ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
tsl_22 Структура задач і основних форм взаємодії залізниць з другими видами транспорту. (Частина 1). Методичні вказівки. А.З.Пестременко 1998
bmkc_27 Метрологія і стандартизація. Навчальний посібник. Ч.1 Рильцева Т.М., Трикоз Л.В. 2005
zsv_52.djvu Проектний аналіз: Конспект лекцій І.В. Берестов, Г.В. Шаповал, М.Ю. Куценко, Г.І. Шелехань 2012
ugkr_13 Комерційна експлуатація на залізничному транспорті: Конспект лекцій. В.М. Запара, А.Л. Обухова, Я.В. Запара 2014
errs_96 Логістичні процеси в експлуатації та ремонті локомотивів: Конспект лекцій. Крашенінін О.С., Клименко О.В. 2014
op_85 Основи екології: Конспект лекцій. Мороз М.О., Гармаш Б.К. 2016
tsl_23 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «ЛОГІСТИКА» Ломотько Д. В., Балака Є. І., Лючков Д. С., Примаченко Г. О., Шульдінер Ю. В., Арсененко Д. В. 2018
bmkc_28 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисцип лі ни «Автоматика та автоматизація виробничих процесів» Плугін Д.А., Спасібо Є.О. 2003
zsv_53.djvu Методичні вказівки з варіантами завдань для практичних занять з дисципліни „Взаємодія видів транспорту” для студентів спеціальності “Організація перевезень та управління на залізничному транспорті” денної форми навчання проф. Є.С. Альошинський, доценти В.В. Кулешов, Д.С. Лючков 2012
errs_97 Академічна освіта: Конспект лекцій. Харламов П.О., Коваленко Д.М.
op_86 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунків теплових надходжень і вибору типу кондиціонера в кабінах транспортних засобів у розділі «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» дипломного проекту проф. М.І. Ворожбіян, старші викладачі М.О. Мороз, Б.К. Гармаш 2016
it_1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ» Частина І доценти В. О. Бриксін, В. В. Усик, Я. Ю. Корольова 2018
bmkc_29 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Механіка ґрунтів, основи та фундаменти» Софронов В.С. 1997
ttd_97.djvu Завдання і методичні вказівки до практичних занять та контрольної роботи з дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОСНОВИ ЛОГІСТИКИ" доц. В.В. Савенко, асист. О.В. Панчук 2011
zsv_54.djvu Методичні рекомендації до виконання та захисту науково-дослідних робіт студентів з дисципліни «Основи наукових досліджень» доценти І.В. Берестов, Г.В. Шаповал, К.В. Крячко, асист. Г.І. Шелехань 2013
oia_72 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ІСТОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ» О.В. Чала, В.М. Орлова 2016
ist_57 РЕФЕРИРОВАНИЕ И АННОТИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по курсу «ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И БЫТОВОГО ОБЩЕНИЯ» Часть IІ старш. преподаватели М. И. Ситковская, Е. В. Королева, Т. Н. Сажина 2018
bmkc_3 Інженерна геологія Ч.4 Конспект лекцій Рильцева Т.М. 2002
ckc_12 Методичні вказівки до лабораторних робіт В.О. Бриксін, А.В. Мамонов, Б.Т. Ситнік 2010
ttd_98.djvu ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА Методичні вказівки і завдання до виконання практичних робіт Частина І доцент Ю.А. Бабіченко, доцент В.І. Рубльов 2011
Ви наш 453473-й відвідувач