ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
bkvrm_22 Технічні основи створення машин. Навчальний посібник. Коновалов Є.В., Гончаров В.М. 2000 625.144 K647
zsv_71 Технічні вимоги до проектування роздільних пунктів та їх складових елементів: Конспект лекцій з дисципліни «Залізничні станції та вузли» І. В. Берестов, Г. В. Шаповал, В. В. Кулешов, К. В. Крячко, Т. Т. Берестова 2018
zsv_73 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ РОЗДІЛЬНИХ ПУНКТІВ ТА ЇХ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ І. В. Берестов, Г. В. Шаповал, В. В. Кулешов, К. В. Крячко, Т. Т. Берестова 2018
vagon_51 Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання вагонів: Методичні вказівки до курсового проектування, ч. 2 В.Ф. Головко 2000 3635
vagon_52 Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання вагонів: Методичні вказівки до курсового проектування, ч. 1 В.Ф. Головко 1999 3540
vagon_49 Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання вагонів: Конспект лекцій, ч. 2 В.Ф. Головко 2001 625.26 Г612
vagon_50 Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання вагонів: Конспект лекцій, ч. 1 В.Ф. Головко 2002 625.26 Г612
vagon_79 Технічне обслуговування вагонів. Завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної (контрольної) роботи з дисципліни «Основи технічного обслуговування «вагонів» проф. І.Д. Борзилов, старш. викл. К.В. Шевченко 2013 3283
ttd_101.djvu ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА Робоча програма, методичні вказівки і завдання до виконання контрольних робіт доц. Т.І. Ярошенко, асист. О.В. Гришина 2012
ttd_109 Технічна термодинаміка методичні вказівки і завдання до виконання практичних робіт: Частина 2 доц. Ю.А. Бабіченко, асист. О.В. Гришина 2013
ttd_98.djvu ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА Методичні вказівки і завдання до виконання практичних робіт Частина І доцент Ю.А. Бабіченко, доцент В.І. Рубльов 2011
tmex_82 Технічна механіка: Конспект лекцій Ч. 2. Оробинський О.В, Надтока О.В. 2015
tmex_69 Технічна механіка: Конспект лекцій Оробінський О.В., Аксьонова Н.А. 2014
bmg_93 Технічна механіка рідини і газу. Програма дисципліни та індивідуальне завдання доц. В.А. Борщов 2012 1540
kolii_59.djvu ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЗАЛІЗНИЦЬ Методичні вказівки до виконання дипломного та курсового проектування старші викладачі Н.В. Бєлікова, Г.М. Челядінов, доц. Є.І. Галагуря 2011
cet_22 Техніка високих напруг. Ізоляція та перенапруги в пристроях ел-постачання і електричної тяги залізничного транспорту Акімов О.І.,Сушко Д.Л. 2002 3676
market_49 Тестові та ситуаційні завдання з дисципліни «Основи менеджменту, маркетингу та логістики» доц. О.Е. Наумова, асист. О.І.Антонова 2011 3514
op_16 Тестові завдання з хімії. М.І. Ворожбіян, О.В. Костиркін, Т.О. Коваленко, С.О. Кисельова 2006 3297
op_26 Тестові завдання з основ охорони праці (для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей денної форми навчання) Козодой Д. С., Губенко Н.А. 2010 867
op_79 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з курсу „ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ” для самостійної роботи студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання проф. М.І. Ворожбіян, старші викладачі Т.О. Коваленко, С.О. Кисельова, асист. М.О. Мороз 2009 467
Ви наш 465658-й відвідувач