ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
vtsu_17 Збірник вправ по роботі в середовищі Windows Філіппенко І.Г., Меркулов В.С., Конопацька В.М., Шумеєв В.В 2002 1018
vtsu_16 Розрахунки табличним процесором EXCEL: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування" Гончаров В.О. 166
vtsu_15 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи інформатики", "Обчислювальна техніка та програмування" (програмування мовою BASIC) для студентів усіх форм навчання, частина 3 Філіппенко І.Г., Бантюков С.Є., Конопацька В.М., Шумеєв В.В. 2000 3650
vtsu_14 Програмування інженерно-технічних задач в середовищі QBasic: Конспект лекцій з дисципліни "Обчислювальна техніка і програмування", частина 3 Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. 621.991(681)14Ф534
vtsu_13 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи інформатики", "Обчислювальна техніка та програмування" (програмування мовою BASIC) для студентів усіх форм навчання, частина 2 Філіппенко І.Г., Бантюков С.Є., Конопацька В.М., Шумеєв В.В. 2000 891
vtsu_12 Методичні вказівки з варіантами індивідуальних завдань для виконання контрольних робіт з дисципліни "ОТ та програмування" для студентів заочної форми навчання (частина 2) Філіппенко І.Г., Шумеєв В.В., Меркулов В.С., Дядюн С.В., Костенко А.Б. 2002 512
vtsu_11 Завдання до контрольної роботи з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування", частина 1 Філіппенко І.Г., Меркулов В.М., Шумеєв В.В., Дядюн С.В., Костенко А.Б. 2001 491
vtsu_10 Основи алгоритмізації: Конспект лекцій з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування", частина 2 Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. 2005 197
vtsu_1 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "ОТ та програмування" для студентів1-го курсу факультету УПП. Бантюков С.Є, Філіппенко І.Г., 3431
vagon_99 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ВАГОНІВ» Частина 1 проф. І.Е. Мартинов, доц. А.В. Труфанова, асистенти В.В. Репко, В.О. Юдін 2014
vagon_98 Основи теорії коливань та стійкості рухомого складу: Конспект лекцій Візняк Р.І., Ловська А.О., Рибін А.В. 2014
vagon_95 Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни «Транспортні засоби». Розділ «Вагони та вагонне господарство» доц. Р.І. Візняк, асист. І.М. Афанасенко 2014
vagon_94 Вагоноремонтні машини і обладнання: Конспект лекцій. Ч. 3. Сучасне обладнання для технічного обслуговування та ремонту вагонів Равлюк В.Г. 2014
vagon_93 Розрахунки теплових режимів при гальмуванні методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Нова гальмова техніка” проф. І.Е. Мартинов, старш. викл. В.Г. Равлюк, асист. І.М. Афанасенко 2014
vagon_92 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Автоматичні гальма та безпека руху поїздів» Частина 4 В.Г. Равлюк, М.Г. Равлюк, С.В. Михалків, І.М. Афанасенко, Я.В. Дерев'янчук 2014
vagon_91 Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з дисципліни «Системи автоматизованого проектування рухомого складу» Частина 1 В.С. Меркулов, І.М. Афанасенко, Д.І. Скуріхін 2014
vagon_90 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Надійність та технічна діагностика ЗРС» доц. Д.І. Волошин, асист. С.В. Перешивайлов 2014
vagon_9 Технологія вагонобудування та ремонту вагонів: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, ч. 1. Обстеження та дефектоскопія колісних пар вагонів І.Д. Борзилов, В.Г. Равлюк, М.Г. Равлюк 929
vagon_89 Вагоноремонтні машини та обладнання: Навч. посібник.  Мартинов І.Е., Равлюк В.Г. 2013
vagon_88 Холодильне обладнання вагонів: Навчальний посібник Мартинов І.Е., Іщенко В.М., Труфанова А.В. 2013
Ви наш 96085-й відвідувач