ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
bkvrm_130 Управління експлуатацією будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин. Конспект лекцій Є.В. Коновалов, П.Є. Коновалов 2014
bkvrm_131 Логістика складського господарства. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт з дисципліни «Управління виробництвом та основи логістики» Л.М. Козар, Є.В. Романович 2014
bkvrm_132 Методичні вказівки до лабораторних робіт 9-10 з дисципліни «Експлуатація та ремонт будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин» В.О. Стефанов, О.В. Кебко 2014
bkvrm_133 Методичні вказівки до виконання розрахункових та контрольних робіт з дисципліни «Основи автоматизації БКВРМ» О.В. Суранов 2014
bkvrm_134 Методичні вказівки до лабораторних робіт 1-6 з дісципліни «Теоретичні основи створення машин» В.М. Гончаров, Є.В. Коновалов, О.В. Суранов, Л.М. Козар 2014
bkvrm_135 Досконала конкуренція: конспект лекцій Романович Є.В. 2014
bkvrm_136 Студентська навчальна звітністью. Текстова частина (пояснювальна записка). Загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення. Методичний посібник з додержання вимог нормоконтролю у студентській навчальній звітності Л.М. Козар, Є.В. Коновалов, А.О. Лапко, О.Е. Наумова, Г.В. Шаповал, Д.В. Шумик, старш. викл. В.М. Петухов,інж. С.В. Панарін 2014
bkvrm_137 Програма навчально-технологічної практики студентів 1 курсу зі спеціальності «Підйомна-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» А.О. Бабенко, Г.М. Афанасов, старш. лаб. Т.В. Гончарова 2014
bkvrm_138 Системи автоматичного проектування: конспект лекцій. Частина 1 А.О. Бабенко, Г.М. Афанасов, старш. лаб. Т.В. Гончарова 2014
bkvrm_139 Наскрізна робоча програма практики студентів з напряму 6.050503, спеціальності 7.05050308 і 8.05050308 «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» С.В. Воронін, О.В. Суранов 2014
bkvrm_14 Вимірювальні перетворювачі систем автоматики будівельних, колійних та вантажна - розвантажувальних машин. Частина 1. Конспект лекцій. Суранов О.В. 2002
bkvrm_140 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «КОЛІЙНІ МАШИНИ» Частина 2 доценти А.В. Євтушенко, А.М. Кравець, А.В. Погребняк 2014
bkvrm_141 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни „КОЛІЙНІ МАШИНИ” Частина 3 доценти А.В. Євтушенко, А.М. Кравець, А.В. Погребняк 2014
bkvrm_142 ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ОДНОКІВШЕВИХ ЕКСКАВАТОРІВ, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» 2014
bkvrm_143 Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи з дисципліни „Гідравлічний привод БКВРМ” проф. М.П. Ремарчук, доц. О.В. Суранов 2014
bkvrm_144 Організація навчального процесу у вищій школі України: Конспект лекцій. 2015
bkvrm_145 Експлуатація та ремонт БКВРМ: конспект лекцій. Коновалов Є.В., Коновалов П.Є. 2015
bkvrm_146 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «Системи автоматичного проектування» Частина 1/ Лабораторні роботи 1 – 4 доценти Г.М. Афанасов, А.О. Бабенко, старш. лаб. Т.В. Гончарова 2015
bkvrm_147 Спеціальні оливи для вузлів і систем БКВРМ: Конспект лекцій. Кравець А.М, Євтушенко А.В. 2015
bkvrm_148 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ТА РЕМОНТОМ БУДІВЕЛЬНИХ, КОЛІЙНИХ ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ» асист. П.Є. Коновалов (УкрДУЗТ), канд. військ. наук Р.О. Гончар (НАНГУ) 2015
Ви наш 63721-й відвідувач