ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ttd_6 Визначення термодинамічних характеристик політропного процесу стиску повітря, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Михайлов І.Д., Ярошенко Т.І., Шаройко Н.А. 2004
mtv_32.djvu Визначення технологічних параметрів під час витягування виробів з листової заготовки. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни “Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів” професори Л.А. Тимофєєва, Е.С. Геворкян, асист. В.П. Нерубацький 2012
bkvrm_112.djvu Визначення товщини граничної мастильної плівки в умовах електростатичної обробки нафтових олив Методичні вказівки до лабораторної роботи 2 з дисципліни «Основи нанотехнологій» доц. С.В. Воронін, асист. Д.В. Онопрейчук 2012
mtv_45 Визначення якості оброблюваної поверхні. методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни “Нові матеріали, технології виготовлення та відновлення деталей” Е.С. Геворкян, Л.А. Тимофеєва, О.М. Мельник 2014
inoz_119.djvu викл. Буланов А.О. 2011 Тестові завдання для самостійного оцінювання знань студентів спеціальності МЗЕД. (нім. мова)
inoz_122.djvu викл. Карабітськова Н.О. 2012 Методичні вказівки з розвитку навичок комунікативної компетенції за темою “Мій фах - Фінанси” для студентів 2 курсу факультету економіки транспорту (нім. мова).
vtsu_2 Використання інтегрованого середовища BORLAND C++ для розв'язання інженерно - технічних задач. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування", частини 1. Бантюков С.Є. 2006 621.991(681)14 Б235
vtsu_4 Використання інтегрованого середовища BORLAND C++ для розв'язання інженерно - технічних задач. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування", частини 2. Бантюков С.Є. 2003
ckc_14.djvu Використання мови С++ для розроблення системних програм: Конспект лекцій. Коновалов В.С. 2011
vtsu_84 ВИКОРИСТАННЯ СУБД Microsoft Access Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технології» Бантюков С.Є., Бантюкова С.О. 2015
bkvrm_14 Вимірювальні перетворювачі систем автоматики будівельних, колійних та вантажна - розвантажувальних машин. Частина 1. Конспект лекцій. Суранов О.В. 2002 69.003 C90
at_130 ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМИ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЯХ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «ДІАГНОСТИКА ТА ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ» А. Б. Бойнік, В. Ф. Кустов, О. Ю. Каменєв, О. І. Горбушко 2016
eoup_19 Вихідні данні до курсової роботи з дисципліни «Економічний аналіз» Компанієць В.В. 2003 1063
m_3 Вища математика: Методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічних та домашніх робіт студентами денної форми навчання, та до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання факультету економіки транспорту. Н.С. Юрчак Ю.О. Акімова, Н.І. Волохова, Т.І. Жулід 2009 342
bmkc_51 Відновлення експлуатаційних властивостей основ, фундаментів, заглиблених і підземних споруд Плугін А.А., Трикоз Л.В.
kolii_72 Відновлення залізниць у надзвичайних ситуаціях: навчальний посібник Е.А. Бєліков, Л.П. Ватуля, В.Г. Мануйленко, О.О. Федоренко 2013
bmkc_32 Відновлення та захист промислових будівель та споруд на залізничному транспорті. - Ч.1 Плугін А.М., Калінін О.А., Плугін А.А.
op_28 Відпрацювання прийомів першої (долікарської ) допомоги при нещасному випадку з використанням тренажера ВИТИМ-2. Методичні вказівки до лабораторної роботи з охорони праці. Кислий М.Я., Козодой Д.С. 2005 1274
ttd_14 Водопідготовка. Програма курсу, завдання на контрольну роботу, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт та тестові питання із модульного контролю для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Єрощенков С.А, Крушедольський О.Г., Корогодський В.А. 2007
bmg_112 Водопостачання та водовідведення на залізничному транспорті: Конспект лекцій Єгорова І.М. 2015 628.1 Є302
Ви наш 96084-й відвідувач