ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
bmkc_29 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Механіка ґрунтів, основи та фундаменти» Софронов В.С. 1997 Скачати
ttd_97.djvu Завдання і методичні вказівки до практичних занять та контрольної роботи з дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ" доц. В.В. Савенко, асист. О.В. Панчук 2011 Скачати
zsv_54.djvu Методичні рекомендації до виконання та захисту науково-дослідних робіт студентів з дисципліни «Основи наукових досліджень» доценти І.В. Берестов, Г.В. Шаповал, К.В. Крячко, асист. Г.І. Шелехань 2013 Скачати
oia_72 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ІСТОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ» О.В. Чала, В.М. Орлова 2016
bmkc_3 Інженерна геологія Ч.4 Конспект лекцій Рильцева Т.М. 2002 Скачати
ckc_12 Методичні вказівки до лабораторних робіт В.О. Бриксін, А.В. Мамонов, Б.Т. Ситнік 2010 Скачати
ttd_98.djvu ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА Методичні вказівки і завдання до виконання практичних робіт Частина І доцент Ю.А. Бабіченко, доцент В.І. Рубльов 2011 Скачати
zsv_55.djvu Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Залізничні станції та вузли» Частина 2 доценти І.В. Берестов, Г.В. Шаповал, старш. викл. О.В. Розсоха, асист. Г.І. Шелехань 2013 Скачати
ng_46 ПОБУДОВА АКСОНОМЕТРИЧНИХ ПРОЕКЦІЙ ПОВЕРХОНЬ З ПОДВІЙНИМ ПРОНИКНЕННЯМ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання завдання для студентів усіх спеціальностей доц. Г.Л. Ольхова 2016 Скачати
bmkc_4 Строительные материалы и изделия. Учебное пособие Ч.1 Бирюков А.И. 2006
ttd_99.djvu Методичні вказівки «Вивчення роботи поршневого компресора» до лабораторної роботи з дисциплін «Технічна термодинаміка» та «Теплотехніка» доценти В.І. Рубльов, Ю.А. Бабіченко 2011 Скачати
ettp_47.djvu Завдання до модульного контролю з дисципліни «Економічна теорія» доценти О.І. Фролов, Л.В. Харитонова 2012 Скачати
ng_47 РОЗРОБЛЕННЯ СКЛАДАЛЬНОГО КРЕСЛЕННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання завдання з дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» О.В. Горяінова, О.І. Сухарькова 2016 Скачати
bmkc_5 Строительные материалы и изделия Учебное пособие Ч.2 Бирюков А.И. 2007
errs_46 Проектування енергетичної установки локомотива. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Локомотивні енергетичні установки" для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.100501 "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничног Жалкін С.Г. Жалкін Д.С. Скачати
ttd_100.djvu ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ РОБОТІ ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ Навчальний посібник Частина 1, 2 Захист атмосферного повітря Н.А. Шаройко, А.О. Каграманян, І.П. Полтавський, В.В. Савенко 2011
ettp_48.djvu Основи підприємництва. Програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів економічних і технічних спеціальностей всіх форм навчання доц. Н.М. Каменева 2012 Скачати
ng_48 ПОВЕРХНІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання завдання з дисципліни «НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ» В.В. Семенова-Куліш, Д.Ю. Бородін, З.І. Кудіна 2016 Скачати
bmkc_6 Завдання на контрольну роботу та методичні вказівки з дисципліни «Будівельні матеріали» для студентів будівельних спеціальностей заочної форми навчання Рильцева Т.М., Трикоз Л.В.. 2006 Скачати
ttd_101.djvu ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА Робоча програма, методичні вказівки і завдання до виконання контрольних робіт доц. Т.І. Ярошенко, асист. О.В. Гришина 2012 Скачати
Ви наш 68243-й відвідувач