ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ezt_2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни "МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" старш. викл. Тимофєєва Т.О. 583
kolii_8 Методические указания к лабораторным работам по инженерной геодезии. Часть І. Щербина Ю.В., Бурдєєв Н.Є., Гетман В.И., Двоскін О.М. -
ttd_94 Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Інтелектуальна власність" Комар С.В., Ніколаенко А.О. 06 К 63 1430
ezt_3 ПРОГРАМА КУРСУ та завдання для самостійної роботи з дисципліни "МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" старш. викл.Т.О. Тимофєєва 1244
kolii_9 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Інженерна геодезія". Частина ІV. Щербина Ю.В., Гетман В.І. -
ttd_89 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Визначення концентрацій оксиду та двоокису вуглецю у відпрацьованих газів енергетичних установок" Каграманян А.О. 3618
ttd_72 Методичні вказівки до практичних занять "Розрахунок колони однократної ректифікації повітря" Пелепейченко В.І. 3397
ttd_58 Конспект лекцій "Значення вимірювання у процесі пізнання" Полтавський І.П., Гришина О.В. 983
market_29 Робоча програма, завдання для самостійної роботи та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни проф. Верлока В.С. 1284
bmks_7 Технология изготовления строительных материалов Плугін А.М., Софронов В.С., Жильцов В.П. и др.
filos_51 Некласична філософія. Конспект лекцій Овчаренко В.М.
ettp_34 Аналіз національної економіки. Практикум. Практикум призначено для студентів спеціальності "Менеджмент на транспорті" денної та заочної форм навчання. професор Борович О.Д., асистент Мозгова О.Т. 494
ettp_10 Робоча програма, плани семінарських занять та тематика контрольних робіт з курсу <Політична економія> для студентів інженерно-економічного факультету всіх спеціальностей та форм навчання. Доц. Решетило В.П. 3592
ttd_40 Методичні вказівки до виконання дипломного проектування, практичних занять та контрольної роботи "Розрахунок роботи центрального кондиціонера в зимовий і літній періоди" Єрощенков С.А., Счастний Є.Є., Ярошенко Т.І. 111
vtsu_52 Типові тестові завдвння на самостійну роботу з дисциплін ст. викладач В.С.Меркулов, асистент І.Г. Бізюк
market_23 Робоча програма, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи та для контрольних робіт і методичні вказівки до їх виконання з дисципліни доц. Сиволовська О.В. 1114
errs_21 Розташування деповських споруд та екіпірцвальних пристроїв на тяговій території локомотивного депо. Методичні вказівки з курсового та дипломного проектування для студентів спеціальності "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (Локомот Бабанін О.Б. 58
kolii_50 Підготовка плану площадки в горизонталях. Визначення проектних натурних робочих відміток при розробці фундаментів будівельних споруд. Челядінов Г.М., Малявін А.М., Галагуря Є.Ю. 856
op_30 Захист від вібрації. Віброізоляція. Методичні вказівки до розділу "Охорона праці в дипломному проекті" Кислий М.Я. 427
ettp_23 Програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної та індивідуальноїроботи студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання Доц. Косич М.В.
Ви наш 165258-й відвідувач