ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
cet_64 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматизованого електричного приводу» доц. С.Г. Буряковський, старш. викл. М.М. Одєгов, асист. А.С. Маслій 2014
ttd_125 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ» доц. М.Б. Чубикало 2016
bmkc_14 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автоматика та автоматизація виробничих процесів» Плугін Д.А., Спасібо Є.О. 2003
bmks_64.djvu ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.06010101 (8.06010101) „Промислове та цивільне будівництво” спеціалізації „Реконструкція та утримання будівель залізничного транспорту” проф. А.А. Плугін, доценти А.О. Ісмагілов, І.В. Подтележнікова 2012
cet_58 Наскрізна робоча програма практики для освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» зі спеціальності «Електричний транспорт» доц. Н.П. Карпенко, асист. В.П. Нерубацький 2014
cet_65 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інформаційні технології у системах електропостачання” доц. К.В. Ягуп 2015
ttd_124 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ГІДРОГАЗОДИНАМІКА» доценти С. В. Комар, Г. В. Біловол, асист. О. В. Василенко 2016
bmkc_15 Метрологія і стандартизація. Навчальний посібник. Ч.2 Рильцева Т.М., Трикоз Л.В. 2008
bmks_65.djvu Підсилення конструкцій та будівель: Навч. посібник А.М.Плугін, С.В.Мірошніченко, І.Г.Корнієнко, О.В.Афанасьєв; За ред. А.М.Плугіна. 2012
cet_59 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Конструкція і динаміка ЕРС» доц. Ю.О. Ярошок, асист. В.П. Нерубацький 2014
cet_66 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ТЯГОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ» доц. Н.П. Карпенко, асист. В.П. Нерубацький 2015
ttd_126 Методічні вказівки для виконання курсового і дипломного проектування з дисциплін «ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ ТА КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ» і «ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ» Є.Є. Счастний, О.О. Алексахін, О.В. Панчук 2016
m_26 Вступ до лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Навчальний посібник для загальнотехнічних спеціальностей Е.З. Могульский В.І. Храбустовський Г.П. Бородай 2007
bmkc_16 Програма курсу та завдання на контрольну роботу з дисципліни «Метрологія і стандартизація Рильцева Т.М., Трикоз Л.В., Рачковський О.В. 2004
ckc_13 Цифрові електронні обчислювальні машини: конспект лекцій. Харків: УкрДАЗТ В.В. Нарожний 2010
bmks_66.djvu ВСТУП ДО БУДІВЕЛЬНОЇ СПРАВИ. Навчальний посібник І.В. Подтележнікова, О.С. Герасименко 2012
cet_60 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гальмові системи ЕРС» доц. В.С. Нікулін, старш. викл. М.М. Одєгов 2014
cet_67 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи 2 з дисципліни «Залізниці та метрополітени» доц. О.І. Семененко, асист. Ю.О. Семененко 2015
ttd_127 РОЗРАХУНОК ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТІВ ТИПУ „ПІДІГРІВНИК ВОДИ” ТА „ПІДІГРІВНИК ПОВІТРЯ” Методічні вказівки для виконання курсового проекту. В.І. Рубльов, Ю.А. Бабіченко, Л.О. Пархоменко, О.В. Панчук 2016
bmg_92.djvu Методичні вказівки РОЗРАХУНОК СТАТИЧНО ВИЗНАЧНИХ ФЕРМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП’ЮТЕРА проф. Е.Д. Чихладзе, доц. Л.Б. Кравців 2011
Ви наш 63721-й відвідувач