ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
eoup_153 Визначення економічної ефективності заходів науково-технічного прогресу на залізничному транспорті: методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності “ЕСК” всіх форм навчання доценти Ю.В. Єлагін, І.Л. Назаренко, старш. викл. Н.Є. Каличева 2013 Скачати
ezt_14 Визначення економічної ефективності заходів у галузі автоматики, телемеханіки та інформаційних технологій на залізничному транспорті: методичні вказівки до виконання розрахунків у дипломних проектах проф. М.Д. Жердєв, доценти Ю.М. Юрченко, Н.В. Гриценко,асист. Ю.В. Мирошниченко 2013 Скачати
at_131 ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ДОСТОВІРНОСТІ ВИПРОБУВАНЬ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та виконання розрахунково-графічної і контрольної роботи з дисципліни «ДІАГНОСТИКА ТА ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧН А. Б. Бойнік, В. Ф. Кустов, О. Ю. Каменєв 2016 Скачати
ttd_11 Визначення ізобарної теплоємності газа, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Ярошенко Т.І., Рукавишников П.В. 2007 Скачати
ttd_8 Визначення ізобарної теплоємності газу. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни "Технічна термодинаміка" та "Тепломасообмін" Ярошенко Т.І., Богомазов Є.В., Рукавішніков П.В. 2007 Скачати
ttd_5 Визначення коефіцієнта теплопровідності ізоляційного матеріалу методом циліндра, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Богомазов Є.В., Ярошенко Т.І., Шкрабіль Т.О., Гришина О.В. 2008 Скачати
eoup_164 Визначення основних показників господарської діяльності підприємства методичні вказівки з дисципліни «Економіка підприємств» доценти О.В. Шраменко, О.М. Полякова, старш. викл. М.В. Кондратюк 2014 3786 Скачати
errs_84.djvu Визначення основних показників роботи двигуна внутрішнього згоряння. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» проф. С.Г. Жалкін, доц. Д.С. Жалкін 2012 Скачати
errs_85 Визначення основних розмірів деталей локомотивних енергетичних установок методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Локомотивні енергетичні установки" частина 2 професори С.Г. Жалкін, Д.С. Жалкін, доц. А.Ф. Агулов 2012 Скачати
op_51.djvu ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ШУМУ ЗАДАНОГО ОБ’ЄКТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи з курсу «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» доценти В. Г. Брусенцов, Н.А. Губенко 2011 3573 Скачати
vagon_83 Визначення показників роботи і вибір раціонального способу відновлення вагонів завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної (контрольної) роботи з дисципліни „Основи експлуатації та відновлення вагонів” старш. викл. В.Г. Равлюк 2013 3284 Скачати
uer_35 Визначення структури та показників надійності складної системи: Методичні вказівки до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання та для проведення практичних занять для студентів денної форми навчання з дисципліни “Основи теорій систем і упра Т.В.Бутько, О.М.Ходаківський, В.В.Петрушов, В.М.Прохоров 2008 3711 Скачати
uer_13 Визначення структури та показників надійності складної системи. Методичні вказівки до контрол. роботи для студ. заочної форми навчання та для проведення лаб. занять для студентів денної форми навчання з дисципліни "Основи теорій систем і управління" Бутько Т.В., Ходаківський О. М., Прохоров В.М., Петрушов В.В. 2008 3712 Скачати
ttd_6 Визначення термодинамічних характеристик політропного процесу стиску повітря, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Михайлов І.Д., Ярошенко Т.І., Шаройко Н.А. 2004 Скачати
mtv_32.djvu Визначення технологічних параметрів під час витягування виробів з листової заготовки. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни “Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів” професори Л.А. Тимофєєва, Е.С. Геворкян, асист. В.П. Нерубацький 2012 Скачати
bkvrm_112.djvu Визначення товщини граничної мастильної плівки в умовах електростатичної обробки нафтових олив Методичні вказівки до лабораторної роботи 2 з дисципліни «Основи нанотехнологій» доц. С.В. Воронін, асист. Д.В. Онопрейчук 2012 Скачати
mtv_45 Визначення якості оброблюваної поверхні. методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни “Нові матеріали, технології виготовлення та відновлення деталей” Е.С. Геворкян, Л.А. Тимофеєва, О.М. Мельник 2014 Скачати
inoz_119.djvu викл. Буланов А.О. 2011 Тестові завдання для самостійного оцінювання знань студентів спеціальності МЗЕД. (нім. мова) Скачати
inoz_122.djvu викл. Карабітськова Н.О. 2012 Методичні вказівки з розвитку навичок комунікативної компетенції за темою “Мій фах - Фінанси” для студентів 2 курсу факультету економіки транспорту (нім. мова). Скачати
vtsu_2 Використання інтегрованого середовища BORLAND C++ для розв'язання інженерно - технічних задач. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування", частини 1. Бантюков С.Є. 2006 621.991(681)14 Б235 Скачати
Ви наш 324481-й відвідувач