ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
inoz_97 Методичні вказівки до контрольної роботи №2 з курсу "Ділова французька мова" Радченко І.Б. Георгієва Н.М. 1322 Скачати
bkvrm_82 Методичні вказівки до лабораторних робіт Правдюк М.Т., Чехов В.І. Скачати
ttd_81 Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування "К разработке функциональных схем теплового контроля и регулирования" Полтавський І.П. 992 Скачати
ttd_61 Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи "Визначення аеродинамічних опорів ділянки повітряного тракту" Михайлов І.Д., Кадневський В.К., Каграманян А.О. 3630 Скачати
vtsu_49 Конспект лекцій Алгоритмізація та програмування задач обробки економічної інформації. Карачаров А.Ф. Скачати
ezt_3 ПРОГРАМА КУРСУ та завдання для самостійної роботи з дисципліни "МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" старш. викл.Т.О. Тимофєєва 1244 Скачати
ttd_89 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Визначення концентрацій оксиду та двоокису вуглецю у відпрацьованих газів енергетичних установок" Каграманян А.О. 3618 Скачати
inoz_1 English for Railway Students: Методичний посібник. доц. Донець С.М. Коростильова О.В. 1315
ttd_72 Методичні вказівки до практичних занять "Розрахунок колони однократної ректифікації повітря" Пелепейченко В.І. 3397 Скачати
ttd_58 Конспект лекцій "Значення вимірювання у процесі пізнання" Полтавський І.П., Гришина О.В. 983 Скачати
market_29 Робоча програма, завдання для самостійної роботи та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни проф. Верлока В.С. 1284 Скачати
ettp_34 Аналіз національної економіки. Практикум. Практикум призначено для студентів спеціальності "Менеджмент на транспорті" денної та заочної форм навчання. професор Борович О.Д., асистент Мозгова О.Т. 494 Скачати
filos_61 Методические указания к семинарским занятиям по теме "Социальная структура общества"- Харків: УкрДАЗТ Трикоза В.І.Колотєв В.В. 3041 Скачати
filos_32 Методичні рекомендації до курсу філософії для самостійної роботи з теми "Вступ до філософії""".- Харків: УкрДАЗТ Загрійчук І.Д. Скачати
ttd_40 Методичні вказівки до виконання дипломного проектування, практичних занять та контрольної роботи "Розрахунок роботи центрального кондиціонера в зимовий і літній періоди" Єрощенков С.А., Счастний Є.Є., Ярошенко Т.І. 111 Скачати
market_23 Робоча програма, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи та для контрольних робіт і методичні вказівки до їх виконання з дисципліни доц. Сиволовська О.В. 1114 Скачати
tmex_10 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни "Теоретична механіка". Старов О.М. 1092 Скачати
filos_26 Методичні вказівки до семінарських занять з теми:"Філософія Арістотеля".- Харків: УкрДАЗТ Петрушов В.М. Скачати
market_24 Конспект лекцій доц. Сиволовська О.В. 65.01 ББК С - 343 Скачати
utez_1 Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни <Улаштування та експлуатація залізниць> Даренський О.М., Штомпель А.М. 1075 Скачати
Ви наш 246740-й відвідувач