ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
f_12 Методичні вказівки з фізики до контрольної роботи № 5 "Коливання і хвилі" та контрольної роботи №6 "Атомна фізика" В.Г. Денисенко, Т.М. Ізотова 2002 737
f_13 Лабораторний практикум з фізики. Магнетизм. Д.В. Філь 2009 1434
f_2 Конспект лекцій. "Електрика та електромагнетизм. Електростатика і постійний струм" В.Г. Денисенко 2004 Б53Д332
f_3 Задачі з фізики. А.В. Попов, Р.В. Вовк, В.Ю. Гресь, Н.В. Глейзер, М.Г. Ревякіна 2009 170
f_4 Лабораторний практикум з фізики "Механіка. Молекулярна фізика" А.В.Попов, М.Г.Ревякіна, О.В.Бондаренко 2009 К3
f_5 Методичний посібник. "Електромагнетизм, коливання і хвилі, елементи квантової оптики, атомна та ядерна фізика" В.І. Вікуліна 2005 170
f_6 Методичний посібник до контрольних завдань №3 та№4 студентів заочної скороченої форми навчання В.І. Вікуліна 2003 1077
f_7 Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики. Електромагнетизм. Частина 4. Розділ 1. Г.С. Нікольський, В.Г. Денисенко, В.Г. Онопрієнко, О.П. Шамшин, К.М. Анікєєва, С.О. Катрич, В.І. Вікуліна 1999 3504
f_8 Методичні вказівки до лабораторних робіт з фізики. Електромагнетизм. Частина 4. Розділ 2. Г.С. Нікольський, В.Г. Денисенко, В.Г. Онопрієнко, О.П. Шамшин, К.М. Анікєєва, С.О. Катрич, В.І. Вікуліна 1999 3505
f_9 Комплексна задача з розділу "Молекулярна фізика" Е.В. Матюшкін, Л.І. Протопопова 2004 30
fts_2 Профілактика захворювань та релаксація фізичного стану студентів: Навчальний посібник. А.М.Буц, Т.В.Шепеленко 2005
fts_3 Контроль і самоконтроль у процесі фізичного удосконалення. ЛФК. Масаж та самомасаж. Т.В.Шепеленко, В.П.Шевченко, С.М.Черніна 2005
fts_5 Фізична культура та основи здорового способу життя студентів. Гігієнічні основи фізичного виховання та спорту. Т.В.Шепеленко, В.П.Шевченко, О.Р.Лучко 2002 796
inoz_17 Методичні вказівки з розвитку комунік. компетенції та навичок різних видів читання по широкому профілю вузу для студентів 1 курсу всіх спец-тей. Ч1. ст.викл. Георгієва Н.М., ст.викл. Радченко І.Б. 1407
inoz_19 Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів 1 курсу всіх спец-тей. заочної форми навчання ст.викл. Радченко І.Б. 2008 1407
inoz_20 Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції та навичок різних видів читання по широкому профілю вузу для студентів 1 курсу всіх спеціальностей) ч.2, ст.викл. Радченко І.Б. 2007 27
inoz_21 Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції за країнознавчою темою "Франція" для студентів 1 курсу всіх факультетів ст.викл. Радченко І.Б. 2009 1455
op_11 Загальна хімія. Конспект лекцій. О.В. Костиркін, Т.О. Коваленко 2004 54К729
op_12 Методичні вказівки до лабораторних робіт з хімії. О.В. Шапка, О.В. Костиркін, Т.О. Коваленко, С.О. Кисельова 2002 1095
op_13 Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з хімії. О.В. Шапка, О.В. Костиркін, Т.О. Коваленко, С.О. Кисельова 2002 1117
Ви наш 453645-й відвідувач