ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ist_18 Політична культура суспільства.: Конспект лекцій Дмитроченко М. Ф 2005 66ББК Д537
ist_19 Міжнародна політика. Основні напрямки зовнішньої політики України.: Конспект лекцій. Колісник К. Е. 2004 66.4(0.6)ББК К604
ist_20 Політична влада.: Конспект лекцій. Кравченко О. В. 2005 66ББК К772
ist_21 Політичні партії та їх місце в політичній системі суспільства. Політичні партії сучасної України. : Конспект лекцій. Дмитроченко М. Ф., Колісник К. Е. 2001 66ББК Д537
ist_22 Політичні режими.: Конспект лекцій. Колісник К. Е. 2002 66ББК Д603
ist_23 Методичні вказівки до вивчення теми <Політичне життя суспільства >. Дмитроченко М. Ф., Колісник К. Е. 2000 06Д537
vtsu_17 Збірник вправ по роботі в середовищі Windows Філіппенко І.Г., Меркулов В.С., Конопацька В.М., Шумеєв В.В 2002 1018
vtsu_28 Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" Основні додатки до Windows Конопацька В.М. 2001
vtsu_6 Підготовка ділової документації засобами текстового редактора Word, методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Основи інформатики", "Обчислювальна техніка та програмування Болотов О.Б.
vtsu_48 Конспект лекцій. Текстовий редактор Microsoft Office Word Редагування та форматування ділових документів. Карачаров А.Ф.
vtsu_47 Конспект лекцій. Табличний процесор Microsoft Office Excel. "Проектування та обслуговування баз даних", Карачаров А.Ф. 2010
vtsu_49 Конспект лекцій Алгоритмізація та програмування задач обробки економічної інформації. Карачаров А.Ф.
eoup_7 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Регіональна економіка" Боровик Ю.Т. Токмакова І.В. 2009 655
eoup_1 Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Регіональна економіка" Боровик Ю.Т. Токмакова І.В. 2008 322
eoup_8 Методичні вказівки для виконання контрольних і самостійної роботи з дисципліни "Ресурсозбереження" Боровик Ю.Т., Янченко Н.В. 2008 321
eoup_28 Методичні вказівки для виконання контрольних з дисципліни "Ресурсозбереження" для студентів спеціальності "Економіка підприємства" Боровик Ю.Т., Янченко Н.В. 2008 212
uer_2 Загальний курс залізниць: Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи. Для ст удентів залізничних спеціальностей. М.І. Данько, O.Г. Гребців, Т.В. Головко 2007 3161
ettp_23 Програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної та індивідуальноїроботи студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання Доц. Косич М.В.
ettp_24 Навчальний посібник Соболєв В.М., Борович О.Д., Писаревський І.М., Каменева Н.М., Конончук М.В., Фролов О.І, Харитонова Л.В.
ettp_28 Соціальна інфраструктура в умовах ринкової економіки. (Науково-методична розробка факультету). Доц. Каменева Н.М.
Ви наш 455347-й відвідувач