ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ttd_101.djvu ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА Робоча програма, методичні вказівки і завдання до виконання контрольних робіт доц. Т.І. Ярошенко, асист. О.В. Гришина 2012
ttd_109 Технічна термодинаміка методичні вказівки і завдання до виконання практичних робіт: Частина 2 доц. Ю.А. Бабіченко, асист. О.В. Гришина 2013
ttd_98.djvu ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА Методичні вказівки і завдання до виконання практичних робіт Частина І доцент Ю.А. Бабіченко, доцент В.І. Рубльов 2011
tmex_82 Технічна механіка: Конспект лекцій Ч. 2. Оробинський О.В, Надтока О.В. 2015
tmex_69 Технічна механіка: Конспект лекцій Оробінський О.В., Аксьонова Н.А. 2014
bmg_93 Технічна механіка рідини і газу. Програма дисципліни та індивідуальне завдання доц. В.А. Борщов 2012 1540
kolii_59.djvu ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЗАЛІЗНИЦЬ Методичні вказівки до виконання дипломного та курсового проектування старші викладачі Н.В. Бєлікова, Г.М. Челядінов, доц. Є.І. Галагуря 2011
cet_22 Техніка високих напруг. Ізоляція та перенапруги в пристроях ел-постачання і електричної тяги залізничного транспорту Акімов О.І.,Сушко Д.Л. 2002 3676
market_49 Тестові та ситуаційні завдання з дисципліни «Основи менеджменту, маркетингу та логістики» доц. О.Е. Наумова, асист. О.І.Антонова 2011 3514
op_16 Тестові завдання з хімії. М.І. Ворожбіян, О.В. Костиркін, Т.О. Коваленко, С.О. Кисельова 2006 3297
op_26 Тестові завдання з основ охорони праці (для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей денної форми навчання) Козодой Д. С., Губенко Н.А. 2010 867
op_79 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з курсу „ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ” для самостійної роботи студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання проф. М.І. Ворожбіян, старші викладачі Т.О. Коваленко, С.О. Кисельова, асист. М.О. Мороз 2009 467
op_20 Тестові завдання з курсу "Основи екології". М.І. Ворожбіян Т.О. Коваленко С.О. Кисельова М.О. Мороз 2008 467
market_38 Тестові завдання з курсу "Риторика" ст. викл. Шульженко І.В. 2002 1028
menedg_12 Тестові завдання з курсу Дейнека О.Г. 878
op_15 Тестові завдання з дисципліни "Безпека життєдіяльності". М.І. Ворожбіян Л.А. Катковнікова 2007 630
op_58.djvu Тестові завдання до модульного контролю знань з дисципліни «Основи ергономіки» асистенти І.І. Бугайченко, А.В. Гончаров 2012 3207
inoz_127.djvu Тестові завдання для студентів 2 курсу всіх спеціальностей (німецька мова) викл. А.О. Буланов 2012
inoz_148 Тестові завдання для самостійного оцінювання знань студентів першого курсу всіх факультетів з дисципліни «Англійська мова» Частина 2 О.А. Дзюба, І.О. Печій 2015
inoz_114 Тестові завдання для самостійного оцінювання знань студентів 1та 2-го курсу всіх факультетів (французька мова) ст.викл. І.Б. Радченко 2011
Ви наш 255362-й відвідувач