ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
vtsu_43 Основи алгоритмізації обчіслювальних процесів. Методичні указівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна техника і організація обчіслювальних робіт" для студентів факультету АТЗ. Болотов О.Б., Бантюков С.Є., Меркулов В.С., Карачаров А.Ф., Кошевая О.А. 2009
vtsu_42 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Математичне моделювання на ЕОМ”, “Математичні методи та моделі в разрахунках на ЕОМ” Меркулов В.С., Пчолін В.Г., Казанко О.В. 2008
vtsu_41 Мат. Вказівки до лаб. Робіт з ойн. “Мат. Моделювання на ЕОМ” за темами розділу “Дослідження детермінованих моделей з застосуванням обчислювальних засобів електронних таблиць” для студентів буд. та мех. ф-тів ден.форми навч., ч. 1 Гончаров В.О., Пчолін В.Г., Бутенко В.М. 2005
vtsu_40 Методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічної роботи “Розв’язання економічних задач засобами Excel”з дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка” Конопацька В.М., Бізюк І.Г. 2009
vtsu_4 Використання інтегрованого середовища BORLAND C++ для розв'язання інженерно - технічних задач. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування", частини 2. Бантюков С.Є. 2003
vtsu_38 Завдання на самостійну роботу з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування" (частина 1) для студентів механічного факультету Меркулов В.С., Бізюк І. 2006
vtsu_37 Завдання і методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни “Математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ”. (Механічний факультет , заочна форма) Мерк улов В.С. Казанко О.В. 2008
vtsu_36 Методи оптимізації. Конспект лекцій з курсу „Математичне моделювання на ЕОМ” (частина 2) Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. 2005
vtsu_35 Конспект лекцій з дисципліни “Математичні методи та моделі розрахунку на ЕОМ Болотов О.Б. 2006
vtsu_33 Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни “Комп’ютерні мережі та телекомунікації”. Для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання Пєнкіна О.Є., Бантюкова С.О 2008 178
vtsu_31 Табличний процесор Microsoft Office Excel. Проектування та обслуговування баз даних. Конспект лекцій з дисципліни “Інформатика і компр’ютерна техніка” Карачаров А.Ф 2007 58
vtsu_30 Навчальний посібник. Математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ. Данько М.І, Меркулов В.С., Бутенко В.М., Бізюк І.Г., Головко О.В., Гончаров В.А. 2008
vtsu_3 Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Комп'ютерна техніка і програмування". Бантюков С.Є, Пєнкіна О.Є., Бантюкова С.О. 854
vtsu_29 Проектування документів засобами табличного проц. EXCEL. Методичні вказівки з дисципліни «Інформатика і КТ», «ОТ і програмування» Болотов О.Б., Лисенко М.Г., Конопацька В.М. 2002 3683
vtsu_28 Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" Основні додатки до Windows Конопацька В.М. 2001
vtsu_25 Конспект лекцій Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів. Карачаров А Ф 2009
vtsu_24 Основи проектування технічних систем. Класифікація моделей. Основи теорії оптимізації. Конспект лекцій з дисципліни “Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ”, частина 1 (видання друге, виправлене) Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. 2004
vtsu_23 Основи побудови технічних систем. Класифікація моделей. Основи теорії оптимізації. Конспект лекцій з курсу "Математичне моделювання на ЕОМ" (частина 1) Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С.
vtsu_22 Методи оптимізації. Конспект лекцій з курсу "Математичне моделювання на ЕОМ" (частина 2) Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С.
vtsu_21 Конспект лекцій.OPEN OFFІCE.org. CALC. Карачаров А Ф 2006
Ви наш 455348-й відвідувач