ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
op_16 Тестові завдання з хімії. М.І. Ворожбіян, О.В. Костиркін, Т.О. Коваленко, С.О. Кисельова 2006 3297
inoz_6 Методичні вказівки та контрольна робота №1 для студентів заочного навчання факультету економіки транспорту. Загрійчук Л.М., Дикань О.В. 2007 24
m_27 Ряди. Завдання і методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Вища математика" для студентів денної форми навчання. Науменко В.В., Осмаєв О.А., Стрельнікова О.О. 2004 1211
m_29 Математична статистика: Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни " Теорія ймовірностей і математична статистика" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання. Е.З. Могульський, Г.П. Бородай 2008 1362
m_30 Теорія ймовірностей: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни "Теорія ймовірностей і математична статистика" для студентів загальнотехнічних спеціальностей денної форми навчання. Ю.О. Акімова, Н.І. Волохова, Н.О. Мільська 2008 462
m_18 Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з теми "Інтегральне числення". Ковалішина І.В. 1998 3447
m_8 Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з теми "Диференціальне числення функції однієї та кількох змінних". Ковалішина І.В. 2000 3391
m_3 Вища математика: Методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічних та домашніх робіт студентами денної форми навчання, та до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання факультету економіки транспорту. Н.С. Юрчак Ю.О. Акімова, Н.І. Волохова, Т.І. Жулід 2009 342
m_68 Диференціальне числення функцій однієї і кількох змінних. Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з дисципліни "Вища математика". Ковалішина І.В., Юрчак Н.С., Волохова Н.І., Панченко Н.Г. 2009 1454
op_2 Безпека життєдіяльності. Опорний конспект лекцій. М.Я. Кислий 2003 57К446
op_17 Попередження надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті. Конспект лекцій з дисципліни "Цивільна оборона". О.В. Костиркін 2009 ББКК729
op_4 Визначення адаптпційних можливостей людини оператора. М.В. до практичних занятьз дисципліни БЖД. М.І. Ворожбіян Н.П. Єфіменко Т.В. Количева 2008 29
op_15 Тестові завдання з дисципліни "Безпека життєдіяльності". М.І. Ворожбіян Л.А. Катковнікова 2007 630
op_1 Безпека життєдіяльності. Завдання на контрольну роботу для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. М.Я. Кислий В.М. Сударський 2001 514
ettp_22 Конспект лекцій з політекономії Доц. Решетило В.П. 2002
ettp_32 Методичні вказівки до виконання до курсових робіт з економічної теорії для студентів інженерно-економічного факультету денної форм навчання . Доц. Решетило В.П.
ettp_10 Робоча програма, плани семінарських занять та тематика контрольних робіт з курсу <Політична економія> для студентів інженерно-економічного факультету всіх спеціальностей та форм навчання. Доц. Решетило В.П. 3592
ist_26 Плани семінарських занять та методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання Дмитроченко М. Ф., Арбузов Г. Ф., Колісник К. Е., Кравченко О. В. 2005 273
ist_111 Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів. Дмитроченко М. Ф., Арбузов Г. Ф, Колісник К. Е., Кравченко О. В. 2006 1354
ist_5 Політичне лідерство.: Конспект лекцій. Целуйко М. Є. 2007 66ББК Ц34
Ви наш 455348-й відвідувач