ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
op_12 Методичні вказівки до лабораторних робіт з хімії. О.В. Шапка, О.В. Костиркін, Т.О. Коваленко, С.О. Кисельова 2002 1095
op_13 Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з хімії. О.В. Шапка, О.В. Костиркін, Т.О. Коваленко, С.О. Кисельова 2002 1117
op_16 Тестові завдання з хімії. М.І. Ворожбіян, О.В. Костиркін, Т.О. Коваленко, С.О. Кисельова 2006 3297
inoz_6 Методичні вказівки та контрольна робота №1 для студентів заочного навчання факультету економіки транспорту. Загрійчук Л.М., Дикань О.В. 2007 24
m_27 Ряди. Завдання і методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Вища математика" для студентів денної форми навчання. Науменко В.В., Осмаєв О.А., Стрельнікова О.О. 2004 1211
m_29 Математична статистика: Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни " Теорія ймовірностей і математична статистика" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання. Е.З. Могульський, Г.П. Бородай 2008 1362
m_30 Теорія ймовірностей: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з дисципліни "Теорія ймовірностей і математична статистика" для студентів загальнотехнічних спеціальностей денної форми навчання. Ю.О. Акімова, Н.І. Волохова, Н.О. Мільська 2008 462
m_18 Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з теми "Інтегральне числення". Ковалішина І.В. 1998 3447
m_8 Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з теми "Диференціальне числення функції однієї та кількох змінних". Ковалішина І.В. 2000 3391
m_3 Вища математика: Методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічних та домашніх робіт студентами денної форми навчання, та до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання факультету економіки транспорту. Н.С. Юрчак Ю.О. Акімова, Н.І. Волохова, Т.І. Жулід 2009 342
m_68 Диференціальне числення функцій однієї і кількох змінних. Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з дисципліни "Вища математика". Ковалішина І.В., Юрчак Н.С., Волохова Н.І., Панченко Н.Г. 2009 1454
op_2 Безпека життєдіяльності. Опорний конспект лекцій. М.Я. Кислий 2003 57К446
op_17 Попередження надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті. Конспект лекцій з дисципліни "Цивільна оборона". О.В. Костиркін 2009 ББКК729
op_4 Визначення адаптпційних можливостей людини оператора. М.В. до практичних занятьз дисципліни БЖД. М.І. Ворожбіян Н.П. Єфіменко Т.В. Количева 2008 29
op_15 Тестові завдання з дисципліни "Безпека життєдіяльності". М.І. Ворожбіян Л.А. Катковнікова 2007 630
op_1 Безпека життєдіяльності. Завдання на контрольну роботу для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. М.Я. Кислий В.М. Сударський 2001 514
ettp_22 Конспект лекцій з політекономії Доц. Решетило В.П. 2002
ettp_32 Методичні вказівки до виконання до курсових робіт з економічної теорії для студентів інженерно-економічного факультету денної форм навчання . Доц. Решетило В.П.
ettp_10 Робоча програма, плани семінарських занять та тематика контрольних робіт з курсу <Політична економія> для студентів інженерно-економічного факультету всіх спеціальностей та форм навчання. Доц. Решетило В.П. 3592
ist_26 Плани семінарських занять та методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання Дмитроченко М. Ф., Арбузов Г. Ф., Колісник К. Е., Кравченко О. В. 2005 273
Ви наш 63721-й відвідувач