ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
errs_26 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи надійності, технічної діагностики і маніторингу технічного стану тягового рухомого складу" Тартаковський Е.Д. Устенко О.В. Крашенінін О.С. Фалендиш А.П. Міхалків С.В. 869 Скачати
kolii_46 Методичні вказівки до виконання лабораторних, розрахунково-графічних і контрольних робіт з дисципліни "Геодезичне забезпечення галузі". Ч.2 Саяпін О.С., Щербина Ю.В., Орел Є.Ф., Єчко Л.В. 859 Скачати
eoup_29 ПРОГРАМА КУРСУ з дисципліни: "Економіка підприємств" для студентів напряму "Економіка і підприємництво" Д.т.н., проф. Дикань В.Л., к.т.н., доц. Шраменко О.В., к.т.н., доц. Якименко Н.В. 811 Скачати
at_35 Методические указания к лабораторной работе по дисциплине "Системы автоматики и телемеханики на перегонах", ч. 4 Бойнiк А.Б., Самсонкін В.М., Рахматов В.З., Лазарєв О.В., Макаренко Р.В. 454 Скачати
eoup_8 Методичні вказівки для виконання контрольних і самостійної роботи Боровик Ю.Т., Янченко Н.В. 321 Скачати
fts_13 Організаційно-методичні основи самостійних занять фізичними вправами з елементами професійно-прикладної-фізичної підготовки при різноманітному рівні фізичної підготовленості Ю.М. Савченко, В.Л. Дещенко, А.Я. Єфремова 796 С 137 Скачати
errs_16 Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни "Інтелектуальна власність" Чигирик Н.Д. 3724 Скачати
menedg_67 Робоча програма, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, контрольних робіт та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни Коротич О.Б. 5 Скачати
inoz_95 Англійська мова для студентів-економістів. Методичний посібник (англійска мова) Дикань Дикань Гаврилова
kolii_13 Методичні вказівки до виконання РГР № 3 "Тахеометрична зйомка" Щербина Ю.В., Гетман В.І. Скачати
kolii_36 Навч.посібник "Правила і технології виконання робіт з поточного утримання залізничної колії" М.І. Данько, В.Ф. Сушков
filos_3 Нетрадиційні релігії сучасності- Харків: УкрДАЗТ Петрушов В.М. Скачати
eoup_91 Програма курсу і тести до самостійної роботи з дисципліни Плєтникова І.Л. 864 Скачати
menedg_21 Програма курсу та завдання для самостійної роботи з дисципліни Беспалова Л.М., Балака Є.І. 1100 Скачати
bmks_2 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни <Інженерна геологія> Рильцева Т.М., Ольгінський О.Г. 976 Скачати
kolii_48 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи Бєлікова Н.В., Ватуля Л.П., Федоренко О.О. 1462 Скачати
filos_2 Іслам як світова релігія -Харків: УкрДАЗТ Петрушов В.М. Скачати
oia_32 Програма курсу з дисципліни "Податковий менеджмент" (для студентів за планом підготовки фахівців напряму 0501 - "Економіка і підприємництво" за спеціальністю 7.050104 - "Фінанси" всіх форм навчання" Євсєєва О.О. 880 Скачати
menedg_22 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни Беспалова Л.М., Маркова І.В., Васильєв О.Л. 1218 Скачати
kolii_5 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Інженерна геодезія". Частина ІІ,1996. Щербина Ю.В. Бурдєєв М.Є. Гет ман В.І. Іванова Т.М. 9 Скачати
Ви наш 72954-й відвідувач