ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
filos_27 Методичні вказівки до семінарських занять з теми:"Філософія Г.С. Сковороди і духовнакультура України"".- Харків: УкрДАЗТ Загрійчук І.Д.
bmkc_44 Програма переддипломної практики спеціальності ПЦБ спеціалізації "Реконструкція та технічна експлуатація будівель залізничного транспорту" Єрмак Є.М. 3545
zsv_30 Методичні вказівки до виконання дипломного проекту "Проектування пасажирських комплексів" Частина 1, ХарДАЗТ, 2002 р., 39с. Крячко В.І., Огар О.М., Лючков Д.С. 694
ttd_33 Методичні вказвки до лабораторних робіт "Визначення режиму спільної роботи насоса та групи механічних форсунок" Ніколенко М.Г., Бондар Э.М. 1309
vagon_30 Вагони: Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектів. Розрахунки багаторядних пружин вантажних та пасажирських вагонів А.П. Горбенко 642
fts_11 Основні засоби профілактики нервово-психічних і фізичних напружень А.М. Буц, Ю.М. Савченко, І.О. Сапєгіна, С.С. Довженко 796 О 752
filos_29 Методичні рекомендації для СР з курсу Філософія по темі:" Основні проблеми філософії Едмунда Гуссерля" ".- Харків: УкрДАЗТ Овчаренко В.М.
errs_30 Методичні вказівки по курсовій роботі з дисципліни "Рухомий склад та тяга поїздів" Крашенінін О.С., Жалкін Д.С., Котов В.В. 316
ezt_5 Навчальний посібник. "Економіка залізничного транспорту" Позднякова Л.О., Дейнека О.Г.,Жердєв М.Д., Юрченко Ю.М., Котик В.А., Куделя В.І., Тимофеєва Т.О., Гриценко Н.В., Яковенко В.Г., Широкова О.М., Челядінова Н.Г., Котик В.В., Мирогніченко Ю.В.
bmg_57 Расчет балок на упругом основании с использованием ПЭВМ Кітов Ю.П., Чихладзе Е.Д. 534
eoup_75 Програма курсу та завдання до самостійної роботи з дисципліни Єлагін Ю.В. 1265
inoz_96 Методичні вказівки з розвитку навичок читання за темою "Деякі факти з життя німецькомовних країн" (Osterreich, die Schweiz, Luxemburg, Lichtenstein) для студентів 2 курсу всіх факультетів.-Х.: УкрДАЗТ Артюшенко О.В. 941
bkvrm_27 Завдання на контрольну роботу та методичні вказівки з дисципліни "Автомобілі і трактори" Венцель Є.С., Гончаров В.М. 3320
errs_65 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Основи автоматики та автоматизації локомотивів" Бабанін О.Б. 3519
bmg_69 Розрахунок на міцність і визначення переміщень в балках при згині з контролем рішення на ПЕОМ Кітов Ю.П., Чихладзе Е.Д., Гайдук О.М. 877
market_43 Робоча програма, плани практичних занять, завдання для самостійної, індивідуальної роботи та для контрольних робіт і методичні вказівки до їх виконання з дисципліни "Стандартизація та сертифікація товарів і послуг" доц. Ключко І.О. 309
bmg_17 Програмний комплекс для контролю і розв'язання задач на ПЕОМ за курсом "Будівельна механіка" Кітов Ю.П., Веревічева М.А., Черненко М.Г. 3614
bmkc_43 Програма переддипломної практики з дисципліни "Інженерні споруди" Дорошенко О.П. 3491
vagon_53 Організація вагоноремонтного виробництва: Методичні вказівки до курсового проектування. Організація, планування, потокового виробництва у вагоноремонтних цехах В.Я. Крючков 3627
filos_69 Філософія. Плани семінарських занять для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання. - Харків, УкрДАЗТ Загрійчук І.Д. Петрушов В.М. 3055
Ви наш 63721-й відвідувач