ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ttd_33 Методичні вказвки до лабораторних робіт "Визначення режиму спільної роботи насоса та групи механічних форсунок" Ніколенко М.Г., Бондар Э.М. 1309
errs_41 Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисципліни "Теорія та конструкція локомотивів". Частина 3. Розрахунок основних вузлів та систем локомотивів. Агулов А.Ф., Фалендиш А.П., Басов Г.Г. 3020
filos_4 <Буддизм як релігійно-філософська концепція"- Харків: УкрДАЗТ Петрушов В.М.
inoz_99 Методичні вказівки та контрольне завдання за фахом "Міжнародні перевезення " Антохіна 1239
mtv_19 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Матеріалознавство та ТКМ» розділ «Обробка металів тиском» Геворкян Е.С. , Федченко І.І. РИО
ettp_36 Програма та плани семінарських занять з національної економіки Доцент Фролов О.І.
op_32 Методические указания для дипломного проектирования по пожарной безопасности Шмалько Э.Я. 866
errs_42 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія та конструкція локомотивів".Частина 1. Агулов А.Ф., Фалендиш А.П. 174
op_44 Методические указания к дипломному проектированию по "Расчет теплопоступлений и выбор типакондиционера в кабинах транспортных средств" для студентов специальностей СДМ, Т, С. Волощук А.Д. 830
ttd_79 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "АСР температури з електронним регулятором РПІБ-Т" Єрощенков С. А., Полтавський І.П., Шаройко Н.А. 3688
vtsu_50 МЕРЕЖЕВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІ° КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни "Комп'ютерні мережі та телекомунікації" для студентів факультету "Економіка транспорту", Частина 1 Пєнкіна О.Є., Бантюкова С.О.
tmex_8 Завдання та методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з теоретичної механіки. Розділ "Статика" Оробінський О.В. 1091
menedg_52 Конспект лекцій з дисципліни Васильєв О.Л. 65.05 ББК В 191
ttd_86 Робоча програма. Методичні вказівки та контрольні завдання "Захист навколишнього середовища при роботі теплотехологічного устаткування" Грідін О.П., Сударський В.М., Сахаревич В.Д. 445
vtsu_49 Конспект лекцій Алгоритмізація та програмування задач обробки економічної інформації. Карачаров А.Ф.
errs_34 Збірник завдань для студентів спеціальності 7.100.501 "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту" (Локомотиви) Шевченко В.В. Пасько О.В. 72
ttd_55 Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи "Изучение работы и поверка преобразователя давления типа МЭД со вторичным прибором ДCS-03" Полтавський І.П. 288
kolii_41 Проектирование реконструкции продольного профиля и плана линии Челядинов Г.Н. 456
ttd_32 Методичні вказвки до виконання курсової роботи "Теплосилові установки залізничного транспорту" Крушедольський О.Г. 1310
vagon_36 Основи надійності вагонів: Завдання на контрольну роботу та методичні вказівки до її виконання І.Е. Мартинов 3507
Ви наш 455347-й відвідувач