ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
op_29 Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з прожекторного освітлення у дипломних проектах розділу "Охорона праці" Сударський В.М., Кисельова С.О. 1324 Скачати
vagon_29 "Вагони": Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, ч. 1 І.Е. Мартинов, А.М. Зубов, А.П. Горбенко 302 Скачати
filos_14 Методические указания к семинарским занятиям по теме: <Философско-социальная концепция К.Маркса> ".- Харків: УкрДАЗТ Овчаренко В.М. Скачати
vagon_53 Організація вагоноремонтного виробництва: Методичні вказівки до курсового проектування. Організація, планування, потокового виробництва у вагоноремонтних цехах В.Я. Крючков 3627 Скачати
ezt_5 Навчальний посібник. "Економіка залізничного транспорту" Позднякова Л.О., Дейнека О.Г.,Жердєв М.Д., Юрченко Ю.М., Котик В.А., Куделя В.І., Тимофеєва Т.О., Гриценко Н.В., Яковенко В.Г., Широкова О.М., Челядінова Н.Г., Котик В.В., Мирогніченко Ю.В.
kolii_27 Лінійні конструкції залізничної колії О.І. Бєлорусов, О.О. Скорик, В.І. Білий, В.Г. Вітольберг, О.В. Костюкевич 3643 Скачати
ist_34 Українська революція 1917-1920 рр.: протистояння та взаємодія політичних сил: методична розробка імітаційно-релевої гри з "Історії України" доц. Г.Ф.Арбузов 63.3/4 Ук ББК А-795 Скачати
ttd_81 Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування "К разработке функциональных схем теплового контроля и регулирования" Полтавський І.П. 992 Скачати
bmkc_34 Методичні вказівки до проектування фундаментів на палях під мостові опори і водопропускні труби Софронов В.С., Герасименко О.С. 3053 Скачати
inoz_93 Методичні вказівки та контрольна робота №2 для студентів 1 курсу механічного факультету заочного навчання. Пилаєва 709 Скачати
menedg_55 Методичні вказівки до виконання дипломних та випускних робіт для студентів спеціальності Коротич О.Б. 162 Скачати
ttd_89 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Визначення концентрацій оксиду та двоокису вуглецю у відпрацьованих газів енергетичних установок" Каграманян А.О. 3618 Скачати
oia_26 Програма курсу "Облік і аналіз в зовнішньоекономічній діяльності" Підопригора І.В. 458 Скачати
filos_11 Методические указания к семинарским занятиям по теме: <Философия Платона> ".- Харків: УкрДАЗТ Кривий А.І. Скачати
vtsu_14 Програмування інженерно-технічних задач в середовищі QBasic: Конспект лекцій з дисципліни "Обчислювальна техніка і програмування", частина 3 Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. 621.991(681)14Ф534 Скачати
vagon_48 Енергохолодильні системи вагонів та їх технічне обслуговування: Методичні вказівки до курсового проектування І.Е. Мартинов 1248 Скачати
eoup_6 Завдання з методичними вказівками до практичних занять і самостійної роботи ч.3 Плєтнікова І.Л. ВоловельськаІ.В. Єлагін Ю.В. 1308 Скачати
ttd_73 Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Розрахунок теплової схеми ТЕЦ" Полтавський І.П., Счастний Є.Є. 1158 Скачати
ettp_34 Аналіз національної економіки. Практикум. Практикум призначено для студентів спеціальності "Менеджмент на транспорті" денної та заочної форм навчання. професор Борович О.Д., асистент Мозгова О.Т. 494 Скачати
ttd_49 Робоча програма та завдання до виконання контрольної роботи №1 з дисципліни "Телотехніка" Єрощенков С.А., Богомазов Є.В., Корогодський В.А., Ярошенко Т.І., Шкрабіль Т.О. 3190 Скачати
Ви наш 72954-й відвідувач