ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
eoup_80 Стратегія конкуренції. Конспект лекцій. Частина 1- Харків, УкрДАЗТ Дикань В.Л., Шраменко О.В. Скачати
mot_5 Методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни <Системи технологій> Г.К. Крижний Скачати
vtsu_23 Основи побудови технічних систем. Класифікація моделей. Основи теорії оптимізації. Конспект лекцій з курсу "Математичне моделювання на ЕОМ" (частина 1) Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. Скачати
oia_13 Аудит на підприємствах залізничного комплексу: навчальний посібник. Чебанова Н.В., Пакуліна А.А, Петухова Т.О., Ревуцька Л.Є., Чупир В.Є.
bkvrm_66 Методичні вказівки до лабораторних робіт Коновалов Є.В., Романович Є.В. 20 Скачати
inoz_18 Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 1-2 курсу з англійської мови. ст.викл. Коростильова О.В. - Скачати
filos_71 Конспект лекцій Данілян В.О. 30.5 ББК Д-18 Скачати
market_29 Робоча програма, завдання для самостійної роботи та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни проф. Верлока В.С. 1284 Скачати
menedg_63 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та рефератів і плани семінарських занять з дисципліни Дейнека О.Г., Омельченко Т.М. 3713 Скачати
menedg_13 Методичні вказівки до виконання лабороторних робіт з дисципліни Познякова О.В., Янченко Н.В. 353 Скачати
m_11 Методичні вказівки і контрольні завдання "Комплексні числа. Інтегральне числення функції однієї змінної", для студентів І курсу спеціальності УПП заочної форми навчання. Єфременко Р.О. 3620 Скачати
errs_14 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Організація виробництва та транспортна логістика" (Оптимізація планування робочих місць і обладнання за основними критеріями) Кузнецов В.Я., Крашенінін О.С., Рогаль В.В. 1061 Скачати
errs_59 Навчальний посібник. Частина 2. "Вибір та разрахунок основних вузлів локомотивів". Тартаковський Е.Д., Агулов А.Ф., Фалендиш А.П.
ttd_71 Методичні вказвки до лабораторних робіт "Розрахунково-експериментальне дослідження нагрівання виробів" Михайлов І.Д., Лялюк В.М., Шаройко Н.А. 3558 Скачати
ttd_39 Робоча програма та завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни ""Високотемпературні теплотехнологічніпроцеси та установки"" Лялюк В.М., Ярошенко Т.І., Угольніков С.В., Гришина О.В. 1437 Скачати
vtsu_51 Типові тестові завдвння на самостійну роботу з дисциплін доц. Меркулов В.С., ст.викл. Бізюк І.Г., ас. Чаленко О.В. Скачати
m_71 ЛІНІЙНА АЛГЕБРА ТА АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ Методичні вказівки і завдання для студентів загальнотехнічних спеціальностей всіх форм навчання О.О. Думіна, Н.С. Юрчак Скачати
at_62 Методичні вказівки до практичних занять та курсового проекту з дисципліни "Системи залізничної автоматики" Варбанець М.Г., Змій С.О. 338 Скачати
vagon_24 Організація виробництва та логістика на вагоноремонтних підприємствах: Конспект лекцій, ч. 1. Д.І. Волошин , Л.В. Волошина 625.26 В-686 Скачати
vagon_20 Електиричне обладнання вагонів: Методичні вказівки до курсовогог проектування В.Ф. Головко, В.М. Петухов 75 Скачати
Ви наш 68242-й відвідувач