ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
op_4 Визначення адаптпційних можливостей людини оператора. М.В. до практичних занятьз дисципліни БЖД. М.І. Ворожбіян Н.П. Єфіменко Т.В. Количева 2008 29
bkvrm_111.djvu Визначення впливу концентрації поверхнево-активних речовин у нафтовій оливі на механізм змочування поверхні скла. Методичні вказівки до лабораторної роботи 1 з дисципліни «Основи нанотехнологій» доц. С.В. Воронін, асист. Д.В. Онопрейчук 2012
bmg_90 Визначення геометричних характеристик складних плоских перерізів з контролем рішення на комп'ютері Чихладзе Е.Д., Кітов Ю.П., Веревічева М.А. 2008 877
errs_69 Визначення дій локомотивних бригад по швидкостемірних стрічках. Методичні вказівки до практичних занять Бабанін О.Б., Пузир В.Г., Ліньков В.В. 1249
eoup_141.djvu Визначення економічного ефекту від впровадження в експлуатацію нового електропоїзда методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності “Електричний транспорт” Частина 3 проф. Ю.Є. Калабухін доц. О.В. Шраменко 2012
euvkb_9 ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ в локомотивному ГОСПОДАРСТВІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсової роботи з дисципліни «Економіка і організація локомотивного господарства» проф. Ю.Є. Калабухін, доц. О.В. Шраменко, старш. виклад. М.В. Кондратюк, асистенти М.В. Корінь, М.О. Устенко 2015 822
eoup_153 Визначення економічної ефективності заходів науково-технічного прогресу на залізничному транспорті: методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності “ЕСК” всіх форм навчання доценти Ю.В. Єлагін, І.Л. Назаренко, старш. викл. Н.Є. Каличева 2013
ezt_14 Визначення економічної ефективності заходів у галузі автоматики, телемеханіки та інформаційних технологій на залізничному транспорті: методичні вказівки до виконання розрахунків у дипломних проектах проф. М.Д. Жердєв, доценти Ю.М. Юрченко, Н.В. Гриценко,асист. Ю.В. Мирошниченко 2013
at_131 ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ДОСТОВІРНОСТІ ВИПРОБУВАНЬ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та виконання розрахунково-графічної і контрольної роботи з дисципліни «ДІАГНОСТИКА ТА ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧН А. Б. Бойнік, В. Ф. Кустов, О. Ю. Каменєв 2016
ttd_11 Визначення ізобарної теплоємності газа, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Ярошенко Т.І., Рукавишников П.В. 2007
ttd_8 Визначення ізобарної теплоємності газу. Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни "Технічна термодинаміка" та "Тепломасообмін" Ярошенко Т.І., Богомазов Є.В., Рукавішніков П.В. 2007
ttd_5 Визначення коефіцієнта теплопровідності ізоляційного матеріалу методом циліндра, методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання спеціальності “Теплоенергетика”. Богомазов Є.В., Ярошенко Т.І., Шкрабіль Т.О., Гришина О.В. 2008
eoup_164 Визначення основних показників господарської діяльності підприємства методичні вказівки з дисципліни «Економіка підприємств» доценти О.В. Шраменко, О.М. Полякова, старш. викл. М.В. Кондратюк 2014
eoup_164 Визначення основних показників господарської діяльності підприємства методичні вказівки з дисципліни «Економіка підприємств» доценти О.В. Шраменко, О.М. Полякова, старш. викл. М.В. Кондратюк 2014
errs_84.djvu Визначення основних показників роботи двигуна внутрішнього згоряння. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» проф. С.Г. Жалкін, доц. Д.С. Жалкін 2012
errs_85 Визначення основних розмірів деталей локомотивних енергетичних установок методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Локомотивні енергетичні установки" частина 2 професори С.Г. Жалкін, Д.С. Жалкін, доц. А.Ф. Агулов 2012
op_51.djvu ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ШУМУ ЗАДАНОГО ОБ’ЄКТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи з курсу «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» доценти В. Г. Брусенцов, Н.А. Губенко 2011 3573
vagon_83 Визначення показників роботи і вибір раціонального способу відновлення вагонів завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної (контрольної) роботи з дисципліни „Основи експлуатації та відновлення вагонів” старш. викл. В.Г. Равлюк 2013
uer_35 Визначення структури та показників надійності складної системи: Методичні вказівки до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання та для проведення практичних занять для студентів денної форми навчання з дисципліни “Основи теорій систем і упра Т.В.Бутько, О.М.Ходаківський, В.В.Петрушов, В.М.Прохоров 2008 3711
uer_13 Визначення структури та показників надійності складної системи. Методичні вказівки до контрол. роботи для студ. заочної форми навчання та для проведення лаб. занять для студентів денної форми навчання з дисципліни "Основи теорій систем і управління" Бутько Т.В., Ходаківський О. М., Прохоров В.М., Петрушов В.В. 2008 3712
Ви наш 96083-й відвідувач