ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
inoz_4 Методичні вказівки до розмовної теми "Українська державна академія залізничного транспорту" студентів 1 курсу. Артюшенко О.В. 2007 692
inoz_5 Методичні вказівки з розвитку комунікативної компетенції за темою "Україна" (Харків, Київ) викл. Буланов А.О. 2007 1406
op_19 Основи екології. Конспект лекцій. О.В. Шапка О.В. Костиркін В.М. Сударський 2002 57Ш234
op_20 Тестові завдання з курсу "Основи екології". М.І. Ворожбіян Т.О. Коваленко С.О. Кисельова М.О. Мороз 2008 467
op_21 Захист навколишнього середовища на залізничному транспорті. Завдання, методичні вказівки до контрольної роботи. М.І. Ворожбіян О.В. Шапка Т.О. Коваленко С.О. Кисельова 2008 1426
ettp_1 Програма курсу, методичні вказівки та плани семінарських і практичних занять з дисципліни "Правознавство" Доц. Гайворонська Т.М. 2003 354
ettp_2 Основи права.Конспект лекцій. Колісников А.В. Череватенко О.М. 2003
ettp_3 Конспект лекцій. Електронна версія. Основні поняття теорії держави та права. Васильєв Ю.П. 2009
ettp_4 Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей з дисципліни "Правознавство" Доц. Гайворонська Т.М. 2009
ettp_5 Програма курсу, методичні вказівки для самостійної роботи Васильєв Ю.П., 1992 999
filos_36 <Психологія> Навчальний посібник. - Харків: УкрДАЗТ Сивогракова З.А. Алєксєєнко Н.В. 2007
electex_10 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №4 з дисципліни <Теорія електричних і магнітних кіл> для студентів спеціальності <Автоматика та автоматизація на транспорті> та з дисципліни <Теоретичні основи електротехніки> для студентів спеціальностей Прогонний О.М., Придубков П.Я., 2000 188
electex_4 Лінійні електричні кола пристроїв автоматики та зв'язку. Бабаєв М.М., Давиденко М.Г., Загарій Г.І., Соболєв Ю.В. 2007 164
electex_6 Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 1 з дисципліни <Теорія електричних та магнітних кіл> для студентів спеціальності <Автоматика та автоматизація на транспорті> та з дисципліни <Теоретичні основи електротехніки> для студентів Бабаєв М.М., Давиденко М.Г., Придубков П.Я. 2006 34
electex_7 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 2 з дисципліни <Теорія електричних та магнітних кіл> для студентів спеціальності <Автоматика та автоматизація на транспорті> та з дисципліни <Теоретичні основи електротехніки> для студентів спеціальност Кошевий С.В., Придубков П.Я. Зінченко О.Є. 2007 61
electex_8 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія електричних і магнітних кіл", розділ "Електричні фільтри".- Бабаєв М.М., Давиденко М.Г., Блиндюк В.С. 2004 1165
electex_9 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №3 з дисципліни <Теорія електричних і магнітних кіл> для студентів спеціальності <Автоматика та автоматизація на транспорті> та з дисципліни <Теоретичні основи електротехніки> для студентів спеціальностей Тєрьошин В.М., Давиденко М.Г. 2006 82
f_1 Конспект лекцій. "Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка". Частина 1. В.Г. Денисенко 2002 Б53Д33
f_10 Методичні вказівки з фізики до контрольного завдання № 3,4 "Електрика та магнетизм" Е.В. Матюшкін, Г.С. Нікольський, В.Г. Денисенко, С.О. Катрич 2000
f_11 Методичні вказівки з фізики до контрольного завдання № 1,2 "Механіка та молекулярна фізика" Е.В. Матюшкін, Г.С. Нікольський, В.Г. Денисенко, Л.І. Протопопова 2002 3675
Ви наш 455346-й відвідувач