ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ckc_39 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ» проф. М.А. Мірошник 2016
ckc_38 Основи проектування систем автоматизації: Конспект лекцій Мірошник М.А. 2016
tmex_88 МОДУЛЬНА СТРУКТУРА КУРСУ, ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Технічна механіка» професори В.І. Мороз, О.В. Братченко, доц. В.С. Тіщенко 2016
euvkb_51 ПРОГРАМА навчальної практики (діловий практикум) для студентів спеціальності “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” В.Л. Дикань, В.О. Зубенко 2016
menedg_95 Ділове адміністрування: Конспект лекцій. Ч. 2. Васильєв О.Л. 2016
ugkr_39 Вантажні перевезення: конспект лекцій. 4 ч. А. М. Котенко, А. Л. Обухова, Г. С. Бауліна, О. В. Ковальова 2016
euvkb_44 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ» Частина 1 проф. В.В. Компанієць, асп. В.В. Польова 2016
vagon_119 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ВАГОНІВ» Частина 2 проф. І.Е. Мартинов, доц. А.В. Труфанова, асистенти В.В. Репко, В.О. Шовкун 2016
filos_103.pdf Конспект лекцій. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І.В. Толстов 2016
vagon_120 Передовий досвід технічного обслуговування та діагностика вагонів. Борзилов І.Д. 2016
fts_32.pdf ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЛЬНОГО ТРЕНУВАННЯ. МЕТОДИКА ОЗДОРОВЧОГО ТРЕНУВАННЯ. Конспект лекций А.М. Буц, Т.В. Шепеленко 2016
ckc_40 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ» Частина І доц. В.М. Бутенко 2016
menedg_103 Операційний менеджмент: Конспект лекцій Семенцова О.В. 2016
euvkb_52 ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ЧАСТИНА 2 Дикань В.Л., Каличева Н.Є. 2016
menedg_96 Прикладні проблеми становлення ринкової економіки України: Конспект лекцій Нескуба Т.В. 2016
etem_1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ» доц. О.Є. Зінченко 2016
at_127 ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи "СИНТЕЗ КОРЕКТУЮЧОГО ПРИСТРОЮ МЕТОДОМ ЛОГАРИФМІЧНИХ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК" проф. В.Ш. Хісматулін, доц. О.О. Сосунов 2016
m_94 Елементи теорії ігор: Конспект лекцій з дисципліни “Оптимізаційні методи і моделі” Ч.2 Ю.О. Акімова, О.О. Гончарова, О.І. Удодова, Ю.С. Шувалова, Н.С. Юрчак 2016
vagon_121 Системи автоматизованого проектування рухомого складу: Конспект лекцій. Ч. 1. Меркулов В.С. 2016
fts_33.pdf Розвиток сили та швидкісно-силових якостей засобами спортивних ігор: Конспект лекції. Дорош М.І., Горчанюк В.А. 2016
Ви наш 63721-й відвідувач