ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
vtsu_49 Конспект лекцій Алгоритмізація та програмування задач обробки економічної інформації. Карачаров А.Ф. Скачати
at_69 Основи теорії надійності та функційної безпечності систем залізничної автоматики Кустов В.Ф. 656.25 К947
fin_48 Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи для студентів заочної форми навчання Саленко Олена Володимирівна 1171 Скачати
kolii_47 Навч. посібник "Розслідування порушень безпеки руху поїздів" Г.П. Копанєв Скачати
tmex_10 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни "Теоретична механіка". Старов О.М. 1092 Скачати
ttd_54 Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи "Изучение работы и поверка электронного автоматического психрометра" Полтавський І.П. 346 Скачати
kolii_42 Проектирование усиления однопутной железной дороги. Игнатова Ж.А. 625 Скачати
errs_26 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи надійності, технічної діагностики і маніторингу технічного стану тягового рухомого складу" Тартаковський Е.Д. Устенко О.В. Крашенінін О.С. Фалендиш А.П. Міхалків С.В. 869 Скачати
tmex_50 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Теоретична механіка" (Змістовий модуль "Кінематика") Аксьонова Н.А., Оробінський О.В., Дунай Л.М., Астахова Л.В. 3006 Скачати
fts_1 Основні системи забезпечення працездатності та її відновлення засобами фізичної культури та спорту. Перша медична допомога при хворобливому стані. Правила надання першої медичної допомоги при побутових, спортивних та інших травмах. А.М.Буц, В.П.Шевченко, Т.В.Шепеленко Скачати
oia_38 Программа курсу "Основи економіки транспорту" (для студентів факультету УПП за спеціальністю "Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)". - Харків: УкрДазт. - 2007. - 14 с. Євсєєва О.О. 257 Скачати
kolii_52 Методичні вказівки до куосової роботи з організації та планування будівництва транспортних будинків Малявін А.М. 3621 Скачати
bmkc_53 Методичні вказівки до курсової роботи "Сталеві конструкції робочого майданчика цеху підсилення несучих елементів" Єрмак Є.М., Ісмагілов А.О. 1024 Скачати
errs_66 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні технології та математичні моделі в локомотивному господарстві". Частина 1 Тартаковський Е.Д. Крашенінін О.С. Фалендиш А.П. Скачати
at_134 ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ЧАСТИНА 1 Аналіз, корекція та оптимізація параметрів систем автоматичного керування проф. В. Ш. Хісматулін, доценти О. М. Прогонний, О. О. Сосунов Скачати
bmkc_46 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Відновлення експлуатаційних властивостей матеріалів та захист конструкцій".- Ч.2 Трикоз Л.В. 758 Скачати
fts_11 Основні засоби профілактики нервово-психічних і фізичних напружень А.М. Буц, Ю.М. Савченко, І.О. Сапєгіна, С.С. Довженко 796 О 752 Скачати
menedg_22 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни Беспалова Л.М., Маркова І.В., Васильєв О.Л. 1218 Скачати
fin_70 Навчальний посібник "Економіко-фінансова діяльність будівельних організацій" Тройнікова Олена Миколаївна 69.003 Т-706
menedg_36 Програма курсу та методичні вказівки до самостійноїї роботи з дисципліни Семенцова О.В. 31338 Скачати
Ви наш 209418-й відвідувач