ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ebiupt_6.pdf Людський розвиток: Конспект лекцій. Позднякова Л.О., Яковенко В.Г. 2016
vagon_122 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ВАГОНОБУДУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ВАГОНІВ» В.Г. Равлюк, С.В. Перешивайлов 2016
fts_34.pdf Методика розвитку швидкості та витривалості засобами легкої атлетики: Конспект лекції. Сапегіна І.О., Шатов А.В. 2016
op_85 Основи екології: Конспект лекцій. Мороз М.О., Гармаш Б.К. 2016
op_82 Хімія: Конспект лекцій Костиркін О.В., Корогодська А.М. 2016
euvkb_54 Управління витратами: Конспект лекцій: В 2 ч. Ч.2 Дикань В.Л., Полякова О.М. 2016
etem_3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» для студентів напряму підготовки «СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХУ ПОЇЗДІВ» всіх форм навчання Частина 1 доценти О.М. Ананьєва, М.Г. Давиденко 2016
tsl_11 Взаимодействие видов транспорта: Конспект лекций Ч. 2. Е.С. Алешинский, Д.С. Лючков, В.В. Кулешов, С.А. Светличная, А.А. Сиваконева. 2015
bkvrm_147 Спеціальні оливи для вузлів і систем БКВРМ: Конспект лекцій. Кравець А.М, Євтушенко А.В. 2015
euvkb_12.djvu Стратегічне управління підприємством: Конспект лекцій: У 4 ч. Ч.1 В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, І.В. Токмакова. 2015
op_76 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з дисципліни «Охорона праці в галузі» 2015
mtv_49 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Метрологічне забезпечення якості продукції” проф. Л.А. Тимофеєва, доц.   Г.Л. Комарова 2015
cet_70 Розрахунок тягового двигуна. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ» доц. Н.П. Карпенко, асист. В.П. Нерубацький 2015
ugkr_31 Транспортне право: Конспект лекцій . Ч. 2 С.М. Продащук, О.М. Костєнніков, Г.Є. Богомазова, О.О. Шапатіна 2015
euvkb_28.djvu Економіка та організація невиробничої сфери: Конспект лекцій. Ч.2. Сухорукова Т.Г. 2015
fin_135 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» доц. М.В. Бормотова 2015
tmex_71 Вибір коефіцієнтів зміщення при проектуванні зубчатих механізмів допоміжні матеріали до виконання курсового проекту з дисципліни «Теорія механізмів і машин» проф. В.І. Мороз, доц. О.В. Братченко 2015
market_70 Методичні вказівки до виконання магістерської дипломної роботи проф. О.І. Зоріна, доценти А.О. Дергоусова, О.Е. Наумова, О.В. Сиволовська 2015
ckc_31 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до дипломного проекту для спеціалістів та магістрів спеціальностей 050.10203 «Спеціалізовані комп’ютерні системи» та 050.20203 «Автоматика та автоматизація на транспорті» доценти М.А. Мірошник, Л.А. Клименко 2015
cet_75 ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ з дисципліни "Тягові та трансформаторні підстанції" доц. О.Д. Супрун, асист. Ю.О. Семененко 2015
Ви наш 63721-й відвідувач