ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
vtsu_64.djvu Алгоритмічні мови програмування. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування» для студентів факультету УПП Частина 1 доценти С.Є. Бантюков, Н.М. Завгородня, старші викладачі С.О. Бантюкова, О.Є. Пєнкіна 2012
zsv_33 Альбом горочных горловин для Горок малой мощности / Методические и графические материалы к выполнению курсового и дипломного проектов. Крячко В.І. 2002 1019
market_8 Альбом схем з курсу «Маркетинг» Проф. Верлока В.С., Богоявленський О.В. 2002 3690
market_7 Альбом схем з курсу «Основи менеджменту» ас. Дергоусова А.О. Проф. Верлока В.С., проф. Жердєв М.Д., доц. Коротич О.Б., доц. Шульженко І.В. 2001 430
errs_92 Аналіз вписування локомотива в криву. методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисциплін «Загальний курс залізниць та рухомого складу», «Теорія та конструкція локомотивів» С.Г. Жалкін,Д.С. Жалкін,О.В. Устенко,А.Г. Теслик,А.Ф. Агулов,Д.О. Аулін,Д.М. Коваленко,В.І. Коваленко,О.С. Коваленко,А.М. Ходаківський,А.М. Зіньківський 2014
eoup_44 Аналіз і розробка інвестиційних проектів.Конспект лекцій з дисципліни "Проектний аналіз"- Харків, УкрДАЗТ Дикань В.Л.,Якименко Н.В.
ettp_34 Аналіз національної економіки. Практикум. Практикум призначено для студентів спеціальності "Менеджмент на транспорті" денної та заочної форм навчання. професор Борович О.Д., асистент Мозгова О.Т. 494
bmks_67.djvu Аналіз об’ємно-планувального рішення одноквартирного житлового будинку. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи системного аналізу» доценти І.В. Подтележнікова; А.О. Ісмагілов, асист. Ю.М. Горбачова, методист О.Ю. Юрченко 2012
bkvrm_120 Аналіз принципових схем гідравлічних приводів мобільних машин: Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійних робіт з дисциплін «Гідропривод та гідроавтоматика машин», «Основи автоматизації бкврм» доц. О.В. Суранов 2013 3729
cet_1 Аналіз роботи системи керування електровозом постійного струму при розгоні поїзда. Метод. вказівки до виконання контр.роботи Семененко О.І. 2004 1221
errs_95 АНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЛОКОМОТИВІВ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ЗАЛІЗНИЦЬ І РУХОМОГО СКЛАДУ» Частина 2 професори С.Г. Жалкін, Д.С. Жалкін, О.В. Устенко, доц. А.Г. Теслик, ст. викладачі Д.О.Аулін, В.І. Коваленко, асист. А.М. Ходаківський 2014
inoz_15 Англійська мова для студентів залізничних вузів (Навчальний посібник) под ред. доц. Донець С.М. 2008
inoz_85 Англійська мова для студентів-економістів: Методичний посібник ст.викл. Дикань В.В., викл. Гаврилова О.В., викл. Дикань О.В. 2006 81.432.1. ББК Д-45
inoz_95 Англійська мова для студентів-економістів. Методичний посібник (англійска мова) Дикань Дикань Гаврилова
eoup_114 Антикризове управління підприємством: Конспект лекцій. Частина 1 І.Л. Назаренко, О.В. Маковоз, І.В. Воловельська 2012 65.05 H191
eoup_115 Антикризове управління підприємством: Конспект лекцій. Частина 2 Назаренко І.Л., Маковоз О.В., Воловельська І.В. 2012 65.05 H191
errs_38 АРМ локомотивних та вагонних депо. Навчальний посібник. Частина 1 Тартаковський Е.Д. Устенко О.В. Крашенінін О.С. Пузир В.Г.
errs_32 АРМ локомотивних та вагонних депо. Навчальний посібник. Частина 1 Тартаковський Е.Д. Устенко О.В. Крашенінін О.С. Пузир В.Г.
vtsu_94 АРХІТЕКТУРА КОМП'ЮТЕРІВ ТА ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ Навчальний посібник Частина 1 С. Є. Бантюков, О. В. Чаленко, В. С. Меркулов, І. Г. Бізюк, С. О. Бантюкова, О. Є. Пєнкіна 2018
vtsu_87 Архітектура ПЕОМ: Конспект лекцій 1ч. Меркулов В.С., Бізюк І.Г., Чаленко О.В. 2015
Ви наш 465681-й відвідувач