ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
fin_185 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахункової роботи з дисципліни «ЕКОНОМЕТРИКА» доц. М. О. Єрьоміна 2018
market_77 ПРОГРАМА, ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, контрольних робіт і методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ проф. О. І. Зоріна, старш. викл. О. М. Мкртичьян 2018
f_35 ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З ФІЗИКИ: МЕХАНІКА ТА МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА асист. Л. М. Руда 2018
vagon_141 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВАГОННОМУ ГОСПОДАРСТВІ Конспект лекцій І. Е. Мартинов, В. М. Петухов 2018
electex_79 КОНСТРУКЦІЯ ТА ДИНАМІКА ЕЛЕКТРИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ Підручник Частина 2 Панченко С. В., Бабаєв М. М., Блиндюк В. С., Нерубацький В. П. 2018
ng_50 ЕСКІЗ ДЕТАЛЕЙ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання завдання з дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» доц. В. В. Семенова-Куліш, асист. О.І. Сухарькова 2018
yasstvm_14 ПРОГРАМА ТА ЗАВДАННЯ до контрольних робіт з дисципліни «МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ» доц. Г. Л. Комарова 2018
it_1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ» Частина І доценти В. О. Бриксін, В. В. Усик, Я. Ю. Корольова 2018
m_94 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ СИСТЕМАМИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ і завдання до індивідуальних робіт доценти Н. Г. Панченко, М. Є. Резуненко 2018
vtsu_94 АРХІТЕКТУРА КОМП'ЮТЕРІВ ТА ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ Навчальний посібник Частина 1 С. Є. Бантюков, О. В. Чаленко, В. С. Меркулов, І. Г. Бізюк, С. О. Бантюкова, О. Є. Пєнкіна 2018
ettp_61 ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА Програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів доц. Н. М. Каменева, старш. викл. О. Т. Мозгова 2018
at_141 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни "СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ" Частина VII ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ КАНАЛУ ТУ ДЦ "Луч" доц. О. В. Нейчев, старш. викл. М. В. Ушаков 2018
fin_187 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ проф. І. Ю. Зайцева 2018
market_78 МАРКЕТИНГ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ Навчальний посібник О. І. Зоріна, В. А. Волохов, І. В. Волохова, А. О. Дергоусова, О. В. Сиволовська, О. М. Мкртичьян, Д. С. Гончаренко 2018
fts_35 ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ПРОФІЛЮ Навчальний посібник Єфремова А. Я. 2018
ettp_59 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ Конспект лекцій Частина 1 М. В. Косич, О. І. Фролов, О. Ю. Олександрова 2018
zsv_72 ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ КОЛІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО РОЗДІЛЬНОГО ПУНКТУ проф.О. М. Огар, доценти О. В. Розсоха, М. Ю. Куценко, Г. В. Шаповал, асист., Г. І. Шелехань 2018
yasstvm_15 МІЖНАРОДНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ Конспект лекцій Л. А. Тимофеєва 2018
ist_57 РЕФЕРИРОВАНИЕ И АННОТИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по курсу «ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И БЫТОВОГО ОБЩЕНИЯ» Часть IІ старш. преподаватели М. И. Ситковская, Е. В. Королева, Т. Н. Сажина 2018
yasstvm_16 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТКМ» Розділ ЗВАРЮВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО проф. С. С. Тимофєєв, асп. О. І. Цап, інж. В. В. Коровін 2018
Ви наш 446135-й відвідувач