідувач