ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
bkvrm_119 Дослідження впливу електростатичного поля на протизношувальні властивості моторних олив та робочих рідин методичні вказівки до лабораторної роботи 3 доц. С.В. Воронін, асист. Д.В. Онопрейчук 2013 3544 Скачати
bkvrm_12 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ПТ та ВРМ”. Євтушенко А.В., Орел В.М, Кравець А.М. 2006 705 Скачати
bkvrm_120 Аналіз принципових схем гідравлічних приводів мобільних машин: Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійних робіт з дисциплін «Гідропривод та гідроавтоматика машин», «Основи автоматизації бкврм» доц. О.В. Суранов 2013 3729 Скачати
bkvrm_122 Цінова еластичність попиту та пропонування конспект лекцій з дисципліни «Організація і планування експлуатації машин» Є.В. Романович 2013 653.13 p693 Скачати
bkvrm_123 Дозоване введення присадок у рідкі мастильні матеріали: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт доценти А.М. Кравець, А.В. Євтушенко, В.Г. Кравець 2013 442 Скачати
bkvrm_124 Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Методи транспортної логістики» доц. Л.М. Козар 2013 3730
bkvrm_125 Тягово-енергетичні модулі для колійних машин: Конспект лекцій Євтушенко А.В., Погребняк А.В. 2013 621.144 Є273 Скачати
bkvrm_126 Текстова частина (пояснювальна записка). Загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення: Методичний посібник з додержання вимог нормоконтролю у студентській навчальній звітності Л.М. Козар, Є.В. Коновалов, А.О. Лапко, О.Е. Наумова, Г.В. Шаповал, Д.В. Шумик, старш. викл. В.М. Петухов, інж. С.В. Панарін 2014 1595
bkvrm_127 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Колійні машини» частина 1 А.В. Євтушенко, А.В. Погребняк 2014 3752 Скачати
bkvrm_128 Огляд і вибракування сталевих канатів: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни ПТ та ВРМ А.В. Погребняк, А.В. Євтушенко 2014 3751 Скачати
bkvrm_129 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Управління виробництвом та основи логістики» Частина 2 Л.М. Козар, Є.В. Романович 2014 1596 Скачати
bkvrm_13 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ПТ та ВРМ”. Євтушенко А.В. 2003 179 Скачати
bkvrm_130 Управління експлуатацією будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин. Конспект лекцій Є.В. Коновалов, П.Є. Коновалов 2014 693.002 k647 Скачати
bkvrm_131 Логістика складського господарства. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт з дисципліни «Управління виробництвом та основи логістики» Л.М. Козар, Є.В. Романович 2014 1594 Скачати
bkvrm_132 Методичні вказівки до лабораторних робіт 9-10 з дисципліни «Експлуатація та ремонт будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин» В.О. Стефанов, О.В. Кебко 2014 Скачати
bkvrm_133 Методичні вказівки до виконання розрахункових та контрольних робіт з дисципліни «Основи автоматизації БКВРМ» О.В. Суранов 2014 3753 Скачати
bkvrm_135 Досконала конкуренція: конспект лекцій Романович Є.В. 2014 656.2 p693 Скачати
bkvrm_137 Програма навчально-технологічної практики студентів 1 курсу зі спеціальності «Підйомна-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» А.О. Бабенко, Г.М. Афанасов, старш. лаб. Т.В. Гончарова 2014 505 Скачати
bkvrm_138 Системи автоматичного проектування: конспект лекцій. Частина 1 А.О. Бабенко, Г.М. Афанасов, старш. лаб. Т.В. Гончарова 2014 625.144 Б124 Скачати
bkvrm_139 Наскрізна робоча програма практики студентів з напряму 6.050503, спеціальності 7.05050308 і 8.05050308 «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» С.В. Воронін, О.В. Суранов 2014 3754 Скачати
Ви наш 285091-й відвідувач