ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
vagon_12 Автоматика та автоматизація устаткування вагонів та технологічних процесів: Методичні вказівки до курсової роботи. Розрахунок силових приводів засобів автоматики В. В. Бондаренко 824
errs_28 Розрахунок передачі потужності тепловоза з електричною передачею. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Передачі потужності та електрообладнання тепловозів" Колеснік І.К. Рогаль В.В. 823
euvkb_9 ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ в локомотивному ГОСПОДАРСТВІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсової роботи з дисципліни «Економіка і організація локомотивного господарства» проф. Ю.Є. Калабухін, доц. О.В. Шраменко, старш. виклад. М.В. Кондратюк, асистенти М.В. Корінь, М.О. Устенко 2015 822
vagon_10 Технологія вагонобудування та ремонту вагонів: Методичні рекомендації до лабораторних робіт, ч. 2. Повна ревізія букс вагонів І.Д. Борзилов, В.Г. Равлюк 2008 820
electex_9 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №3 з дисципліни <Теорія електричних і магнітних кіл> для студентів спеціальності <Автоматика та автоматизація на транспорті> та з дисципліни <Теоретичні основи електротехніки> для студентів спеціальностей Тєрьошин В.М., Давиденко М.Г. 2006 82
ckc_2 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та курсового проектування Бушевська Л.В., Загарій Г.І. 2006 819
electex_47 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія електричних кіл і сигналів" для студентів спеціальності "Телекомунікаційні системи та мережі" денної форми навчання Частина 1 Давиденко М.Г., Ананьєва О.М. 2010 818
tr_zv_46 Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Багатоканальні системи передачі" Проектування транспортної мережі SDH Поляков С.В. 2007 814
electex_42 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Електротехніка" для студентів факультету "Організація перевезень і управління на залізничному транспорті" всіх форм навчання. Прилипко А.А. Прогонний О.М. Зінченко О.Є. 2010 813
tr_zv_20 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Теорія електричного зв’язку" Батаєв О.П., Корольова Н.А., Ковтун І.В. 2006 812
eoup_29 ПРОГРАМА КУРСУ з дисципліни: "Економіка підприємств" для студентів напряму "Економіка і підприємництво" Д.є.н., проф. Дикань В.Л., к.є.н., доц. Шраменко О.В., к.є.н., доц. Якименко Н.В. 2010 811
eoup_45 Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни Якименко Н.В. 2009 810
inoz_85 Англійська мова для студентів-економістів: Методичний посібник ст.викл. Дикань В.В., викл. Гаврилова О.В., викл. Дикань О.В. 2006 81.432.1. ББК Д-45
mov_4 Навчальний посібник із російської мови для іноземних студентів 4 курсу залізничних спеціальностей Мосьпан О.П. 2014 81.411.2.ББК.М.847
eoup_73 Методичні вказівки до практичних занять і завдань до самостійної робот з дисципліни "Економіка, організація невиробничної сфери" Сухорукова Т.Г. 2010 809
errs_12 Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисципліни "Локомотивні енергетичні установки". Частина 1. Жалкін Д.С. 806
errs_58 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Локомотиви магістрального та промислового транспорту" 2010 806
bkvrm_105 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Будівельні машини" Частина 3 старш. викл. В.М. Орел, доц. А.М. Кравець 2012 804
errs_9 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Гідравлічні передачі локомотивів" Трунов Д.М., Агулов А.Ф., Милалків С.В. 2009 802
kolii_51 Разработка технологических карт в строительстве Костин А.Г. 799
Ви наш 453678-й відвідувач