ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
tmex_71 Вибір коефіцієнтів зміщення при проектуванні зубчатих механізмів допоміжні матеріали до виконання курсового проекту з дисципліни «Теорія механізмів і машин» проф. В.І. Мороз, доц. О.В. Братченко 2015
vagon_112 Вибір та розрахунок технологічного обладнання на вагоноремонтних підприємствах методичні вказівки з дисципліни «ВАГОНОРЕМОНТНІ МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ» старш. виклад. В.Г. Равлюк 2015
bmg_54 Вибрані задачі з опору матеріалів з відповідями і розв'язаннями Кітов Ю.П. 2000 79
bmg_125 Вибрані задачі з опору матеріалів з розв’язаннями : навч. Посібник. Видання друге, перероблене і доповнене Е.Д. Чихладзе, Ю.П. Кітов 2010
bkvrm_142 ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ОДНОКІВШЕВИХ ЕКСКАВАТОРІВ, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА» доценти А.М. Кравець, А.В. Євтушенко 2014 121
bkvrm_118 Вивчення конструкції та дослідження параметрів робочого процесу вантажопідіймальних машин Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Будівельна техніка» доценти А.М. Кравець, В.Г. Кравець 2013
bkvrm_102.djvu Вивчення конструкції та дослідження параметрів робочого процесу землерийно-транспортних машин. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Будівельна техніка" доценти А.М. Кравець, В.Г. Кравець, старш. викл. В.М. Орел 2012 1551
tr_zv_30 Вивчення і дослідження мікропроцесорних телеграфних апаратів ч.1 Артеменко Є.А.,Книгавко М.В. 3351
tr_zv_2 Вивчення конструкції електричних та оптичних кабелів зв’язку та кабельної арматури Книгавко М.В. 2000 118
ttd_7 Вивчення конструкції та експериментальні дослідження відцентрового вентилятора. . Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни "Нагнітачі та турбіни" Счастний Є.Є., Угольніков С.В. 2008 152
ttd_117 ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ, РОБОТИ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ УНІФІКОВАНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА ЗАХИСТУ МІКРОКОТЛА ТИПУ АМК-V-I-Г МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної роботи з дисципліни «Автоматизація теплоенергетичних установок» проф. С.А. Єрощенков, доц. Н.А. Шаройко, асист. А.В. Онищенко, доц. Ю.А. Бабіченко 2014
etem_7 ВИВЧЕННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА НА ОСНОВІ ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «СИСТЕМИ ТЯГОВОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА» проф. С.Г. Буряковський, старш. викл. А.С. Маслій, інженери А.Г. Мастепан, В.В. Смірнов 2016
op_3 Вивчення параметрів шуму заданого обєкта. МВ до лабораторної роботи. М.Я. Кислий, О.В. Шапка 2004 1204
bkvrm_8 Вивчення систем запалювання автомобіля. Методичні вказівки до лабораторної роботи. Венцель Є.С., Гончаров В.М. 2008 11
mtv_33.djvu Вивчення фазового складу надтвердих матеріалів. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Нові матеріали, технології виготовлення та відновлення виробів” проф. Е.С. Геворкян, старш. викл. І.І. Федченко, асист. В.П. Нерубацький 2012
etem_6 ВИВЧЕННЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ЗМІННОГО СТРУМУ КОМПАНІЇ SIEMENS МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «СИСТЕМИ ТЯГОВОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА» проф. С.Г. Буряковський, старш. викл. А.С. Маслій, інж. А.Г. Мастепан, асист. О.О. Рафальский 2016
oia_27 Види планів рахунків: Теоретичні аспекти та практика застосування Євсєєва О.О. 2006 657 є25
bmg_122 ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СКЛАДНИХ ПЛОСКИХ ПЕРЕРІЗІВ З КОНТРОЛЕМ РІШЕННЯ НА КОМП’ЮТЕРІ Е.Д.Чихладзе,М.А. Веревічева, Ю.П. Кітов 2008 1424
bkvrm_89 ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОВІТРЕПРОВОДІВ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ ПНЕВМАТИЧНИХ РУЧНИХ МАШИН МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторної і практичної роботи доценти А.В. Погребняк, А.В. Євтушенко, асист. З.І. Кудіна 2011 3269
op_78 Визначення адаптаційних можливостей людини-оператора МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності» проф. М.І.Ворожбіян, доц. Н.П.Єфіменко, асист. Т.В.Количева 2008 29
Ви наш 96083-й відвідувач