ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
vtsu_15 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи інформатики", "Обчислювальна техніка та програмування" (програмування мовою BASIC) для студентів усіх форм навчання, частина 3 Філіппенко І.Г., Бантюков С.Є., Конопацька В.М., Шумеєв В.В. 2000 3650
vtsu_2 Використання інтегрованого середовища BORLAND C++ для розв'язання інженерно - технічних задач. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування", частини 1. Бантюков С.Є. 2006 621.991(681)14 Б235
vtsu_20 Конспект лекцій.OPEN OFFІCE.org. WRІTER Редагування та форматування документів. Карачаров А Ф 2004
vtsu_21 Конспект лекцій.OPEN OFFІCE.org. CALC. Карачаров А Ф 2006
vtsu_25 Конспект лекцій Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів. Карачаров А Ф 2009
vtsu_4 Використання інтегрованого середовища BORLAND C++ для розв'язання інженерно - технічних задач. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування", частини 2. Бантюков С.Є. 2003
vtsu_43 Основи алгоритмізації обчіслювальних процесів. Методичні указівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерна техника і організація обчіслювальних робіт" для студентів факультету АТЗ. Болотов О.Б., Бантюков С.Є., Меркулов В.С., Карачаров А.Ф., Кошевая О.А. 2009
vtsu_44 Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Алгоритмізація і програмування", Болотов О.Б., Чаленко О.В. 2009
vtsu_45 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика і комп'ютерна техника", "Обчислювальна техніка та програмування", Болотов О.Б. 2002
vtsu_5 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Алгоритмічні мови та програмування", частина 2. Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. 1998
vtsu_55 Методичні вказівки до лабораторних робіт №1-7 з дисиципліни Бантюков С.Є., Філіпенко І.Г. 1997 3261
vtsu_7 Операційна система WINDOWS. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін <Обчислювальна техніка та програмування> Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С 2000 261
vtsu_8 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Основи інформатики", "Обчислювальна техніка та програмування для ЕОМ" (основи проектування алгоритмів), частина 1 Філіппенко І.Г., Карачаров А.Ф., Бантюков С.Є., Гончаров В.О., Меркулов В.С., Конопацька В.М., Міщенко К.О. 2002 54
vtsu_9 Основи побудови ПК: Конспект лекцій з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування", частина 1 Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. 2005 204
filos_1 Культурологія: Навчальний посібник. - Харків: УкрДАЗТ Семотюк О.П., Кучер О.М. 2006 187
filos_21 Методические указания по теме <Введение культурологии>. - Харків: УкрДАЗТ Левченко К.Б. 1996 3256
filos_34 Плани семінарських занять з курсу Українська і зарубіжна культура. Спеціальний семінар <Основи художньої культури>. - Харків: УкрДАЗТ Левченко К.Б. 1994 3112
filos_6 Методические указания для изучения темы <Некоторые тенденции развития культуры ХХ века>. В курсе <история и теория культуры. - Харків: УкрДАЗТ Левченко К.Б. 1994 3051
inoz_11 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №2 з текстами для додаткового читання для студентів 1 курсу заочної форми навчання. викл Артюшенко О.В. 2008 504
inoz_12 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №1 з текстами для додаткового читання для студентів 1 курсу заочної форми навчання. викл Артюшенко О.В. 2008 715
Ви наш 455347-й відвідувач