ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
tr_zv_69 Методичні вказівки до практичних і лабораторних робіт з дисципліни "Надійність систем телекомунікацій" Колісник М.О. 955
market_23 Робоча програма, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи та для контрольних робіт і методичні вказівки до їх виконання з дисципліни доц. Сиволовська О.В. 1114
bkvrm_54 МВ до практичних робіт "Розрахунок механізмів СЗП-600" Стефанов Б.М., Кудіна З.І. 531
electex_36 Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи "Розрахунок вузлів тракту передачі сигналів" з дисципліни ТЕМК Бабаєв М.М.,Давиденко М.Г.,Блиндюк В.С 1356
vagon_39 Технологія вагонобудування та ремонту вагонів: Завдання на курсовий проект з методичними рекомендаціями І.Д. Борзилов, В.Г. Равлюк 923
tr_zv_71 Методичні вказівки і завдання до курсової роботи з дисципліни "Каналоутворюючі пристрої" Єлізаренко О.В., Книшев І.П. 196
eoup_80 Стратегія конкуренції. Конспект лекцій. Частина 1- Харків, УкрДАЗТ Дикань В.Л., Шраменко О.В.
ng_4 Методичні вказівки та збірник варіантів до завдання з машинобудівного креслення "Нерознімні з'єднання". Семенова-Куліш В.В., Рябікін О.Г. 3066
op_36 Основи охорони праці. Завдання для розрахунків, методика розробки економічних питань охорони праці в розділі "Охорона праці" дипломного проекту Сударський В.М. Кисельова С.О. Гуюенко Н.А. 1291
bmg_27 Расчет статически определимых ферм с применением ПЭВМ Чихладзе Э.Д., Черненко Н.Г. 400
vagon_21 Вагоноремонтні машини і обладнання: Конспект лекцій, ч. 1. Вагоноремонтні машини та обладнання загального призначення В.Г. Равлюк 625.26 Р-139
errs_38 АРМ локомотивних та вагонних депо. Навчальний посібник. Частина 1 Тартаковський Е.Д. Устенко О.В. Крашенінін О.С. Пузир В.Г.
vagon_1 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Загальна будова вагонів і контейнерів та їх взаємодія з технічними засобами залізниць" Нечволода С.І. 3539
ettp_42 Програма курсу, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, контрольних робіт та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни "Фінансове право" для студентів факультету "Економіка транспорту" усіх форм навчання ст. викладач Колісников А.В. 399
filos_51 Некласична філософія. Конспект лекцій Овчаренко В.М.
ettp_12 Теорія попиту, перший закон ринку. (Науково-методичний посібник). доц.Духов В.Є.
tmex_6 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Теоретична механіка". Змістовий модуль "Статика". Оробінський О.В., Астахова Л.В., Дунай Л.М. 1373
ttd_78 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Исследование двухпозиционного регулирования температуры в электропечи" Полтавський І.П., Лялюк В.М. 3097
at_72 М.Г.Варбанець Системи залізничної автоматіки і телемеханіки: Навчальний посібник. - Харків: УкрДАЗТ. 2008. - 190с. М.Г.Варбанець 656.25В18
ttd_40 Методичні вказівки до виконання дипломного проектування, практичних занять та контрольної роботи "Розрахунок роботи центрального кондиціонера в зимовий і літній періоди" Єрощенков С.А., Счастний Є.Є., Ярошенко Т.І. 111
Ви наш 65775-й відвідувач