ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
kolii_7 Методичні вказівки до виконання РГР № 2 "Нівелювання траси". Щербина Ю.В., Бурдєєв М.Є., Гетман В.І., Іванова Т.М. - Скачати
ttd_39 Робоча програма та завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни ""Високотемпературні теплотехнологічніпроцеси та установки"" Лялюк В.М., Ярошенко Т.І., Угольніков С.В., Гришина О.В. 1437 Скачати
fin_71 Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту для студентів будівельного факультету Єрьоміна Марина Олександрівна 429 Скачати
filos_28 Методичні вказівки з курсу "Філософія по темі: "Філософія Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю"".- Харків: УкрДАЗТ Петрушов В.М. Скачати
kolii_38 Планування та організація поточного утримання Г.П. Копанєв, А.М. Штомпель, Н.В. Бугаєць 700 Скачати
filos_74 Логіка. Плани семінарських занять для студентів денної форми навчання Лебедєв В.О. 247 Скачати
menedg_54 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни Найдьонова М.В. 162 Скачати
ttd_84 Робоча програма. Методичні вказівки та контрольні завдання "Захист атмосфери від забруднення продуктами згоряння" Грідін О.П., Сударський В.М. 90 Скачати
filos_9 Методические указания к семинарским занятиям по теме: "Философия эпохи Возрождения"".- Харків: УкрДАЗТ Толстов В.М. Скачати
menedg_40 Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни Малахова Н.Б. 1277 Скачати
filos_5 <Релігієзнавство> Харків: УкрДАЗТ Петрушов В.М. Скачати
bkvrm_45 Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни "Автомобілі та трактори". Зняття індикаторної діаграми чотирьохтактного двигуна Венцель Є.С. Гончаров В.М. Рибка В.Г. Підлісний В.І. 21 Скачати
filos_50 Сучасна естетика: теоретичні та практичні пошуки в мистецтві Лебедєв В.О. Скачати
kolii_49 Безпека руху на залізничному транспорті В.Я. Чичуга, Д.О. Потапов 23 Скачати
bmkc_48 Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Обследование и испытание сооружений" Васильєв В.А., Семененко С.Я, 3114 Скачати
ttd_56 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Изучение и поверка термоприобразователей сопротивления и вторичных приборов" Полтавський І.П. 3396 Скачати
kolii_40 Проектирование реконструкции плана железнодорожной линии Карпов М.И., Матвиенко А.А. 729 Скачати
utez_2 З'єднання та схрещення залізничних колій Даренський О.М. 184
ttd_87 Методические указания к самостоятельной работе по расчету на ЭВМ среднеэксплуатационного расхода топлива при установившихся режимах и переходных процессах тепловозных дизелей Хомич А.З., Симсон А.Е., Єрощенков С.А. 142 Скачати
vagon_37 Основи надійності вагонів: Конспект лекцій, ч. 2 І.Е. Мартинов 625.2 М291 Скачати
Ви наш 363844-й відвідувач