ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ist_22 Політичні режими.: Конспект лекцій. Колісник К. Е.
bmkc_41 "Улаштування та експлуатація інженерних споруд" для студентів спеціальності ЗС заочної форми навчання Семененко С.Я., Никитинський А.В. 1386
menedg_51 Конспект лекцій Брінь В.П. 65.05 ББК Б 879
ttd_32 Методичні вказвки до виконання курсової роботи "Теплосилові установки залізничного транспорту" Крушедольський О.Г. 1310
vagon_26 Автоматичні гальма та безпека руху: Методичні вказівки до виконання курсового проекту М.В. Коренівський 3628
ist_36 Історія мистецтва: конспект лекцій проф. О.П.Гужва 83.03 ББК Г 935
oia_33 Методичні вказівки та завдання до практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни "Облік в зарубіжних країнах" В.М. Орлова, І.В. Підопригора 788
kolii_3 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Інженерна геодезія ". Частина ІІІ. Щербина Ю.В., Гетман В.І. -
m_17 Завдання до контрольних робіт з дисципліни "Вища математика" для студентів факультета ОПУТ заочної форми навчання. Ч.ІІ. Н.С. Юрчак, Н.І. Волохова, Н.Г. Панченко 1440
errs_16 Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни "Інтелектуальна власність" Чигирик Н.Д. 3724
menedg_22 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни Беспалова Л.М., Маркова І.В., Васильєв О.Л. 1218
bmg_21 Методические указания по дисциплине "Гидравлика и гидрология" для студентов спец. 1210 "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство", часть 1 Ляшенко О.Л. 703
filos_60 Навчально-методичний матеріал до спецкурсу "Етносоціологія" Конспект лекцій. - Харків: УкрДАЗТ Трикоза В.І Колотєв В.В.. 3176
filos_9 Методические указания к семинарским занятиям по теме: "Философия эпохи Возрождения"".- Харків: УкрДАЗТ Толстов В.М.
eoup_76 Програма курсу та завдання до самостійної роботи з дисципліни "Менеджмент персоналу" Сухорукова Т.Г. 3018
fin_46 Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Банківські операції" для студентів заочної форми навчання Бойко Дмитро Іванович, Коковіхіна Олександра Олександрівна 1382
fin_28 Методичні вказівки та задачі до практичних занять з дисципліни "Статистика залізничного транспорту" частина ІІ Андрєєв Віктор Григорович 652
kolii_22 Проектування заходів по стабілізації земляного полотна, що знаходтьбся в експлуатації. Частина 2 О.І. Бєлорусов, І.Я. Возненко, А.М. Штомпель 3528
ttd_45 Навчальний посібник Крушедольський О.Г. 621.43.01 075.8К848
market_24 Конспект лекцій доц. Сиволовська О.В. 65.01 ББК С - 343
Ви наш 65775-й відвідувач