ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
at_57 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системи автоматики і телемеханіки на перегонах" Бойнiк А.Б., Лазарєв О.В., Меліхов А.А., Абакумов О.А. 933
inoz_18 Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 1-2 курсу з англійської мови. ст.викл. Коростильова О.В. -
fin_65 Методичні вказівки та завчання до контрольної роботи з дисципліни "Економічні ризики" для студентів спеціальності "Фінанси" заочної форми навчання Стешенко Олена Дамирівна 693
vtsu_49 Конспект лекцій Алгоритмізація та програмування задач обробки економічної інформації. Карачаров А.Ф.
menedg_19 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з курсу Алексєєва Т.І. 416
errs_54 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація та планування виробництва" Кузнецов В.Я., Крашенінін О.С., Котов В.В., Циганок О.А., Фалендиш А.П. 3417
ttd_63 Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Розрахунок кільцевого газопроводу високого (середнього) тиску" Пелепейченко В.І., Счастний Є.Є. 901
vagon_12 Автоматика та автоматизація устаткування вагонів та технологічних процесів: Методичні вказівки до курсової роботи. Розрахунок силових приводів засобів автоматики В. В. Бондаренко 824
ttd_33 Методичні вказвки до лабораторних робіт "Визначення режиму спільної роботи насоса та групи механічних форсунок" Ніколенко М.Г., Бондар Э.М. 1309
errs_41 Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисципліни "Теорія та конструкція локомотивів". Частина 3. Розрахунок основних вузлів та систем локомотивів. Агулов А.Ф., Фалендиш А.П., Басов Г.Г. 3020
inoz_99 Методичні вказівки та контрольне завдання за фахом "Міжнародні перевезення " Антохіна 1239
mtv_19 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Матеріалознавство та ТКМ» розділ «Обробка металів тиском» Геворкян Е.С. , Федченко І.І. РИО
ettp_36 Програма та плани семінарських занять з національної економіки Доцент Фролов О.І.
op_32 Методические указания для дипломного проектирования по пожарной безопасности Шмалько Э.Я. 866
ttd_78 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Исследование двухпозиционного регулирования температуры в электропечи" Полтавський І.П., Лялюк В.М. 3097
menedg_55 Методичні вказівки до виконання дипломних та випускних робіт для студентів спеціальності Коротич О.Б. 162
ttd_31 Робоча програма. Методичні вказівки та контрольні завдання "Захист навколишнього середовища при роботі теплотехологічного устаткування" Шаройко Н.А., Полтавський І.П., Рукавішников П.В. 1330
bmg_62 Расчет тонкостенных стержней открытого профиля с применением ПЭВМ Кітов Ю.П., Веревічева М.А., Чихладзе Е.Д., Красюк О.Г. 241
tmex_3 "Комплексне методичного забезпечення до вивчення дисципліни "Теоретична механіка". Іванова З.О., Дунай Л.М., Аксьонова Н.А. 1251
kolii_49 Безпека руху на залізничному транспорті В.Я. Чичуга, Д.О. Потапов 23
Ви наш 255371-й відвідувач