ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
vtsu_65.djvu Програмування в середовищі Visual Basic 6.0 Конспект лекцій з дисциплін «Обчислювальна техніка, програмування, моделювання систем», «Обчислювальна техніка та програмування» Частина І В.С. Меркулов, І.Г. бізюк, О.В. Чаленко 2012
vtsu_64.djvu Алгоритмічні мови програмування. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування» для студентів факультету УПП Частина 1 доценти С.Є. Бантюков, Н.М. Завгородня, старші викладачі С.О. Бантюкова, О.Є. Пєнкіна 2012
vtsu_63.djvu Інженерні розрахунки засобами табличного процесора EXCEL Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Обчислювальна техніка, програмування, моделювання систем» Частина 1 доц. Н.М. Завгородня 2012
vtsu_62.djvu Математичні методи і моделі: комп’ютерне моделювання Завгородня Н.М., Панченко С.В.,Бантюков С.Є., Меркулов В.С. 2012
vtsu_61.djvu Поняття інформації. Операційна система WINDOWS локального комп'ютера. текстовий редактор Microsoft Office Word Конспект лекцій з дисципліни "Інформатика" Частина 1 Н.М. Завгородня 2012
vtsu_6 Підготовка ділової документації засобами текстового редактора Word, методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Основи інформатики", "Обчислювальна техніка та програмування Болотов О.Б.
vtsu_55 Методичні вказівки до лабораторних робіт №1-7 з дисиципліни Бантюков С.Є., Філіпенко І.Г. 1997 3261
vtsu_55 Методичні вказівки до контрольних та лабораторних робіт з дисципліни «Числові методи і моделювання на ЕОМ» для студентів факультету АТЗ заочної форми навчання доц. О.Б. Болотов 2011
vtsu_54 ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ "Прикладні програми пакету MS Office: Excel" на самостійну роботу з дисциплін "Обчислювальна техніка, програмування, моделювання систем" та "Обчислювальна техніка та програмування" для студентів спеціальностей 6.100501 та 6.092200 доц. Меркулов В.С., ст.викл. Бізюк І.Г., ас. Чаленко О.В.
vtsu_53 Типові тестові завдвння на самостійну роботу з дисциплін "Обчислювальна техніка, програмування, моделювання систем" та "Обчислювальна техніка та програмування" для студентів спеціальностей 6.100501 та 6.092200 всіх форм навчання (Частина 3). доц. Меркулов
vtsu_52 Типові тестові завдвння на самостійну роботу з дисциплін ст. викладач В.С.Меркулов, асистент І.Г. Бізюк
vtsu_51 Типові тестові завдвння на самостійну роботу з дисциплін доц. Меркулов В.С., ст.викл. Бізюк І.Г., ас. Чаленко О.В.
vtsu_50 МЕРЕЖЕВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІ° КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни "Комп'ютерні мережі та телекомунікації" для студентів факультету "Економіка транспорту", Частина 1 Пєнкіна О.Є., Бантюкова С.О.
vtsu_5 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Алгоритмічні мови та програмування", частина 2. Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. 1998
vtsu_49 Конспект лекцій Алгоритмізація та програмування задач обробки економічної інформації. Карачаров А.Ф.
vtsu_48 Конспект лекцій. Текстовий редактор Microsoft Office Word Редагування та форматування ділових документів. Карачаров А.Ф.
vtsu_47 Конспект лекцій. Табличний процесор Microsoft Office Excel. "Проектування та обслуговування баз даних", Карачаров А.Ф. 2010
vtsu_46 Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни ""Інформаційні системи і технології"" для студентів усіх форм навчання.Використання СУБД MICROSOFT ACCESS Бантюков С.Є.,Бантюкова С.О. 2006 1345
vtsu_45 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика і комп'ютерна техника", "Обчислювальна техніка та програмування", Болотов О.Б. 2002
vtsu_44 Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Алгоритмізація і програмування", Болотов О.Б., Чаленко О.В. 2009
Ви наш 453645-й відвідувач