ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
tr_zv_117 ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ. Підручник Г. В. Альошин, С. В. Панченко, С. І. Приходько 2017
fin_167 Банківські операції: Конспект лекцій Бойко Д. І., Коковіхіна О. О. 2017
m_93 ЗАВДАННЯ до контрольних та розрахункових робіт з дисципліни «ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ У ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ» доценти Н. Г. Панченко, М. Є. Резуненко 2017 3106
vagon_125 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи з дисципліни «АВТОГАЛЬМА РУХОМОГО СКЛАДУ» Частина 8 доц. В. Г. Равлюк, старш. викл. І. М. Афанасенко, асист. Я. В. Дерев’янчук 2017
etem_13 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ЕЛЕКТРОТЕХНІКА” для студентів спеціальності “ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ” всіх форм навчання доц. О. М. Прогонний, старш. викл. Ю. І. Богатир 2017
op_89 ПРАКТИКУМ до виконання завдань з дисципліни «АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ» доценти О. В. Костиркін, Б. К. Гармаш, асист. Є. С. Білецька 2017
tsl_20 ЛОГІСТИКА. Конспект лекцій Частина 2 Д. В. Ломотько, Є. І. Балака, Д. С. Лючков, Ю. В. Шульдінер, Г. О. Примаченко 2017
fin_168 ЗАВДАННЯ та МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до контрольної роботи з дисципліни «СТАТИСТИКА» доценти Н. М. Лисьонкова, О. А. Єрмоленко 2017
op_85 Основи екології: Конспект лекцій. Мороз М.О., Гармаш Б.К. 2016
tmex_88 МОДУЛЬНА СТРУКТУРА КУРСУ, ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Технічна механіка» професори В.І. Мороз, О.В. Братченко, доц. В.С. Тіщенко 2016
menedg_93 Інвестиційний менеджмент на залізничному транспорті: Конспект лекцій Васильєв О.Л., Семенцова О.В. 2016
etem_7 ВИВЧЕННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА НА ОСНОВІ ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «СИСТЕМИ ТЯГОВОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА» проф. С.Г. Буряковський, старш. викл. А.С. Маслій, інженери А.Г. Мастепан, В.В. Смірнов 2016
ebiupt_7 Організаційна поведінка: Конспект лекцій. Ч. 1. Позднякова Л.О., Гриценко Н.В. 2016
cet_80.djvu Методичні вказівки до виконання лаболаторних робіт В.П. Нерубацький 2016
filos_103.pdf Конспект лекцій. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І.В. Толстов 2016
fts_32.pdf ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЛЬНОГО ТРЕНУВАННЯ. МЕТОДИКА ОЗДОРОВЧОГО ТРЕНУВАННЯ. Конспект лекций А.М. Буц, Т.В. Шепеленко 2016
op_86 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунків теплових надходжень і вибору типу кондиціонера в кабінах транспортних засобів у розділі «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» дипломного проекту проф. М.І. Ворожбіян, старші викладачі М.О. Мороз, Б.К. Гармаш 2016
menedg_103 Операційний менеджмент: Конспект лекцій Семенцова О.В. 2016
op_81 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунків теплових надходжень і вибору типу кондиціонера в кабінах транспортних засобів у розділі «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» дипломного проекту проф. М.І. Ворожбіян, старші викладачі М.О. Мороз, Б.К. Гармаш 2016
menedg_94 ПРОГРАМА КУРСУ та методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ» доценти О.В. Семенцова О.Л. Васильєв 2016
Ви наш 135034-й відвідувач