ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
menedg_6 Конспект лекцій з дисципліни Найдьонова М.В., Колесников О.М. 2004 875
filos_20 Методические указания к семинарским занятиям по теме:>Немецкая классическая философия: Фихте, Шеллинг> Харків: УкрДАЗТ Овчаренко В.М. 1996 875
euvkb_15 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» Частина 3 доц. І.В. Токмакова, асист. М.В. Корінь 2015 875
cet_10 Методичні вказівки і контрольні завдання до виконання контрольних робіт Нікулін В.С. 2002 872
filos_65 Конспект лекцій "Естетика" - Харків, УкрДАЗТ Толстов В.М. 87.8 ББК Т-529
filos_64 Конспект лекцій "Етика та естетика" - Харків, УкрДАЗТ Толстов В.М. 87.76 ББК Т-529
market_39 Діловий етикет. Навчальний посібник ст. викл. Шульженко І.В. 2006 87.7 ББК Ш - 957
market_40 Конспект лекцій з дисципліни "Риторика". Частина 1 ст. викл. Шульженко І.В. 2002 87.7 ББК Ш - 957
market_41 Конспект лекцій з дисципліни "Риторика". Частина 2 ст. викл. Шульженко І.В. 2002 87.7 ББК Ш - 957
filos_67 Некласична філософія ХХ століття. Конспект лекцій. - Харків. УкрДАЗТ Петрушов В.М. Овчаренко В.М. Кривий А.І. 87 ББК П-312
filos_73 Філософія. Конспект лекцій для студ.заочн.форми навч. Количева Т.В. 87 ББК К-60
errs_26 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи надійності, технічної діагностики і маніторингу технічного стану тягового рухомого складу" Тартаковський Е.Д. Устенко О.В. Крашенінін О.С. Фалендиш А.П. Міхалків С.В. 869
vagon_28 Вагони: Методичні вказівки для виконання контрольних робіт № 1-4 А.П. Горбенко 868
op_26 Тестові завдання з основ охорони праці (для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей денної форми навчання) Козодой Д. С., Губенко Н.А. 2010 867
op_32 Методические указания для дипломного проектирования по пожарной безопасности Шмалько Э.Я. 866
ist_50 ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНАЯ СИСТЕМА. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ. ОБЩЕЛИТЕРАТУРНЫЙ СТИЛЬ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по изучению дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ» доц. Л. Н. Близнюк, старш. преп. Т. Н. Сажина 2017 866
eoup_91 Програма курсу і тести до самостійної роботи з дисципліни Плєтникова І.Л. 864
bmg_76 Гідравліка та гідравлічні машини Програма дисципліни та індивідуальні завдання Борщов В.А. 2009 861
kolii_45 Методичні вказівки до виконання лабораторних, розрахунково-графічних і контрольних робіт з дисципліни "Геодезичне забезпечення галузі". Ч.1 Саяпін О.С., Щербина Ю.В., Орел Є.Ф., Єчко Л.В. 859
kolii_46 Методичні вказівки до виконання лабораторних, розрахунково-графічних і контрольних робіт з дисципліни "Геодезичне забезпечення галузі". Ч.2 Саяпін О.С., Щербина Ю.В., Орел Є.Ф., Єчко Л.В. 859
Ви наш 96085-й відвідувач