ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
ckc_39 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ» проф. М.А. Мірошник 2016 Скачати
at_129 СИНТЕЗ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ Методичні вказівки до практичних занять та виконання розрахунково-графічної і контрольної роботи з дисципліни «ДІАГНОСТИКА ТА ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ» А.Б. Бойнік, В.Ф. Кустов, О.Ю. Каменєв 2016 Скачати
tmex_87 МОДУЛЬНА СТРУКТУРА КУРСУ, ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Технічна механіка» В.І. Мороз, О.В. Братченко, В.С. Тіщенко 2016 Скачати
euvkb_50 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА» Частина 1 І.В. Токмакова, М.В. Кондратюк, М.О. Устенко, М.В. Корінь 2016 Скачати
menedg_94 ПРОГРАМА КУРСУ та методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ» доценти О.В. Семенцова О.Л. Васильєв 2016 Скачати
euvkb_51 ПРОГРАМА навчальної практики (діловий практикум) для студентів спеціальності “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” В.Л. Дикань, В.О. Зубенко 2016 Скачати
menedg_95 Ділове адміністрування: Конспект лекцій. Ч. 2. Васильєв О.Л. 2016 Скачати
ugkr_39 Вантажні перевезення: конспект лекцій. Частина 4. О.В. Лаврухін, А. М. Котенко, А. Л. Обухова, Г. С. Бауліна, О. В. Ковальова 2016 656.225 Скачати
etem_3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА» для студентів напряму підготовки «СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХУ ПОЇЗДІВ» всіх форм навчання Частина 1 доценти О.М. Ананьєва, М.Г. Давиденко 2016 Скачати
vagon_119 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ВАГОНІВ» Частина 2 проф. І.Е. Мартинов, доц. А.В. Труфанова, асистенти В.В. Репко, В.О. Шовкун 2016 Скачати
filos_103.pdf Конспект лекцій. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І.В. Толстов 2016 Скачати
ckc_38 Основи проектування систем автоматизації: Конспект лекцій Мірошник М.А. 2016 Скачати
at_131 ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ДОСТОВІРНОСТІ ВИПРОБУВАНЬ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та виконання розрахунково-графічної і контрольної роботи з дисципліни «ДІАГНОСТИКА ТА ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧН А. Б. Бойнік, В. Ф. Кустов, О. Ю. Каменєв 2016 Скачати
cet_78 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи «МОДЕЛЮВАННЯ АЛГОРИТМІВ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ РУХОМ ПОЇЗДІВ СИСТЕМ АВТОВЕДЕННЯ» з дисципліни «ГАЛЬМОВІ СИСТЕМИ ЕРС» для бакалаврів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеха старш. викл. В.П. Нерубацький 2016 Скачати
tmex_88 МОДУЛЬНА СТРУКТУРА КУРСУ, ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «Технічна механіка» професори В.І. Мороз, О.В. Братченко, доц. В.С. Тіщенко 2016 Скачати
menedg_103 Операційний менеджмент: Конспект лекцій Семенцова О.В. 2016 Скачати
euvkb_52 ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ЧАСТИНА 2 Дикань В.Л., Каличева Н.Є. 2016 Скачати
menedg_96 Прикладні проблеми становлення ринкової економіки України: Конспект лекцій Нескуба Т.В. 2016 Скачати
at_127 ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахунково-графічної роботи "СИНТЕЗ КОРЕКТУЮЧОГО ПРИСТРОЮ МЕТОДОМ ЛОГАРИФМІЧНИХ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК" проф. В.Ш. Хісматулін, доц. О.О. Сосунов 2016 Скачати
m_94 Елементи теорії ігор: Конспект лекцій з дисципліни “Оптимізаційні методи і моделі” Ч.2 Ю.О. Акімова, О.О. Гончарова, О.І. Удодова, Ю.С. Шувалова, Н.С. Юрчак 2016 Скачати
Ви наш 68243-й відвідувач