ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
bkvrm_96.djvu ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИЗНОШУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАстильних МАТЕРІАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МАШИНИ ТЕРТЯ СМЦ-2 методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МАШИН ТА ЕКОНОМІЇ НАФТОПРОДУКТІВ" доц. А.М. Кравець, ст. викл. В.Г. Кравець, ас. Г.М. Афанасов 2011
at_101.djvu Ідентифікація та моделювання об'єктів автоматизації. Методичні вказівки до контрольної роботи проф. В.Ш. Хісматулін, доц. О.О. Сосунов, асист. І.Г. Воліченко 2013
errs_91 Основи технології ремонту локомотивів: Конспект лекцій. Дацун Ю.М., Клименко О.В., Максимов М.В., Данько В.М. 2014
cet_72 Інтелектуальна власність: Конспект лекцій. доц. К.В. Ягуп 2015
ckc_38 Основи проектування систем автоматизації: Конспект лекцій Мірошник М.А. 2016
m_37 Конспект лекцій з вищої математики Ковалішина І.В. 2001
bmkc_25 Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів та конструкцій. - Ч.1 Навчальний посібник Плугін А.М., Трикоз Л.В., Плугін А.А. 1999
bkvrm_97.djvu ТЕСТИ для складання іспитів і самостійної роботи студентів з дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН" для студентів спеціальності 8.090214 "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання" усіх форм навчання доц. Є.В.Романович 2011
errs_92 Аналіз вписування локомотива в криву. методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисциплін «Загальний курс залізниць та рухомого складу», «Теорія та конструкція локомотивів» С.Г. Жалкін,Д.С. Жалкін,О.В. Устенко,А.Г. Теслик,А.Ф. Агулов,Д.О. Аулін,Д.М. Коваленко,В.І. Коваленко,О.С. Коваленко,А.М. Ходаківський,А.М. Зіньківський 2014
errs_94 Розрахунок основних параметрів тепловоза. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового та дипломного проектування з дисципліни «ТЕОРІЯ ТА КОНСТРУКЦІЯ ЛОКОМОТИВІВ» доц. А.Ф. Агулов, асист. В.І. Коваленко 2014
ckc_40 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ» Частина І доц. В.М. Бутенко 2016
bmkc_26 Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів та конструкцій. - Ч.2 Навчальний посібник Плугін А.М., Трикоз Л.В., Плугін А.А. 1999
bkvrm_98.djvu ПОКРАЩЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІДКИХ МАстильних МАТЕРІАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСПЕРГАТОРІВ методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МАШИН ТА ЕКОНОМІЇ НАФТОПРОДУКТІВ" доценти А.М. Кравець, В.Г. Кравець 2011
zsv_51.djvu Розрахунок митних платежів. Методичні вказівки та завдання на розрахункову роботу з дисципліни “Митна справа на транспорті” проф. Є.С. Альошинський, старш. викл. Т.Т. Берестова 2012
errs_93 Методичні вказівки з дисципліни «Перспективи розвитку тягового рухомого складу» проф. А.П. Фалендиш, доц. А.Ф. Агулов, старш. викл. В.І. Коваленко, асист. А.М. Зіньківський 2014
errs_95 АНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЛОКОМОТИВІВ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ЗАЛІЗНИЦЬ І РУХОМОГО СКЛАДУ» Частина 2 професори С.Г. Жалкін, Д.С. Жалкін, О.В. Устенко, доц. А.Г. Теслик, ст. викладачі Д.О.Аулін, В.І. Коваленко, асист. А.М. Ходаківський 2014
op_84 Корогодська А.М. Хімія: Конспект лекцій. Костиркін О.В. 2016
bmkc_27 Метрологія і стандартизація. Навчальний посібник. Ч.1 Рильцева Т.М., Трикоз Л.В. 2005
bkvrm_99.djvu Міжнародні інтеграційні логістичні процеси: Конспект лекцій. Козар Л. М. 2011
zsv_52.djvu Проектний аналіз: Конспект лекцій І.В. Берестов, Г.В. Шаповал, М.Ю. Куценко, Г.І. Шелехань 2012
Ви наш 63721-й відвідувач