ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ttd_38 Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни ""Гідрогазодинаміка"" Ярхо О.А., Лялюк В.М., Комар С.В., Василенко О.В. 906
op_27 Дослідження штучного освітлення (Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни "Основи охорони праці") В.Г. Брусенцов, Д.С. Козодой, С.О. Кисельова, А.В. Гончаров 2010 903
ttd_63 Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Розрахунок кільцевого газопроводу високого (середнього) тиску" Пелепейченко В.І., Счастний Є.Є. 901
ttd_84 Робоча програма. Методичні вказівки та контрольні завдання "Захист атмосфери від забруднення продуктами згоряння" Грідін О.П., Сударський В.М. 90
at_111 Дослідження програмно-апаратних засобів програмування мікропроцесорних контролерів. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять, самостійної роботи, курсового та дипломного проектування з дисципліни "Станційні системи автоматики" доц. В.П. Мороз, асистенти С.О. Змій, Р.В. Турчинов 2014 90
kolii_5 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Інженерна геодезія". Частина ІІ,1996. Щербина Ю.В. Бурдєєв М.Є. Гет ман В.І. Іванова Т.М. 9
eoup_139.djvu Методичні вказівки до практичних занять і завдання до самостійної роботи з дисципліни «Стратегія транспортного забезпечення підприємства» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Частина 2 проф. Ю.Є. Калабухін 2012 898
errs_13 Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисципліни "Локомотивні енергетичні установки". Частина 2. Жалкін Д.С. 897
errs_4 Методические указания к выполнению курсовой работы "Анализ и сравнение характеристик локомотивов" Теслик А.Г., Жалкін Д.С. 896
eoup_144 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Етичні основи бізнесу” доц. В.В. Компанієць 2013 895
vtsu_13 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи інформатики", "Обчислювальна техніка та програмування" (програмування мовою BASIC) для студентів усіх форм навчання, частина 2 Філіппенко І.Г., Бантюков С.Є., Конопацька В.М., Шумеєв В.В. 2000 891
vagon_19 Електричне обладнання вагонів: Методичні вказівки до лабораторних робіт, ч. 2. Дослідження елементів систем енергопостачання та сигналізації пасажирського вагона В.Ф. Головко, В.В. Бондаренко 2005 89
bmg_52 Розрахунки на складний опір та стійкість із застосуванням ПЕОМ Чихладзе Е.Д., Кітов Ю.П., Веревічева М.А., Чуменко С.М., Красюк О.Г. 2001 888
ng_16 Методичні вказівки та збірник варіантів до завдання з машинобудівного креслення "Зубчасті передачі" Рябікін О.Г., Горяїнова О.В. 2009 883
ng_17 Методичні вказівки до завдання "Тривимірне моделювання у Компас-графік" доц Семенова-Куліш В.В., асист. Горяінова О.В. 2009 882
ng_20 Методичні вказівки до завдання "Тривимірне моделювання у Компас-графік" доц. Семенова-Куліш Вікторія Володимирівна, асист. Горяінова Ольга Валеріївна 882
ist_48 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Плани семінарських занять для студентів І курсу всіх спеціальностей денної форми навчання Частина 1 доценти Л.М. Близнюк, К.Е. Колесник, О.В. Кравченко, І.А. Сніжко, М.Є. Целуйко, ст. викладачі Г.Ф. Арбузов, К.А. Єремєєва 2017 881
oia_32 Програма курсу з дисципліни "Податковий менеджмент" (для студентів за планом підготовки фахівців напряму 0501 - "Економіка і підприємництво" за спеціальністю 7.050104 - "Фінанси" всіх форм навчання" Євсєєва О.О. 2007 880
filos_63 Методичні рекомендації "Розвиток здатностей студентів до подолання складних життєвих ситуацій. - Харків, УкрДАЗТ Сивогракова З.А. 88 ББК С 343
eoup_152 Економічна психологія: Конспект лекцій: 1 ч. Компанієць В.В., Шраменко О.В. 2013 88 ББК К-637
Ви наш 451374-й відвідувач