ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
zsv_73 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ РОЗДІЛЬНИХ ПУНКТІВ ТА ЇХ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ І. В. Берестов, Г. В. Шаповал, В. В. Кулешов, К. В. Крячко, Т. Т. Берестова 2018
yasstvm_16 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТКМ» Розділ ЗВАРЮВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО проф. С. С. Тимофєєв, асп. О. І. Цап, інж. В. В. Коровін 2018
ist_58 НАУЧНЫЙ СТИЛЬ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для студентов-иностранцев железнодорожных специальностей Часть I старш. преподаватели М. И. Ситковская, Е. В. Королева 2018
vtsu_95 ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ С++. ІНТЕГРОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ VISUAL C++ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисциплін «ПРОГРАМУВАННЯ», «АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ», «ІНФОРМАТИКА» Частина 2 доценти С. Є. Бантюков, В. М. Бутенко, О. В. Головко, С. О. Бантюкова, старш. викл. О. В. Чаленко 2018
ebiupt_15 КАДРОВИЙ КОНСАЛТИНГ Конспект лекцій Л. О. Позднякова, Т. О. Тимофєєва 2018
fin_188 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» проф. І. Ю. Зайцева 2018
electex_73 РОЗРАХУНОК ТЯГОВОГО ДВИГУНА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ» доценти Н. П. Карпенко, М. Г. Давиденко, О. М. Ананьєва, Д. Л. Сушко, проф. М. М. Бабаєв 2018
electex_74 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «ТЯГОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ» доценти Н. П. Карпенко, М. Г. Давиденко, О. М. Ананьєва, Д. Л. Сушко, проф. М. М. Бабаєв 2018
ckc_42 ДИСКРЕТНА ЕЛЕКТРОНІКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «ЕЛЕКТРОНІКА ТА МІКРОСХЕМОТЕХНІКА» для студентів спеціальності 273 «Залізничний транспорт» доц. В. М. Бутенко 2018
yasstvm_17 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ Конспект лекцій Л. А. Тимофеєва 2018
ist_59 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для іноземних студентів із вивчення відмінкової системи української мови Частина 1 доц. О. П. Мосьпан 2018
vtsu_96 ОСНОВИ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ Конспект лекцій Частина 1 С. Є. Бантюков, Р. О. Яровий, В. С. Меркулов, І. Г. Бізюк, С. О. Бантюкова 2018
ebiupt_16 ВСТУП ДО ФАХУ Конспект лекцій Частина 1 Л. О. Позднякова, М. Д. Жердєв, В. Г. Яковенко 2018
fin_189 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА» доц. О. А. Криворученко 2018
fin_190 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до розрахункової роботи з дисципліни «ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ» доц. Т. В. Машошина 2018
electex_75 ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА. Підручник С. В. Панченко, О. І. Акімов, М. М. Бабаєв, В. С. Блиндюк, В. В. Панченко, О. Д. Супрун, Д. Л. Сушко 2018
fin_179 СТРАХОВІ ПОСЛУГИ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи доц. О. Д. Стешенко 2018
tmex_90 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт з дисципліни «ДЕТАЛІ МАШИН І ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ» доценти О. В. Надтока, В. В. Захарченко, С. В. Бобрицький 2018
ckc_43 ДИСКРЕТНА ЕЛЕКТРОНІКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «ЕЛЕКТРОНІКА ТА МІКРОСХЕМОТЕХНІКА» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології» доц. В. М. Бутенко 2018
yasstvm_18 ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ Конспект лекцій Частина 2 І. І. Федченко 2018
Ви наш 451374-й відвідувач