ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
eoup_44 Аналіз і розробка інвестиційних проектів.Конспект лекцій з дисципліни "Проектний аналіз"- Харків, УкрДАЗТ Дикань В.Л.,Якименко Н.В.
ettp_34 Аналіз національної економіки. Практикум. Практикум призначено для студентів спеціальності "Менеджмент на транспорті" денної та заочної форм навчання. професор Борович О.Д., асистент Мозгова О.Т. 494
bmks_67.djvu Аналіз об’ємно-планувального рішення одноквартирного житлового будинку. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи системного аналізу» доценти І.В. Подтележнікова; А.О. Ісмагілов, асист. Ю.М. Горбачова, методист О.Ю. Юрченко 2012
bkvrm_120 Аналіз принципових схем гідравлічних приводів мобільних машин: Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійних робіт з дисциплін «Гідропривод та гідроавтоматика машин», «Основи автоматизації бкврм» доц. О.В. Суранов 2013 3729
cet_1 Аналіз роботи системи керування електровозом постійного струму при розгоні поїзда. Метод. вказівки до виконання контр.роботи Семененко О.І. 2004 1221
errs_95 АНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЛОКОМОТИВІВ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ЗАЛІЗНИЦЬ І РУХОМОГО СКЛАДУ» Частина 2 професори С.Г. Жалкін, Д.С. Жалкін, О.В. Устенко, доц. А.Г. Теслик, ст. викладачі Д.О.Аулін, В.І. Коваленко, асист. А.М. Ходаківський 2014
inoz_15 Англійська мова для студентів залізничних вузів (Навчальний посібник) под ред. доц. Донець С.М. 2008
inoz_85 Англійська мова для студентів-економістів: Методичний посібник ст.викл. Дикань В.В., викл. Гаврилова О.В., викл. Дикань О.В. 2006 81.432.1. ББК Д-45
inoz_95 Англійська мова для студентів-економістів. Методичний посібник (англійска мова) Дикань Дикань Гаврилова
eoup_114.djvu Антикризове управління підприємством: Конспект лекцій. Частина 1 І.Л. Назаренко, О.В. Маковоз, І.В. Воловельська 2012
eoup_115.djvu Антикризове управління підприємством: Конспект лекцій. Частина 2 Назаренко І.Л., Маковоз О.В., Воловельська І.В. 2012
errs_38 АРМ локомотивних та вагонних депо. Навчальний посібник. Частина 1 Тартаковський Е.Д. Устенко О.В. Крашенінін О.С. Пузир В.Г.
errs_32 АРМ локомотивних та вагонних депо. Навчальний посібник. Частина 1 Тартаковський Е.Д. Устенко О.В. Крашенінін О.С. Пузир В.Г.
vtsu_87 Архітектура ПЕОМ: Конспект лекцій 1ч. Меркулов В.С., Бізюк І.Г., Чаленко О.В. 2015
f_22 Атомна фізика. Елементи зонної теорії твердих тіл: Конспект лекцій Глейзер Н.В. 2011
f_22 Атомна фізика. Елементи зонної теорії твердих тіл: Конспект лекцій Глейзер Н.В. 2011
oia_13 Аудит на підприємствах залізничного комплексу: навчальний посібник. Чебанова Н.В., Пакуліна А.А, Петухова Т.О., Ревуцька Л.Є., Чупир В.Є. 2010 385 А93
fin_126 Банківська справа. Методичні вказівки до практичних занять для магістрів за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит» доц. Л.Л. Калініченко 2015 318
fin_101 Банківські операції методичні вказівки до практичних та семінарських занять студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання Д.І. Бойко, О.О. Коковіхіна 2014 3764
op_25 Безпека життєдіяльності. (Практичні вказівки, завдання та методика розрахунків). Кислий М.Я., Козодой Д.С., Губенко Н.А. 2005 672
Ви наш 96084-й відвідувач