ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
tr_zv_30 Вивчення і дослідження мікропроцесорних телеграфних апаратів ч.1 Артеменко Є.А.,Книгавко М.В. 3351
tr_zv_2 Вивчення конструкції електричних та оптичних кабелів зв’язку та кабельної арматури Книгавко М.В. 2000 118
ttd_7 Вивчення конструкції та експериментальні дослідження відцентрового вентилятора. . Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни "Нагнітачі та турбіни" Счастний Є.Є., Угольніков С.В. 2008 152
ttd_117 ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ, РОБОТИ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ УНІФІКОВАНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА ЗАХИСТУ МІКРОКОТЛА ТИПУ АМК-V-I-Г МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи з дисципліни «Автоматизація теплоенергетичних установок» проф. С.А. Єрощенков, доц. Н.А. Шаройко, асист. А.В. Онищенко, доц. Ю.А. Бабіченко 2014
etem_7 ВИВЧЕННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА НА ОСНОВІ ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «СИСТЕМИ ТЯГОВОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА» проф. С.Г. Буряковський, старш. викл. А.С. Маслій, інженери А.Г. Мастепан, В.В. Смірнов 2016
op_3 Вивчення параметрів шуму заданого обєкта. МВ до лабораторної роботи. М.Я. Кислий, О.В. Шапка 2004 1204
ttd_128 ВИВЧЕННЯ РОБОТИ ПОРШНЕВОГО КОМПРЕСОРА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи з дисципліни «ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА» доценти В. І. Рубльов, Ю. А. Бабіченко 2017
bkvrm_8 Вивчення систем запалювання автомобіля. Методичні вказівки до лабораторної роботи. Венцель Є.С., Гончаров В.М. 2008 11
mtv_33.djvu Вивчення фазового складу надтвердих матеріалів. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Нові матеріали, технології виготовлення та відновлення виробів” проф. Е.С. Геворкян, старш. викл. І.І. Федченко, асист. В.П. Нерубацький 2012
etem_6 ВИВЧЕННЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ЗМІННОГО СТРУМУ КОМПАНІЇ SIEMENS МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «СИСТЕМИ ТЯГОВОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА» проф. С.Г. Буряковський, старш. викл. А.С. Маслій, інж. А.Г. Мастепан, асист. О.О. Рафальский 2016
oia_27 Види планів рахунків: Теоретичні аспекти та практика застосування Євсєєва О.О. 2006 657 є25
bmg_122 ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СКЛАДНИХ ПЛОСКИХ ПЕРЕРІЗІВ З КОНТРОЛЕМ РІШЕННЯ НА КОМП’ЮТЕРІ Е.Д.Чихладзе,М.А. Веревічева, Ю.П. Кітов 2008 1424
bkvrm_89 ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОВІТРЕПРОВОДІВ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ ПНЕВМАТИЧНИХ РУЧНИХ МАШИН МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної і практичної роботи доценти А.В. Погребняк, А.В. Євтушенко, асист. З.І. Кудіна 2011 3269
op_78 Визначення адаптаційних можливостей людини-оператора МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності» проф. М.І.Ворожбіян, доц. Н.П.Єфіменко, асист. Т.В.Количева 2008 29
op_4 Визначення адаптпційних можливостей людини оператора. М.В. до практичних занятьз дисципліни БЖД. М.І. Ворожбіян Н.П. Єфіменко Т.В. Количева 2008 29
bkvrm_111.djvu Визначення впливу концентрації поверхнево-активних речовин у нафтовій оливі на механізм змочування поверхні скла. Методичні вказівки до лабораторної роботи 1 з дисципліни «Основи нанотехнологій» доц. С.В. Воронін, асист. Д.В. Онопрейчук 2012
bmg_90 Визначення геометричних характеристик складних плоских перерізів з контролем рішення на комп'ютері Чихладзе Е.Д., Кітов Ю.П., Веревічева М.А. 2008 877
errs_69 Визначення дій локомотивних бригад по швидкостемірних стрічках. Методичні вказівки до практичних занять Бабанін О.Б., Пузир В.Г., Ліньков В.В. 1249
eoup_141 Визначення економічного ефекту від впровадження в експлуатацію нового електропоїзда методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності “Електричний транспорт” Частина 3 проф. Ю.Є. Калабухін доц. О.В. Шраменко 2012 3094
euvkb_9 ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ в локомотивному ГОСПОДАРСТВІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсової роботи з дисципліни «Економіка і організація локомотивного господарства» проф. Ю.Є. Калабухін, доц. О.В. Шраменко, старш. виклад. М.В. Кондратюк, асистенти М.В. Корінь, М.О. Устенко 2015 822
Ви наш 446416-й відвідувач