ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
vtsu_13 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи інформатики", "Обчислювальна техніка та програмування" (програмування мовою BASIC) для студентів усіх форм навчання, частина 2 Філіппенко І.Г., Бантюков С.Є., Конопацька В.М., Шумеєв В.В. 2000 891 Скачати
vtsu_12 Методичні вказівки з варіантами індивідуальних завдань для виконання контрольних робіт з дисципліни "ОТ та програмування" для студентів заочної форми навчання (частина 2) Філіппенко І.Г., Шумеєв В.В., Меркулов В.С., Дядюн С.В., Костенко А.Б. 2002 512 Скачати
vtsu_11 Завдання до контрольної роботи з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування", частина 1 Філіппенко І.Г., Меркулов В.М., Шумеєв В.В., Дядюн С.В., Костенко А.Б. 2001 491 Скачати
vtsu_10 Основи алгоритмізації: Конспект лекцій з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування", частина 2 Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. 2005 197 Скачати
vtsu_1 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "ОТ та програмування" для студентів1-го курсу факультету УПП. Бантюков С.Є, Філіппенко І.Г., 3431 Скачати
vagon_99 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ВАГОНІВ» Частина 1 проф. І.Е. Мартинов, доц. А.В. Труфанова, асистенти В.В. Репко, В.О. Юдін 2014 3583 Скачати
vagon_98 Основи теорії коливань та стійкості рухомого складу: Конспект лекцій Візняк Р.І., Ловська А.О., Рибін А.В. 2014 625.2 B 428 Скачати
vagon_95 Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни «Транспортні засоби». Розділ «Вагони та вагонне господарство» доц. Р.І. Візняк, асист. І.М. Афанасенко 2014 Скачати
vagon_94 Вагоноремонтні машини і обладнання: Конспект лекцій. Ч. 3. Сучасне обладнання для технічного обслуговування та ремонту вагонів Равлюк В.Г. 2014 625.26 р-136 Скачати
vagon_93 Розрахунки теплових режимів при гальмуванні методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Нова гальмова техніка” проф. І.Е. Мартинов, старш. викл. В.Г. Равлюк, асист. І.М. Афанасенко 2014 540 Скачати
vagon_92 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Автоматичні гальма та безпека руху поїздів» Частина 4 В.Г. Равлюк, М.Г. Равлюк, С.В. Михалків, І.М. Афанасенко, Я.В. Дерев'янчук 2014 Скачати
vagon_91 Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з дисципліни «Системи автоматизованого проектування рухомого складу» Частина 1 В.С. Меркулов, І.М. Афанасенко, Д.І. Скуріхін 2014 233 Скачати
vagon_90 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Надійність та технічна діагностика ЗРС» доц. Д.І. Волошин, асист. С.В. Перешивайлов 2014 506 Скачати
vagon_9 Технологія вагонобудування та ремонту вагонів: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, ч. 1. Обстеження та дефектоскопія колісних пар вагонів І.Д. Борзилов, В.Г. Равлюк, М.Г. Равлюк 2007 929 Скачати
vagon_89 Вагоноремонтні машини та обладнання: Навч. посібник.  Мартинов І.Е., Равлюк В.Г. 2013 Скачати
vagon_88 Холодильне обладнання вагонів: Навчальний посібник Мартинов І.Е., Іщенко В.М., Труфанова А.В. 2013 Скачати
vagon_87 Інтелектуальна власність: Конспект лекцій А.О. Ніколаєнко, В.М. Петухов 2013 Скачати
vagon_86 Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів „Впровадження інновацій у сферу вагоноремонтного підприємства та їх економічна ефективність” для студентів спеціальності «Вагони та вагонне господарство» всіх форм навчання професори І.Е. Мартинов, Ю.Є. Калабухін, старш. викл В.Г. Равлюк, доц. Т.О. Тимофеєва 2013 3285 Скачати
vagon_85 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Вагоноремонтні машини та обладнання” старші викладачі В.Г. Равлюк, М.Г. Равлюк, викл. С.Д. Урсатий 2013 Скачати
vagon_84 Розрахунок гальмівної системи локомотива завдання та методичні вказівки до виконання самостійної (контрольної) роботи з дисципліни “Автогальма та безпека руху поїздів” старші викладачі В.Г. Равлюк, А.М. Зубов, доц. С.В. Михалків, асист. І.М. Афанасенко 2013 Скачати
Ви наш 285093-й відвідувач