ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ettp_47.djvu Завдання до модульного контролю з дисципліни «Економічна теорія» доценти О.І. Фролов, Л.В. Харитонова 2012
ng_47 РОЗРОБЛЕННЯ СКЛАДАЛЬНОГО КРЕСЛЕННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання завдання з дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» О.В. Горяінова, О.І. Сухарькова 2016
bmkc_5 Строительные материалы и изделия Учебное пособие Ч.2 Бирюков А.И. 2007
errs_46 Проектування енергетичної установки локомотива. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Локомотивні енергетичні установки" для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.100501 "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничног Жалкін С.Г. Жалкін Д.С.
ttd_100.djvu ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ РОБОТІ ТЕПЛОТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ Навчальний посібник Частина 1, 2 Захист атмосферного повітря Н.А. Шаройко, А.О. Каграманян, І.П. Полтавський, В.В. Савенко 2011
ettp_48.djvu Основи підприємництва. Програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів економічних і технічних спеціальностей всіх форм навчання доц. Н.М. Каменева 2012
ng_48 ПОВЕРХНІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання завдання з дисципліни «НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ» В.В. Семенова-Куліш, Д.Ю. Бородін, З.І. Кудіна 2016
bmkc_6 Завдання на контрольну роботу та методичні вказівки з дисципліни «Будівельні матеріали» для студентів будівельних спеціальностей заочної форми навчання Рильцева Т.М., Трикоз Л.В.. 2006
ttd_101.djvu ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА Робоча програма, методичні вказівки і завдання до виконання контрольних робіт доц. Т.І. Ярошенко, асист. О.В. Гришина 2012
ettp_49.djvu Практикум з політичної економії проф. О.Д. Борович, асист. О.Ю. Александрова 2013
ng_49 ПОБУДОВА РОЗГОРТОК ГЕОМЕТРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання завдання з дисципліни «НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ» Г.В. Морозова, Н.В. Грінченко 2016
ettp_11 Основні проблеми і напрямки економічної політики в Україні. Укладач доц. О.І. Фролов 2001
bmkc_7 Технология изготовления строительных материалов. Учебное пособие Плугин А.Н., Софронов В.С., Жильцов В.П. и др. 1997
ettp_50.djvu Мікроекономіка програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання доц. Н.М. Каменева, асист. О.Т. Мозгова 2013
bmkc_9 Програма навчальної практики з виробництва будівельних матеріалів Бірюков А.І. 2000
errs_37 Навчальні посібники "Основи автоматизації технічного обслуговування, діагностування та ремонту локомотивів. Тартаковський Е.Д.
ettp_15 Ринок монополії. Укладач доц.Каменева Н.М. Укладач доц. О.І.Фролов 2000
uer_46 Транспортний процес та методи раціонального формування транспортних систем: конспект лекцій Бутько Т.В, Гребцов О.І., Головко Т.В. 2014
ugkr_22 Академічна освіта: Конспект лекцій Мкртичьян Д.І., Продащук С.М. 2014
ettp_16 Ринок недосконалої конкуренції олігополія та монополістична конкуренція. Науково-методична розробка З мікроекономіки для студентів факультету "Економіка транспорту" всіх форм навчання. Укладач доц.Каменева Н.М. 2001
Ви наш 135034-й відвідувач