ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
op_26 Тестові завдання з основ охорони праці (для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей денної форми навчання) Козодой Д. С., Губенко Н.А. 2010 867
op_32 Методические указания для дипломного проектирования по пожарной безопасности Шмалько Э.Я. 866
ist_50 ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНАЯ СИСТЕМА. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ. ОБЩЕЛИТЕРАТУРНЫЙ СТИЛЬ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по изучению дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ» доц. Л. Н. Близнюк, старш. преп. Т. Н. Сажина 2017 866
eoup_91 "Основи наукових досліджень" Програма курсу і тести до самостійної роботи з дисципліни Плєтникова І.Л. 2010 864
bmg_76 Гідравліка та гідравлічні машини Програма дисципліни та індивідуальні завдання Борщов В.А. 2009 861
kolii_45 Методичні вказівки до виконання лабораторних, розрахунково-графічних і контрольних робіт з дисципліни "Геодезичне забезпечення галузі". Ч.1 Саяпін О.С., Щербина Ю.В., Орел Є.Ф., Єчко Л.В. 859
kolii_46 Методичні вказівки до виконання лабораторних, розрахунково-графічних і контрольних робіт з дисципліни "Геодезичне забезпечення галузі". Ч.2 Саяпін О.С., Щербина Ю.В., Орел Є.Ф., Єчко Л.В. 859
kolii_50 Підготовка плану площадки в горизонталях. Визначення проектних натурних робочих відміток при розробці фундаментів будівельних споруд. Челядінов Г.М., Малявін А.М., Галагуря Є.Ю. 856
ugkr_26 Організація роботи вантажної станції. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисципліни «Вантажні перевезення». Частина 2 проф. О.В. Лаврухін, асистенти Я.В. Запара, О.О. Шапатіна 2014 855
vtsu_3 Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Комп'ютерна техніка і програмування". Бантюков С.Є, Пєнкіна О.Є., Бантюкова С.О. 854
uer_17 Організація роботи сортувальної станції. Методичні вказівки для курсового проекту №1 та магістерських кваліфікаційних робіт з дисципліни "Управління експлуатаційною роботою та якістю перевезень" М.І.Данько, В.М.Кулешов, О.ВЛаврухін, Т.Ю.Калашнікова, М.Є.Щербина, І.А.Житник 2010 852
uer_22 Правила технічної експлуатації та основи безпеки руху в поїзній та маневровій роботі на залізничному транспорті України. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни "Безпека руху та ПТЕ залізниць" В.Д. Зонов, Т.Ю.Калашнікова 2010 849
euvkb_22.djvu МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до контрольної роботиз дисципліни «СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» доценти Н.В. Якименко, В.О. Зубенко, Ю.А. Плугіна 2015 842
ttd_70 Методические указания к лабораторным работам з дисципліни ""Високотемпературні теплотехнологічніпроцеси та установки"" Михайлов І.Д., Лялюк В.М. 1987 84
oia_34 Методичні вказівки і завдання на контрольну роботу з дисципліни "Облік у зарубіжних країнах" спеціальності "Облік і аудит" всіх форм навчання В.М. Орлова, І.В. Підопригора 2002 835
uer_45 Методичні вказівки та завдання до практичних занять студентів спеціальності 070101 ОПУТ всіх форм навчання з дисципліни “БЕЗПЕКА РУХУ ТА ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ” проф. М.І. Данько, доценти П.В. Зонов, Т.Ю. Калашнікова, П.В. Долгополов, старш. викл. А.В. Прохорченко 2012 834
at_66 Методичні рекомендації до практичних занять, виконання курсових і дипломних проектів, РГР та самостійної роботи з дисципліни "Станційні системи автоматики" Ч.1 Мойсеєнко В.І., Клименко К.С., Радковський С.О. 832
op_44 Методические указания к дипломному проектированию по "Расчет теплопоступлений и выбор типакондиционера в кабинах транспортных средств" для студентов специальностей СДМ, Т, С. Волощук А.Д. 830
ist_36 Історія мистецтва: конспект лекцій проф. О.П.Гужва 2014 83.03 ББК Г 935
bmg_124 РОЗРАХУНОК ПЛОСКИХ СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧНИХ РАМ МЕТОДОМ ПЕРЕМІЩЕНЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП’ЮТЕРА проф. Е.Д. Чихладзе, доц. А.М. Петров 2013 83
Ви наш 453678-й відвідувач