ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
vtsu_20 Конспект лекцій.OPEN OFFІCE.org. WRІTER Редагування та форматування документів. Карачаров А Ф 2004
vtsu_2 Використання інтегрованого середовища BORLAND C++ для розв'язання інженерно - технічних задач. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування", частини 1. Бантюков С.Є. 2006 621.991(681)14 Б235
vtsu_19 Основи алгоритмізації базових обчислювальних процесів. Меркулов В.С., Гончаров В.О., Бізюк І.Г., Бутенко М.В., Головко О.В. 621.991(681) 14 0 751
vtsu_18 Методичні вказівки "Робота користувача в комп'ютерних мережах" Конопацька В.М., Солонінченко А.М. 3651
vtsu_17 Збірник вправ по роботі в середовищі Windows Філіппенко І.Г., Меркулов В.С., Конопацька В.М., Шумеєв В.В 2002 1018
vtsu_16 Розрахунки табличним процесором EXCEL: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування" Гончаров В.О. 166
vtsu_15 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи інформатики", "Обчислювальна техніка та програмування" (програмування мовою BASIC) для студентів усіх форм навчання, частина 3 Філіппенко І.Г., Бантюков С.Є., Конопацька В.М., Шумеєв В.В. 2000 3650
vtsu_14 Програмування інженерно-технічних задач в середовищі QBasic: Конспект лекцій з дисципліни "Обчислювальна техніка і програмування", частина 3 Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. 621.991(681)14Ф534
vtsu_13 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи інформатики", "Обчислювальна техніка та програмування" (програмування мовою BASIC) для студентів усіх форм навчання, частина 2 Філіппенко І.Г., Бантюков С.Є., Конопацька В.М., Шумеєв В.В. 2000 891
vtsu_12 Методичні вказівки з варіантами індивідуальних завдань для виконання контрольних робіт з дисципліни "ОТ та програмування" для студентів заочної форми навчання (частина 2) Філіппенко І.Г., Шумеєв В.В., Меркулов В.С., Дядюн С.В., Костенко А.Б. 2002 512
vtsu_11 Завдання до контрольної роботи з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування", частина 1 Філіппенко І.Г., Меркулов В.М., Шумеєв В.В., Дядюн С.В., Костенко А.Б. 2001 491
vtsu_10 Основи алгоритмізації: Конспект лекцій з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування", частина 2 Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. 2005 197
vtsu_1 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "ОТ та програмування" для студентів1-го курсу факультету УПП. Бантюков С.Є, Філіппенко І.Г., 3431
vagon_99 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ВАГОНІВ» Частина 1 проф. І.Е. Мартинов, доц. А.В. Труфанова, асистенти В.В. Репко, В.О. Юдін 2014 3583
vagon_98 Основи теорії коливань та стійкості рухомого складу: Конспект лекцій Візняк Р.І., Ловська А.О., Рибін А.В. 2014 625.2 B 428
vagon_95 Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни «Транспортні засоби». Розділ «Вагони та вагонне господарство» доц. Р.І. Візняк, асист. І.М. Афанасенко 2014
vagon_94 Вагоноремонтні машини і обладнання: Конспект лекцій. Ч. 3. Сучасне обладнання для технічного обслуговування та ремонту вагонів Равлюк В.Г. 2014 625.26 р-136
vagon_93 Розрахунки теплових режимів при гальмуванні методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Нова гальмова техніка” проф. І.Е. Мартинов, старш. викл. В.Г. Равлюк, асист. І.М. Афанасенко 2014 540
vagon_92 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Автоматичні гальма та безпека руху поїздів» Частина 4 В.Г. Равлюк, М.Г. Равлюк, С.В. Михалків, І.М. Афанасенко, Я.В. Дерев'янчук 2014
vagon_91 Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з дисципліни «Системи автоматизованого проектування рухомого складу» Частина 1 В.С. Меркулов, І.М. Афанасенко, Д.І. Скуріхін 2014 233
Ви наш 455347-й відвідувач