ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
ist_48 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Плани семінарських занять для студентів І курсу всіх спеціальностей денної форми навчання Частина 1 доценти Л.М. Близнюк, К.Е. Колесник, О.В. Кравченко, І.А. Сніжко, М.Є. Целуйко, ст. викладачі Г.Ф. Арбузов, К.А. Єремєєва 2017 881 Скачати
f_32 МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА. ЕЛЕКТРОСТАТИКА І ПОСТІЙНИЙ СТРУМ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольних робіт з фізики № 1, 2 доценти А. Т. Котвицький, В. Ю. Гресь, старш. викл. К. А. Котвицька 2017
vagon_130 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни “СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТИКИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ” доц. В. В. Бондаренко, старш. викл. Д. І. Скуріхін 2017 Скачати
errs_105 Організація технічних обслуговувань локомотивів: Конспект лекцій. Ч. 2. Бабанін О. Б., Жалкін С. Г. 2017 Скачати
ebiupt_14 РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ З ПРАЦІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІКА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» проф. Л. О. Позднякова, доценти В. О. Котик, В. В. Котик 2017 Скачати
tr_zv_103 МОДЕЛІ ПОШИРЕННЯ РАДІОХВИЛЬ У КАНАЛАХ РУХОМОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ Конспект лекцій з дисципліни «ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА» А. О. Єлізаренко 2017 Скачати
fin_162 ГРОШІ І КРЕДИТ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни доценти Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна 2017 Скачати
ist_50 ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНАЯ СИСТЕМА. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ. ОБЩЕЛИТЕРАТУРНЫЙ СТИЛЬ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по изучению дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ» доц. Л. Н. Близнюк, старш. преп. Т. Н. Сажина 2017 866 Скачати
cet_78 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи «МОДЕЛЮВАННЯ АЛГОРИТМІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ РУХОМ ПОЇЗДІВ СИСТЕМ АВТОВЕДЕННЯ» з дисципліни «ГАЛЬМОВІ СИСТЕМИ ЕРС» для бакалаврів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеха старш. викл. В.П. Нерубацький 2016 3497 Скачати
euvkb_47 Нравственные основы экономики и предпринимательской деятельности: Конспект лекций (Ч2) В.В. Компаниец 2016 65.05 ББК К637 Скачати
euvkb_39 Економіка і організація виробництва: Конспект лекцій. Ч. 1. Дикань В.Л., Каличева Н.Є. 2016 65.05 ББК H191 Скачати
vagon_116 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи з дисципліни «АВТОМАТИЧНІ ГАЛЬМА ТА БЕЗПЕКА РУХУ ПОЇЗДІВ» Частина 7 доц. В.Г. Равлюк, асист. Я.В. Дерев’янчук, старш. викл. І.М. Афанасенко 2016 Скачати
euvkb_38.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до контрольної роботи з дисципліни “ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА” проф. В.Л. Дикань, доц. Н.Є. Каличева 2016 3158 Скачати
vagon_119 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ВАГОНІВ» Частина 2 проф. І.Е. Мартинов, доц. А.В. Труфанова, асистенти В.В. Репко, В.О. Шовкун 2016 Скачати
bkvrm_152 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ОСНОВИ НАНОТЕХНОЛОГІЙ» доценти С.В. Воронін, Д.В. Онопрейчук, О.В. Суранов, інж. О.О. Суранов, О.А. Парака, асист. І.Ю. Сафонюк 2016 Скачати
tr_zv_111 РОЗРАХУНОК ЗНАЧЕНЬ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ПОХИБОК ЦИФРОВИХ ВОЛЬТМЕТРІВ. Методичні вказівки до разрахункової та контрольної роботи М.О. Колісник, І.В. Піскачова 2016
ng_49 ПОБУДОВА РОЗГОРТОК ГЕОМЕТРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання завдання з дисципліни «НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ» Г.В. Морозова, Н.В. Грінченко 2016 Скачати
bmg_117 ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ПРОЕКТУВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ доц. Є.І. Галагуря 2016 3497 Скачати
f_30 КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «ФІЗИКА» старші викладачі О.В. Самойлов, К.А. Котвицька, доценти А.Т. Котвицький, В.Ю. Гресь 2016 Скачати
cet_79 ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ КЕРУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ ЧАСУ ХОДУ СИСТЕМ АВТОВЕДЕННЯ ПОЇЗДІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи з дисципліни «ГАЛЬМОВІ СИСТЕМИ ЕРС» старш. викл. В.П. Нерубацький 2016 3491 Скачати
Ви наш 209439-й відвідувач