ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
filos_13 Методические указания к семинарским занятиям по теме: <Философия Фридриха Ницше> ".- Харків: УкрДАЗТ Овчаренко В.М.
fin_80.djvu ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсової роботи доц. О.В. Поколодна 2012
vagon_91 Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з дисципліни «Системи автоматизованого проектування рухомого складу» Частина 1 В.С. Меркулов, І.М. Афанасенко, Д.І. Скуріхін 2014
ettp_36 Програма та плани семінарських занять з національної економіки Доцент Фролов О.І.
filos_90 Філософські напрямки кінця ХХ – початку ХХІ століття: Методичні вказівки з курсу «Філософія» доценти Т.В. Количева, В.О. Лебедєв, асист. І.В. Толстов 2014
menedg_87 Програма курсу та методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Державне та регіональне управління» доц. О.В. Семенцова 2014
bkvrm_67 Методичні вказівки до лабораторних робіт Правдюк М.Т.
inoz_137 Електричний транспорт: Методичні вказівки з розвитку навичок читання та комунікативної компетенції (англійська мова) Л.І. Золотаревська, І.Б. Абрамська 2014
vagon_116 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи з дисципліни «АВТОМАТИЧНІ ГАЛЬМА ТА БЕЗПЕКА РУХУ ПОЇЗДІВ» Частина 7 доц. В.Г. Равлюк, асист. Я.В. Дерев’янчук, старш. викл. І.М. Афанасенко 2016
ckc_25 Системи автоматизації проектування пристроїв і систем автоматики. Основи систем автоматизації проектування: Конспект лекцій Мірошник М.А. 2014
kolii_62.djvu Планування та організація поточного утримання колії. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування асист. Н.В. Бугаєць, доценти Г.П. Копанєв, А.М. Штомпель 2012
ng_47 РОЗРОБЛЕННЯ СКЛАДАЛЬНОГО КРЕСЛЕННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання завдання з дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» О.В. Горяінова, О.І. Сухарькова 2016
vtsu_25 Конспект лекцій Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів. Карачаров А Ф 2009
vagon_83 Визначення показників роботи і вибір раціонального способу відновлення вагонів завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної (контрольної) роботи з дисципліни „Основи експлуатації та відновлення вагонів” старш. викл. В.Г. Равлюк 2013
errs_31 Автоматичні системи управління в локомотивному господарстві. Навчальний посібник. Частина 2 Тартаковський Е.Д. Устенко О.В. Крашинінін О.С. Фалендаш А.П.
bmkc_14 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автоматика та автоматизація виробничих процесів» Плугін Д.А., Спасібо Є.О. 2003
eoup_140.djvu Методичні вказівки до практичних занять і завдання до самостійної роботи з дисципліни «Стратегія транспортного забезпечення підприємства» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Частина 1 проф. Ю.Є. Калабухін 2012
vtsu_81 Пакети прикладних програм Місrosoft Оffiсе та сфери їх застосування (MS Word): Конспект лекцій С.Є. Бантюков, В.Г. Пчолін, О.Є. Пєнкіна 2015
ttd_113 Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів на залізничному транспорті» В.А. Корогодський, М.Б. Чубикало, О.В. Панчук, О.В.Василенко 2014
fin_135 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» доц. М.В. Бормотова 2015
Ви наш 96085-й відвідувач