ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
fin_145 Податкова система: Конспект лекцій Поколодна О.В. 2016
vagon_117 Експлуатаційні властивості транспортних засобів: Конспект лекцій. Ч. 2. Ловська А.О., Равлюк В.Г., Візняк Р. І. Гребенюк В.А. 2016
errs_102 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних робіт з дисципліни «ОСНОВИ НАДІЙНОСТІ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗРС» проф. О.С. Крашенінін, асистенти О.О. Шапатіна, О.В. Клименко, асп. В.А. Гогаєв 2016
fin_158.pdf Центральний банк і грошово-кредитна політика: Конспект лекцій Коковіхіна О. О., Бойко Д. І. 2016
tr_zv_111 РОЗРАХУНОК ЗНАЧЕНЬ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ПОХИБОК ЦИФРОВИХ ВОЛЬТМЕТРІВ. Методичні вказівки до разрахункової та контрольної роботи М.О. Колісник, І.В. Піскачова 2016
tr_zv_112 Методичні вказівки для практичних занять та контрольних робіт з дисципліни «МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА» І.В. Ковтун, Н.А. Корольова 2016
bkvrm_152 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ОСНОВИ НАНОТЕХНОЛОГІЙ» доценти С.В. Воронін, Д.В. Онопрейчук, О.В. Суранов, інж. О.О. Суранов, О.А. Парака, асист. І.Ю. Сафонюк 2016
ist_49 Культурні процеси напередодні і в добу козаччини: Конспект лекції. Сніжко І.А. 2016 930 C 53
tmex_85 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА» (розділ «Кінематика») для студентів заочної форми навчання Н.А. Аксьонова, О.В.Оробінськи, О.В. Надтока 2016
euvkb_48 Нравственные основы экономики и предпринимательской деятельности: Конспект лекций в 4-х ч. (Ч3) В.В. Компаниец 2016
fin_146 Проектне фінансування: Конспект лекцій Ч. 1. Машошина Т.В. 2016
errs_99 Локомотивне господарство: Конспект лекцій. Ч. 1 Бабанін О.Б., Жалкін С.Г. 2016
euvkb_40 Нравственные основы экономики и предпринимательской деятельности: Конспект лекций: В 4-х ч. Ч.1. Компаниец В.В. 2016
errs_103 Хімотологія дизельних палив. Альтернативні види палива: Конспект лекцій. Д.С.Жалкін, С.Г.Жалкін 2016
fin_159.pdf Бюджетування на залізничному транспорті: Конспект лекцій Лисьонкова Н.М., Єрмоленко О.А. 2016
fin_160.pdf МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «БЮДЖЕТУВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ» доценти Н.М. Лисьонкова, О.А. Єрмоленко 2016
ckc_37 Методичні вказівки до лабораторних робот з дисциплін «ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ», «АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ», «ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА БАЗИ ДАНИХ» Частина 2 О.Ю. Гуль, М.Р. Терованесов, Т.О. Чуян, М.С. Курцев 2016
at_130 ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМИ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЯХ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «ДІАГНОСТИКА ТА ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ» А. Б. Бойнік, В. Ф. Кустов, О. Ю. Каменєв, О. І. Горбушко 2016
tmex_86 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ І ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ» А.В. Павшенко, С.В. Бобрицький, В.І. Громов 2016
euvkb_49 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з дисципліни “ЕКОНОМІЧНА РОЗВІДКА ТА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ” ЧАСТИНА 2 І.В. Воловельська, А.В. Толстова 2016
Ви наш 96086-й відвідувач