ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
at_69 Основи теорії надійності та функційної безпечності систем залізничної автоматики Кустов В.Ф. 656.25 К947
m_4 Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт 5, 6 з дисципліни "Вища математика". Єфременко Р.О., Наземцева Л.В. 1004
market_30 Методичні вказівки для розробки бізнес-планів проф. Верлока В.С. 3703
bmg_24 Розрахунок пластин з використанням ПЕОМ Чихладзе Е.Д. , Веревічева М.А. 624.04 Ч-713
bmg_11 Робоча навчальна програма дисципліни "Будівельна механіка" для студентів спец. 7.100501 "Рухомий склад та спеціальна техніка на залізничному транспорті" спеціалізації 7.100501.03 "Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів" з урахуванням модульної систе С.Ю. Берестянська Ю.В. Глазунов 998
filos_5 <Релігієзнавство> Харків: УкрДАЗТ Петрушов В.М.
bmkc_49 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Відновлення експлуатаційних властивостей матеріалів та захист конструкцій" Калінін О.А. 388
market_17 Навчальний посібник. Частина 2 доц. Афенченко Г.В., проф. Верлока В.С., проф. Жердєв М.Д., доц. Богоявленсь-кий О.В., доц. Наумова О.Е. 65.05 ББК М - 266
cet_17 Метод.вказівки до викон. лаб. робіт з дисц. Семененко О.І., Нікулін В.С. 202
menedg_38 Конспект лекцій з дисципліни Маркова І.В. 65.05 ББК М 268
op_36 Основи охорони праці. Завдання для розрахунків, методика розробки економічних питань охорони праці в розділі "Охорона праці" дипломного проекту Сударський В.М. Кисельова С.О. Гуюенко Н.А. 1291
errs_64 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи автоматики та автоматизації локомотивів" Бабанін О.Б. 3595
vagon_33 Вагони: Методичні вказівки до виконання курсового проекту. Розрахунок підшипників кочення буксових вузлів вагонів І.Е. Мартинов 3372
filos_9 Методические указания к семинарским занятиям по теме: "Философия эпохи Возрождения"".- Харків: УкрДАЗТ Толстов В.М.
kolii_2 Методичні вказівки до виконання РГР № 1 "Теодолітна зйомка". Щербина Ю.В., Гетман В.І., Іванова Т.М. -
m_71 ЛІНІЙНА АЛГЕБРА ТА АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ Методичні вказівки і завдання для студентів загальнотехнічних спеціальностей всіх форм навчання О.О. Думіна, Н.С. Юрчак
at_62 Методичні вказівки до практичних занять та курсового проекту з дисципліни "Системи залізничної автоматики" Варбанець М.Г., Змій С.О. 338
vagon_24 Організація виробництва та логістика на вагоноремонтних підприємствах: Конспект лекцій, ч. 1. Д.І. Волошин , Л.В. Волошина 625.26 В-686
fin_35 Навчальний посібник "Основи наукових досліджень" Колесников Олександр Володимирович 72ББК К-603
bmg_40 Расчет статически неопределимых балок и рам на вибрационные воздействия Кітов Ю.П., Веревічева М.А., Чихладзе Е.Д. 33
Ви наш 68208-й відвідувач