ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
vtsu_54 ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ "Прикладні програми пакету MS Office: Excel" на самостійну роботу з дисциплін "Обчислювальна техніка, програмування, моделювання систем" та "Обчислювальна техніка та програмування" для студентів спеціальностей 6.100501 та 6.092200 доц. Меркулов В.С., ст.викл. Бізюк І.Г., ас. Чаленко О.В.
vtsu_53 Типові тестові завдвння на самостійну роботу з дисциплін "Обчислювальна техніка, програмування, моделювання систем" та "Обчислювальна техніка та програмування" для студентів спеціальностей 6.100501 та 6.092200 всіх форм навчання (Частина 3). доц. Меркулов
vtsu_52 Типові тестові завдвння на самостійну роботу з дисциплін ст. викладач В.С.Меркулов, асистент І.Г. Бізюк
vtsu_51 Типові тестові завдвння на самостійну роботу з дисциплін доц. Меркулов В.С., ст.викл. Бізюк І.Г., ас. Чаленко О.В.
vtsu_50 МЕРЕЖЕВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІ° КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни "Комп'ютерні мережі та телекомунікації" для студентів факультету "Економіка транспорту", Частина 1 Пєнкіна О.Є., Бантюкова С.О.
vtsu_5 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Алгоритмічні мови та програмування", частина 2. Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. 1998
vtsu_49 Конспект лекцій Алгоритмізація та програмування задач обробки економічної інформації. Карачаров А.Ф.
vtsu_48 Конспект лекцій. Текстовий редактор Microsoft Office Word Редагування та форматування ділових документів. Карачаров А.Ф.
vtsu_47 Конспект лекцій. Табличний процесор Microsoft Office Excel. "Проектування та обслуговування баз даних", Карачаров А.Ф. 2010
vtsu_46 Інформаційні системи і технології. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни ""Інформаційні системи і технології"" для студентів усіх форм навчання.Використання СУБД MICROSOFT ACCESS Бантюков С.Є.,Бантюкова С.О. 2006 1345
vtsu_45 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика і комп'ютерна техника", "Обчислювальна техніка та програмування", Болотов О.Б. 2002
vtsu_44 Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Алгоритмізація і програмування", Болотов О.Б., Чаленко О.В. 2009
vtsu_43 Основи алгоритмізації обчіслювальних процесів. Методичні указівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна техника і організація обчіслювальних робіт" для студентів факультету АТЗ. Болотов О.Б., Бантюков С.Є., Меркулов В.С., Карачаров А.Ф., Кошевая О.А. 2009
vtsu_42 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Математичне моделювання на ЕОМ”, “Математичні методи та моделі в разрахунках на ЕОМ” Меркулов В.С., Пчолін В.Г., Казанко О.В. 2008
vtsu_41 Мат. Вказівки до лаб. Робіт з ойн. “Мат. Моделювання на ЕОМ” за темами розділу “Дослідження детермінованих моделей з застосуванням обчислювальних засобів електронних таблиць” для студентів буд. та мех. ф-тів ден.форми навч., ч. 1 Гончаров В.О., Пчолін В.Г., Бутенко В.М. 2005
vtsu_40 Методичні вказівки і завдання до виконання розрахунково-графічної роботи “Розв’язання економічних задач засобами Excel”з дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка” Конопацька В.М., Бізюк І.Г. 2009
vtsu_4 Використання інтегрованого середовища BORLAND C++ для розв'язання інженерно - технічних задач. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування", частини 2. Бантюков С.Є. 2003
vtsu_38 Завдання на самостійну роботу з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування" (частина 1) для студентів механічного факультету Меркулов В.С., Бізюк І. 2006
vtsu_37 Завдання і методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни “Математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ”. (Механічний факультет , заочна форма) Мерк улов В.С. Казанко О.В. 2008
vtsu_36 Методи оптимізації. Конспект лекцій з курсу „Математичне моделювання на ЕОМ” (частина 2) Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. 2005
Ви наш 275268-й відвідувач