ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
vtsu_94 АРХІТЕКТУРА КОМП'ЮТЕРІВ ТА ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ Навчальний посібник Частина 1 С. Є. Бантюков, О. В. Чаленко, В. С. Меркулов, І. Г. Бізюк, С. О. Бантюкова, О. Є. Пєнкіна 2018 Скачати
vtsu_93 ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ БАЗОВИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної та самостійних робіт з дисципліни «ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ» Частина 5 доц. С. С. Бантюков, старш. викл. І. Г. Бізюк, доц. В. С. Меркулов, асист. О. В. Чаленко 2018 Скачати
vtsu_92 Табличний процесор: Конспект лекцій. Піскачова І. В., Колісник М. О. 2018 Скачати
vtsu_91 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ НА ЕОМ» доценти В. С. Меркулов, Н. М. Завгородня, асист. О. В. Казанко 2017 Скачати
vtsu_90 ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ С++ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисциплін “ПРОГРАМУВАННЯ", "ІНФОРМАТИКА", "АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ" Частина 1 доценти С. Є. Бантюков, В. М. Бутенко, О. В. Головко, С. О. Бантюкова, старш. викл. О. В. Чаленко 2017 Скачати
vtsu_9 Основи побудови ПК: Конспект лекцій з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування", частина 1 Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. 2005 204 Скачати
vtsu_89 Математичні моделі на ЕОМ: Конспект лекцій Меркулов В. С., Бізюк І. Г. 2017 Скачати
vtsu_88 Завдання та Методичні вказівки до контрольної роботи з дисциплін «Обчислювальна техніка та програмування», «Інформаційні технології» Частина 1 доценти І.В. Піскачова, В.Г. Пчолін, старш. викл. О.Є. Пєнкіна 2015 Скачати
vtsu_87 Архітектура ПЕОМ: Конспект лекцій 1ч. Меркулов В.С., Бізюк І.Г., Чаленко О.В. 2015 Скачати
vtsu_86 Пакети прикладних програм Місrosoft Оffiсе та сфери їх застосування (Power Point, Equation): Конспект лекцій С.Є. Бантюков, В.Г. Пчолін, О.Є. Пєнкіна 2015 Скачати
vtsu_85 Системи табличної обробки даних. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до контрольної роботи з дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» О.Є. Пєнкіна, І.Г. Бізюк 2015 Скачати
vtsu_84 ВИКОРИСТАННЯ СУБД Microsoft Access Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технології» Бантюков С.Є., Бантюкова С.О. 2015 Скачати
vtsu_83 Основи теорії алгоритмів: Конспект лекцій. Ч.1 Бантюков С.Є., Бантюкова С.О. 2015
vtsu_82 Основи теорії алгоритмів: Конспект лекцій. Ч.1 Бантюкова С.О. 2015 Скачати
vtsu_81 Пакети прикладних програм Місrosoft Оffiсе та сфери їх застосування (MS Word): Конспект лекцій С.Є. Бантюков, В.Г. Пчолін, О.Є. Пєнкіна 2015 Скачати
vtsu_8 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Основи інформатики", "Обчислювальна техніка та програмування для ЕОМ" (основи проектування алгоритмів), частина 1 Філіппенко І.Г., Карачаров А.Ф., Бантюков С.Є., Гончаров В.О., Меркулов В.С., Конопацька В.М., Міщенко К.О. 2002 54 Скачати
vtsu_79 Основи сучасної технології програмування: Конспект лекцій. Пчолін В.Г., Пєнкіна О.Є. 2015 Скачати
vtsu_78 Основи побудови бази даних Методичні вказівки до лабораторних робіт по табличному процесору з дисципліни «Інформаційні технології» доц. І.В. Піскачова 2015 Скачати
vtsu_77 Алгоритмізація та програмування мовою QBasic Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Обчислювальна техніка та програмування», «Основи інформаційних технологій та програмування» Частина 1 доценти І.В. Піскачова, О.В. Головко 2014 Скачати
vtsu_76 Числові методи і моделювання на ЕОМ: Конспект лекцій Болотов О.Б. 2014 Скачати
Ви наш 285092-й відвідувач