ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
vtsu_92 Табличний процесор: Конспект лекцій. Піскачова І. В., Колісник М. О. 2018
inoz_160 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розмовної теми «OUR UNIVERSITY» з розвитку комунікативної компетенції (англійська мова) старш. викл. О. М. Харламова, викл. О. М. Дзюба 2018
euvkb_71 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ» проф. В. Л. Дикань, доц. Н. Є. Каличева 2018
at_137 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «БЕЗПЕКА РУХУ ТА ПТЕ ЗАЛІЗНИЦЬ» доц. О. О. Удовіков, старш. викл. О. В. Лазарєв 2018
oia_79 ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА» професори Н. В. Чебанова, Т. І. Єфіменко, доц. В. М. Орлова 2018
vagon_138 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсової роботи з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ЛОГІСТИКА НА ВАГОНОРЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ» доц. Д. І. Волошин 2018
vagon_139 ЕКОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВАГОННОМУ ГОСПОДАРСТВІ Конспект лекцій В. А. Гребенюк, В. В. Репко 2018
electex_72 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ» доценти Н. П. Карпенко, О. Є. Зінченко, старші викладачі А. В. Бондаренко, Ю. І. Приймак 2018
vtsu_93 ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ БАЗОВИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної та самостійних робіт з дисципліни «ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ» Частина 5 доц. С. С. Бантюков, старш. викл. І. Г. Бізюк, доц. В. С. Меркулов, асист. О. В. Чаленко 2018
euvkb_72 НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Конспект лекций Часть 4 В. В. Компаниец 2018
at_138 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ПРИСТРОЇВ УБЕЗПЕЧЕНОГО ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсового та дипломного проектування, лабораторних та практичних занять з дисципліни «СТАНЦІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ» доценти В. П. Мороз, С. О. Змій 2018
fin_183 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» доц. В. В. Поколодний 2018
menedg_104 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» проф. О. В. Дикань, доц. О. В. Громова, старш. викл. Т. М. Глушенко 2018
vagon_140 СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ Конспект лекцій Частина 2 В. С. Меркулов 2018
electex_78 КОНСТРУКЦІЯ ТА ДИНАМІКА ЕЛЕКТРИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ Підручник Частина 1 Панченко С. В., Бабаєв М. М., Блиндюк В. С., Нерубацький В. П. 2018
oia_77 Аудит: Конспект лекцій. Мінка В. Ф., Ревуцька Л. Є. 2018
tsl_23 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «ЛОГІСТИКА» Ломотько Д. В., Балака Є. І., Лючков Д. С., Примаченко Г. О., Шульдінер Ю. В., Арсененко Д. В. 2018
f_37 МЕХАНІКА Конспект лекцій Частина 1 А. Т. Котвицький, К. А. Котвицька 2018
euvkb_73 МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ Конспект лекцій Частина 1 Т. Г. Сухорукова 2018
at_139 ДОСЛІДЖЕННЯ ГІРКОВИХ РЕЙКОВИХ КІЛ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи, самостійної підготовки, курсового та дипломного проектування з дисципліни «СТАНЦІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ» доценти В. П. Мороз, С. О. Змій 2018
Ви наш 439645-й відвідувач