ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ettp_50.djvu Мікроекономіка програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання доц. Н.М. Каменева, асист. О.Т. Мозгова 2013
ippk_1 ОХОРОНА ПРАЦІ У ВАГОННОМУ ГОСПОДАРСТВІ Навчальний посібник С. В. Панченко, А. О. Каграманян, Д. С. Козодой, А. О. Сотнікова, В. О. Морозов 2018
bmkc_9 Програма навчальної практики з виробництва будівельних матеріалів Бірюков А.І. 2000
errs_37 Навчальні посібники "Основи автоматизації технічного обслуговування, діагностування та ремонту локомотивів. Тартаковський Е.Д.
filos_105 СОЦІОЛОГІЯ. Навчальний посібник І. В. Толстов, В. О. Даніл’ян 2018
ettp_15 Ринок монополії. Укладач доц.Каменева Н.М. Укладач доц. О.І.Фролов 2000
uer_46 Транспортний процес та методи раціонального формування транспортних систем: конспект лекцій Бутько Т.В, Гребцов О.І., Головко Т.В. 2014
ugkr_22 Академічна освіта: Конспект лекцій Мкртичьян Д.І., Продащук С.М. 2014
ettp_16 Ринок недосконалої конкуренції олігополія та монополістична конкуренція. Науково-методична розробка З мікроекономіки для студентів факультету "Економіка транспорту" всіх форм навчання. Укладач доц.Каменева Н.М. 2001
errs_38 АРМ локомотивних та вагонних депо. Навчальний посібник. Частина 1 Тартаковський Е.Д. Устенко О.В. Крашенінін О.С. Пузир В.Г.
tmex_85 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА» (розділ «Кінематика») для студентів заочної форми навчання Н.А. Аксьонова, О.В.Оробінськи, О.В. Надтока 2016
ettp_17 Науково-методична розробка з курсу " Мікроекономіка" на тему "Стратегія фірми на ринку Досконалої конкуренції" Укладач доц. Решетило В.П. 2000
errs_32 АРМ локомотивних та вагонних депо. Навчальний посібник. Частина 1 Тартаковський Е.Д. Устенко О.В. Крашенінін О.С. Пузир В.Г.
tmex_86 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ І ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ» А.В. Павшенко, С.В. Бобрицький, В.І. Громов 2016
ettp_19 Попит, пропозиція, їх взаємодія Укладач проф. О.Д. Борович
tmex_87 МОДУЛЬНА СТРУКТУРА КУРСУ, ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Технічна механіка» В.І. Мороз, О.В. Братченко, В.С. Тіщенко 2016
ettp_21 Економічний прогрес та економічне зростання. (науково-методична розробка). Под. ред. доц. Духова В. Е. 1995
tmex_88 МОДУЛЬНА СТРУКТУРА КУРСУ, ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Технічна механіка» професори В.І. Мороз, О.В. Братченко, доц. В.С. Тіщенко 2016
ettp_25 Інфляція та системи антиінфляційних заходів (Наково-методична розробка) Под. ред доц.. Фролова А. І. 1996
menedg_103 Операційний менеджмент: Конспект лекцій Семенцова О.В. 2016
Ви наш 465658-й відвідувач