ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
bkvrm_133 Методичні вказівки до виконання розрахункових та контрольних робіт з дисципліни «Основи автоматизації БКВРМ» О.В. Суранов 2014 3753
bkvrm_135 Досконала конкуренція: конспект лекцій Романович Є.В. 2014 656.2 p693
bkvrm_137 Програма навчально-технологічної практики студентів 1 курсу зі спеціальності «Підйомна-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» А.О. Бабенко, Г.М. Афанасов, старш. лаб. Т.В. Гончарова 2014 505
bkvrm_138 Системи автоматичного проектування: конспект лекцій. Частина 1 А.О. Бабенко, Г.М. Афанасов, старш. лаб. Т.В. Гончарова 2014 625.144 Б124
bkvrm_139 Наскрізна робоча програма практики студентів з напряму 6.050503, спеціальності 7.05050308 і 8.05050308 «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» С.В. Воронін, О.В. Суранов 2014 3754
bkvrm_14 Вимірювальні перетворювачі систем автоматики будівельних, колійних та вантажна - розвантажувальних машин. Частина 1. Конспект лекцій. Суранов О.В. 2002 69.003 C90
bkvrm_140 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «КОЛІЙНІ МАШИНИ» Частина 2 доценти А.В. Євтушенко, А.М. Кравець, А.В. Погребняк 2014 350
bkvrm_141 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни „КОЛІЙНІ МАШИНИ” Частина 3 доценти А.В. Євтушенко, А.М. Кравець, А.В. Погребняк 2014 324
bkvrm_142 ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ОДНОКІВШЕВИХ ЕКСКАВАТОРІВ, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» доценти А.М. Кравець, А.В. Євтушенко 2014 121
bkvrm_143 Методичні вказівки для виконання розрахункової роботи з дисципліни „Гідравлічний привод БКВРМ” проф. М.П. Ремарчук, доц. О.В. Суранов 2014 351
bkvrm_144 Організація навчального процесу у вищій школі України: Конспект лекцій. Козар Л.М. 2015 74.58 ББК59
bkvrm_145 Експлуатація та ремонт БКВРМ: конспект лекцій. Коновалов Є.В., Коновалов П.Є. 2015
bkvrm_146 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «Системи автоматичного проектування» Частина 1/ Лабораторні роботи 1 – 4 доценти Г.М. Афанасов, А.О. Бабенко, старш. лаб. Т.В. Гончарова 2015 1691
bkvrm_147 Спеціальні оливи для вузлів і систем БКВРМ: Конспект лекцій. Кравець А.М, Євтушенко А.В. 2015
bkvrm_148 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ТА РЕМОНТОМ БУДІВЕЛЬНИХ, КОЛІЙНИХ ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ» асист. П.Є. Коновалов (УкрДУЗТ), канд. військ. наук Р.О. Гончар (НАНГУ) 2015 223
bkvrm_149 Методичні вказівки до виконання розрахунково- графічної роботи «МОДЕЛЮВАННЯ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ НОЖІВ МАШИН ДЛЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ ТА НАУКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ» з дисципліни «НАУКОВІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БКВРМ» проф. М.П. Ремарчук 2015 96
bkvrm_150 Методичні вказівки до виконання курсової роботи «АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ РУХОМ ВАЛА ВИСОКОМОМЕНТНОГО ТИХОХІДНОГО ГІДРОМОТОРА СТВОРЕНОГО НА БАЗІ СИЛОВИХ ГІДРОЦИЛІНДРІВ» з дисципліни «ГІДРОПРИВОД ТА ГІДРОАВТОМАТИКА МАШИН» проф. М.П. Ремарчук 2015 162
bkvrm_151 Організація роботи студента в умовах кредитно-модульної системи: конспект лекцій з дисципліни «Академічна освіта» Козар Л.М. 2016 74.58 ББК59
bkvrm_152 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ОСНОВИ НАНОТЕХНОЛОГІЙ» доценти С.В. Воронін, Д.В. Онопрейчук, О.В. Суранов, інж. О.О. Суранов, О.А. Парака, асист. І.Ю. Сафонюк 2016
bkvrm_153 Машини для очищення щебеневої баластної призми: Конспект лекцій Євтушенко А.В., Кравець А.М. 2016
Ви наш 465701-й відвідувач