ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
electex_78 КОНСТРУКЦІЯ ТА ДИНАМІКА ЕЛЕКТРИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ Підручник Частина 1 Панченко С. В., Бабаєв М. М., Блиндюк В. С., Нерубацький В. П. 2018
oia_77 Аудит: Конспект лекцій. Мінка В. Ф., Ревуцька Л. Є. 2018
tsl_23 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «ЛОГІСТИКА» Ломотько Д. В., Балака Є. І., Лючков Д. С., Примаченко Г. О., Шульдінер Ю. В., Арсененко Д. В. 2018
f_37 МЕХАНІКА Конспект лекцій Частина 1 А. Т. Котвицький, К. А. Котвицька 2018
euvkb_73 МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ Конспект лекцій Частина 1 Т. Г. Сухорукова 2018
at_139 ДОСЛІДЖЕННЯ ГІРКОВИХ РЕЙКОВИХ КІЛ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи, самостійної підготовки, курсового та дипломного проектування з дисципліни «СТАНЦІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИКИ» доценти В. П. Мороз, С. О. Змій 2018
fin_184 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичної, самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» асист. А. А. Гречішкіна, доц. О. М. Тройнікова 2018
at_140 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової та самостійної робіт з дисципліни «АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНІКА І ЗВ’ЯЗОК» доценти О. Ю. Каменєв, І. М. Сіроклин, С. В. Кошевий, старші викладачі О. В. Лазарєв, М. В. Ушаков, асп. О. В. Щебликіна 2018
fin_185 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахункової роботи з дисципліни «ЕКОНОМЕТРИКА» доц. М. О. Єрьоміна 2018
market_77 ПРОГРАМА, ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, контрольних робіт і методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ проф. О. І. Зоріна, старш. викл. О. М. Мкртичьян 2018
f_35 ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З ФІЗИКИ: МЕХАНІКА ТА МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА асист. Л. М. Руда 2018
vagon_141 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВАГОННОМУ ГОСПОДАРСТВІ Конспект лекцій І. Е. Мартинов, В. М. Петухов 2018
electex_79 КОНСТРУКЦІЯ ТА ДИНАМІКА ЕЛЕКТРИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ Підручник Частина 2 Панченко С. В., Бабаєв М. М., Блиндюк В. С., Нерубацький В. П. 2018
ng_50 ЕСКІЗ ДЕТАЛЕЙ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання завдання з дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» доц. В. В. Семенова-Куліш, асист. О.І. Сухарькова 2018
yasstvm_14 ПРОГРАМА ТА ЗАВДАННЯ до контрольних робіт з дисципліни «МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ» доц. Г. Л. Комарова 2018
it_1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ» Частина І доценти В. О. Бриксін, В. В. Усик, Я. Ю. Корольова 2018
m_94 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ СИСТЕМАМИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ і завдання до індивідуальних робіт доценти Н. Г. Панченко, М. Є. Резуненко 2018
ettp_60 ПРАВО Конспект лекцій Частина 1 Т. М. Гайворонська 2018
ettp_61 ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА Програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів доц. Н. М. Каменева, старш. викл. О. Т. Мозгова 2018
at_141 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни "СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ" Частина VII ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ КАНАЛУ ТУ ДЦ "Луч" доц. О. В. Нейчев, старш. викл. М. В. Ушаков 2018
Ви наш 429994-й відвідувач