ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
zsv_55.djvu Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Залізничні станції та вузли» Частина 2 доценти І.В. Берестов, Г.В. Шаповал, старш. викл. О.В. Розсоха, асист. Г.І. Шелехань 2013
ng_46 ПОБУДОВА АКСОНОМЕТРИЧНИХ ПРОЕКЦІЙ ПОВЕРХОНЬ З ПОДВІЙНИМ ПРОНИКНЕННЯМ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання завдання для студентів усіх спеціальностей доц. Г.Л. Ольхова 2016
ist_58 НАУЧНЫЙ СТИЛЬ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для студентов-иностранцев железнодорожных специальностей Часть I старш. преподаватели М. И. Ситковская, Е. В. Королева 2018
bmkc_4 Строительные материалы и изделия. Учебное пособие Ч.1 Бирюков А.И. 2006
ttd_99.djvu Методичні вказівки «Вивчення роботи поршневого компресора» до лабораторної роботи з дисциплін «Технічна термодинаміка» та «Теплотехніка» доценти В.І. Рубльов, Ю.А. Бабіченко 2011
ettp_47.djvu Завдання до модульного контролю з дисципліни «Економічна теорія» доценти О.І. Фролов, Л.В. Харитонова 2012
ng_47 РОЗРОБЛЕННЯ СКЛАДАЛЬНОГО КРЕСЛЕННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання завдання з дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» О.В. Горяінова, О.І. Сухарькова 2016
bmkc_5 Строительные материалы и изделия Учебное пособие Ч.2 Бирюков А.И. 2007
errs_46 Проектування енергетичної установки локомотива. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Локомотивні енергетичні установки" для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.100501 "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничног Жалкін С.Г. Жалкін Д.С.
ttd_100.djvu ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ РОБОТІ ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ Навчальний посібник Частина 1, 2 Захист атмосферного повітря Н.А. Шаройко, А.О. Каграманян, І.П. Полтавський, В.В. Савенко 2011
ettp_48.djvu Основи підприємництва. Програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів економічних і технічних спеціальностей всіх форм навчання доц. Н.М. Каменева 2012
ng_48 ПОВЕРХНІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання завдання з дисципліни «НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ» В.В. Семенова-Куліш, Д.Ю. Бородін, З.І. Кудіна 2016
ist_59 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для іноземних студентів із вивчення відмінкової системи української мови Частина 1 доц. О. П. Мосьпан 2018
bmkc_6 Завдання на контрольну роботу та методичні вказівки з дисципліни «Будівельні матеріали» для студентів будівельних спеціальностей заочної форми навчання Рильцева Т.М., Трикоз Л.В.. 2006
ttd_101.djvu ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА Робоча програма, методичні вказівки і завдання до виконання контрольних робіт доц. Т.І. Ярошенко, асист. О.В. Гришина 2012
ettp_49.djvu Практикум з політичної економії проф. О.Д. Борович, асист. О.Ю. Александрова 2013
ng_49 ПОБУДОВА РОЗГОРТОК ГЕОМЕТРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання завдання з дисципліни «НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ» Г.В. Морозова, Н.В. Грінченко 2016
ist_60 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (русский) для студентов железнодорожных специальностей Учебное пособие доц. О. П. Мосьпан 2018
ettp_11 Основні проблеми і напрямки економічної політики в Україні. Укладач доц. О.І. Фролов 2001
bmkc_7 Технология изготовления строительных материалов. Учебное пособие Плугин А.Н., Софронов В.С., Жильцов В.П. и др. 1997
Ви наш 465685-й відвідувач