ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ist_111 Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів. Дмитроченко М. Ф., Арбузов Г. Ф, Колісник К. Е., Кравченко О. В. 2006
ist_5 Політичне лідерство.: Конспект лекцій. Целуйко М. Є. 2007
ist_18 Політична культура суспільства.: Конспект лекцій Дмитроченко М. Ф
ist_19 Міжнародна політика. Основні напрямки зовнішньої політики України.: Конспект лекцій. Колісник К. Е.
ist_20 Політична влада.: Конспект лекцій. Кравченко О. В.
ist_21 Політичні партії та їх місце в політичній системі суспільства. Політичні партії сучасної України. : Конспект лекцій. Дмитроченко М. Ф., Колісник К. Е.
ist_22 Політичні режими.: Конспект лекцій. Колісник К. Е.
ist_23 Методичні вказівки до вивчення теми <Політичне життя суспільства >. Дмитроченко М. Ф., Колісник К. Е.
vtsu_17 Збірник вправ по роботі в середовищі Windows Філіппенко І.Г., Меркулов В.С., Конопацька В.М., Шумеєв В.В 2002 1018
vtsu_28 Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" Основні додатки до Windows Конопацька В.М. 2001
vtsu_6 Підготовка ділової документації засобами текстового редактора Word, методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Основи інформатики", "Обчислювальна техніка та програмування Болотов О.Б.
vtsu_48 Конспект лекцій. Текстовий редактор Microsoft Office Word Редагування та форматування ділових документів. Карачаров А.Ф.
vtsu_47 Конспект лекцій. Табличний процесор Microsoft Office Excel. "Проектування та обслуговування баз даних", Карачаров А.Ф. 2010
vtsu_49 Конспект лекцій Алгоритмізація та програмування задач обробки економічної інформації. Карачаров А.Ф.
eoup_7 Методичні вказівки до курсової роботи Боровик Ю.Т. Токмакова І.В. 655
eoup_1 Методичні вказівки до контрольної роботи Боровик Ю.Т. Токмакова І.В. 322
eoup_8 Методичні вказівки для виконання контрольних і самостійної роботи Боровик Ю.Т., Янченко Н.В. 321
eoup_28 Методичні вказівки для виконання контрольних з дисципліни "Ресурсозбереження" для студентів спеціальності "Економіка підприємства" Боровик Ю.Т., Янченко Н.В. 212
uer_10 Системи технології роботи залізничного транспорту. Конспект лекцій. О.В. Березань, М.П. Іхненко, О.А. Малахова 1998 656.2-Б 484
uer_11 Системи технологій роботи залізничного транспорту та загальний курс залізниць. Завдання та методичні вказівки до практичних занять та контрольної роботи. М.П.Іхненко, О.В.Березань 3649
Ви наш 63721-й відвідувач