ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
fin_179 СТРАХОВІ ПОСЛУГИ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи доц. О. Д. Стешенко 2018 Скачати
tmex_90 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт з дисципліни «ДЕТАЛІ МАШИН І ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ» доценти О. В. Надтока, В. В. Захарченко, С. В. Бобрицький 2018 Скачати
tr_zv_123 ДИНАМІЧНА МАРШРУТИЗАЦІЯ В IP-МЕРЕЖАХ. ПРОТОКОЛ OSPF Навчальний посібник Панченко С. В., Приходько С. І., Жученко О. С., Штомпель М. А. 2018 Скачати
yasstvm_19 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних робіт в навчально-виробничих майстернях з дисципліни «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТКМ» Розділ ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО Частина 1 проф. Л. А. Тимофєєва, асист. Л. В. Волошина 2018 Скачати
ippk_1 ОХОРОНА ПРАЦІ У ВАГОННОМУ ГОСПОДАРСТВІ Навчальний посібник С. В. Панченко, А. О. Каграманян, Д. С. Козодой, А. О. Сотнікова, В. О. Морозов 2018 Скачати
kolii_84 МЕХАНІЗОВАНА ВИРОБНИЧА БАЗА КМС (розрахунки параметрів бази) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «КОЛІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО» доценти А. М. Штомпель, Н. В. Бугаєць 2018 Скачати
ebiupt_18 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до індивідуальних завдань з дисципліни «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ» проф. Л. О. Позднякова, доценти В. О. Котик, В. В. Котик 2018 Скачати
fin_191 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до курсової роботи з дисципліни «ЕКОНОМІКО-ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» доценти Т. В. Машошина, О. М. Тройнікова 2018 Скачати
electex_76 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до написання та оформлення кваліфікаційних робіт за першим і другим рівнями вищої освіти старш. викл. В. П. Нерубацький 2018 Скачати
errs_107 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД Конспект лекцій з дисципліни «ОСНОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛОКОМОТИВІВ» О. Б. Бабанін, С. Г. Жалкін 2018 Скачати
fin_180 Методологія наукових досліджень: Конспект лекцій. Тройнікова О. М. 2018 Скачати
market_74 Інноваційно-інвестиційна стратегія у транспортному маркетингу: Конспект лекцій. Зоріна О. І., Мкртичьян О. М., Гончаренко Д. С. 2018 Скачати
market_75 ПРОГРАМА, ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, контрольних робіт і методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «ПРОГНОЗУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ» проф. О. І. Зоріна, доц. Є. І. Балака, старш. викл. О. М. Мкртичьян, асист. А. В. Зорін 2018 Скачати
tsl_24 ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ВАНТАЖНИХ СИСТЕМ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та контрольної роботи з дисципліни «ТРАНСПОРТНО-ВАНТАЖНІ СИСТЕМИ» доценти Д. С. Лючков, Ю. В. Шульдінер 2018 Скачати
euvkb_63 МОРАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Підручник В. В. Компанієць 2018 Скачати
filos_105 СОЦІОЛОГІЯ. Навчальний посібник І. В. Толстов, В. О. Даніл’ян 2018 Скачати
kolii_85 УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ КОНСТРУКЦІЇ КОЛІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «УПРАВЛІННЯ КОЛІЙНИМ ГОСПОДАРСТВОМ» доценти А. М. Штомпель, О. О. Скорик 2018 Скачати
ebiupt_19 НОРМУВАННЯ ПРАЦІ Конспект лекцій Решетилова В. В. 2018 Скачати
fin_192 ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних завдань з дисципліни «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ» доц. Т. В. Машошина 2018 Скачати
electex_77 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «КОНСТРУКЦІЯ ТА ДИНАМІКА ЕРС» старш. викл. В. П. Нерубацький 2018 Скачати
Ви наш 363907-й відвідувач