ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
cet_19 Метод. вказівки до виконання курсового проекту з дисц. Баженов В.М., Одєгов М.М.
vagon_27 Розрахунки вписування проектованого вагона в габарит: Методичні вказівки до самостійної роботи при виконанні курсового проекту А.П. Горбенко, І.Е. Мартинов, А.В. Труфанова 1233
menedg_67 Робоча програма, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, контрольних робіт та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни Коротич О.Б. 5
ugkr_5 Менеджмент та логістика: Конспект лекцій. Ломотько Д.В.
inoz_101 Методичні вказівки та контрольне завдання №1 з дисципліни "Ділова французька мова" Радченко І.Б. Георгієва Н.М. 1226
bmg_54 Вибрані задачі з опору матеріалів з відповідями і розв'язаннями Кітов Ю.П. 79
eoup_91 Програма курсу і тести до самостійної роботи з дисципліни Плєтникова І.Л. 864
at_42 Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Экономика и организация производства" Удовiков О.О. 964
errs_62 Конспект лекцій з дисципліни Бабанін О.Б. 625621 13 Б121
menedg_25 Робоча програма, плани практичних та семінарських занять, самостійної роботи студентів і завдання для контрольної роботи з методичними вказівками до її виконання з дисципліни 680
bmg_55 Навчальний програмний комплекс з опору матеріалів Кітов Ю.П., Веревічева М.А., Чуменко С.М. 1050
ettp_36 Програма та плани семінарських занять з національної економіки Доцент Фролов О.І.
errs_63 Конспект лекцій з дисципліни Бабанін О.Б. 625621 13 Б121
fin_35 Навчальний посібник "Основи наукових досліджень" Колесников Олександр Володимирович 72ББК К-603
bmg_67 Робоча навчальна програма дисципліни "Опір матеріалів" для студ. спец. 7.100502 "Залізничні споруди, колія та колійне господарство" з урахуванням модульної системи Чихладзе Е.Д. , Ватуля Г.Л. 999
market_38 Тестові завдання з курсу ст. викл. Шульженко І.В. 1028
bmg_41 Розрахунок статично невизначних рам на вібраційні впливи Кітов Ю.П., Веревічева М.А., Лобяк О.В. 3580
eoup_76 Програма курсу та завдання до самостійної роботи з дисципліни "Менеджмент персоналу" Сухорукова Т.Г. 3018
ng_8 Методичні вказівки до завдання з будівельного креслення "Залізобетонні конструкції". Ольхова Г.Л., Горяінова О.В., Новіков В.В. 1300(493)
filos_68 Філософія - Плани семінарських занять для студентів економічних спеціальностей. - Харків, УкрДАЗТ Кривий А.І. 3171
Ви наш 63721-й відвідувач