ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
vtsu_30 Навчальний посібник. Математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ. Данько М.І, Меркулов В.С., Бутенко В.М., Бізюк І.Г., Головко О.В., Гончаров В.А. 2008
vtsu_3 Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Комп'ютерна техніка і програмування". Бантюков С.Є, Пєнкіна О.Є., Бантюкова С.О. 854
vtsu_29 Проектування документів засобами табличного проц. EXCEL. Методичні вказівки з дисципліни «Інформатика і КТ», «ОТ і програмування» Болотов О.Б., Лисенко М.Г., Конопацька В.М. 2002 3683
vtsu_28 Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" Основні додатки до Windows Конопацька В.М. 2001
vtsu_25 Конспект лекцій Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів. Карачаров А Ф 2009
vtsu_24 Основи проектування технічних систем. Класифікація моделей. Основи теорії оптимізації. Конспект лекцій з дисципліни “Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ”, частина 1 (видання друге, виправлене) Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. 2004
vtsu_23 Основи побудови технічних систем. Класифікація моделей. Основи теорії оптимізації. Конспект лекцій з курсу "Математичне моделювання на ЕОМ" (частина 1) Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С.
vtsu_22 Методи оптимізації. Конспект лекцій з курсу "Математичне моделювання на ЕОМ" (частина 2) Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С.
vtsu_21 Конспект лекцій.OPEN OFFІCE.org. CALC. Карачаров А Ф 2006
vtsu_20 Конспект лекцій.OPEN OFFІCE.org. WRІTER Редагування та форматування документів. Карачаров А Ф 2004
vtsu_2 Використання інтегрованого середовища BORLAND C++ для розв'язання інженерно - технічних задач. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування", частини 1. Бантюков С.Є. 2006 621.991(681)14 Б235
vtsu_19 Основи алгоритмізації базових обчислювальних процесів. Меркулов В.С., Гончаров В.О., Бізюк І.Г., Бутенко М.В., Головко О.В. 621.991(681) 14 0 751
vtsu_18 Методичні вказівки "Робота користувача в комп'ютерних мережах" Конопацька В.М., Солонінченко А.М. 3651
vtsu_17 Збірник вправ по роботі в середовищі Windows Філіппенко І.Г., Меркулов В.С., Конопацька В.М., Шумеєв В.В 2002 1018
vtsu_16 Розрахунки табличним процесором EXCEL: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування" Гончаров В.О. 166
vtsu_15 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи інформатики", "Обчислювальна техніка та програмування" (програмування мовою BASIC) для студентів усіх форм навчання, частина 3 Філіппенко І.Г., Бантюков С.Є., Конопацька В.М., Шумеєв В.В. 2000 3650
vtsu_14 Програмування інженерно-технічних задач в середовищі QBasic: Конспект лекцій з дисципліни "Обчислювальна техніка і програмування", частина 3 Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. 621.991(681)14Ф534
vtsu_13 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи інформатики", "Обчислювальна техніка та програмування" (програмування мовою BASIC) для студентів усіх форм навчання, частина 2 Філіппенко І.Г., Бантюков С.Є., Конопацька В.М., Шумеєв В.В. 2000 891
vtsu_12 Методичні вказівки з варіантами індивідуальних завдань для виконання контрольних робіт з дисципліни "ОТ та програмування" для студентів заочної форми навчання (частина 2) Філіппенко І.Г., Шумеєв В.В., Меркулов В.С., Дядюн С.В., Костенко А.Б. 2002 512
vtsu_11 Завдання до контрольної роботи з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування", частина 1 Філіппенко І.Г., Меркулов В.М., Шумеєв В.В., Дядюн С.В., Костенко А.Б. 2001 491
Ви наш 135034-й відвідувач