ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
market_52 Робоча програма, плани практичних занять, завдання для контрольних робіт та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «Організація туризму та туристичної діяльності» старш. викл. А.О. Дергоусова 2012 937
fin_34 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання з дисципліни "Культура наукового мовлення" Борута Алла Євгеніївна 936
tmex_19 Теорія механізмів і машин: Модульна структура курсу, технології контролю знань, тестові завдання Мороз В.І., Братченко О.В., Кудряш А.П. 2006 935
menedg_32 Робоча програма з дисципліни Громова О.В. 934
at_57 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Системи автоматики і телемеханіки на перегонах" Бойнiк А.Б., Лазарєв О.В., Меліхов А.А., Абакумов О.А. 933
at_12 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи автоматики і телемеханіки на перегонах». – Харків: УкрДАЗТ Бойнік А.Б., Лазарєв О.В., Мелехов А.А., Абакумов О.А. 2007 933
electex_46 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія електричних кіл" для студентів спеціальності "Спеціалізовані комп'ютерні системи" денної форми навчання Частина 1 Давиденко М.Г., Ананьєва О.М. 2010 931
ist_49 Культурні процеси напередодні і в добу козаччини: Конспект лекції. Сніжко І.А. 2016 930 C 53
inoz_72 Методичні вказівки з розвитку навичок різних видів професійно-орієнтованного читання за темою „Колія та колійне господарство” для студентів 2 курсу будівельного факультету ст. викл. Токмакова Л.І. 2009 930
bmg_56 Розрахунок балок на пружній основі з використанням ПЕОМ Кітов Ю.П., Чихладзе Е.Д., Гайдук О.М. 2000 93
vagon_9 Технологія вагонобудування та ремонту вагонів: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, ч. 1. Обстеження та дефектоскопія колісних пар вагонів І.Д. Борзилов, В.Г. Равлюк, М.Г. Равлюк 2007 929
inoz_111 Методичні вказівки та завдання з позааудиторного читання для самостійної роботи студентів 2 курсу факультету економіки транспорту заочного навчання - Х.: УкрДАЗТ, Нешко С.І. 2010 926
bkvrm_106 Методичні вказівки до випускної кваліфікаційної роботи дипломованого спеціаліста (інженера, магістра) за спеціальністю 090214 «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» доценти А.О. Бабенко, А.М. Кравець, А.В. Євтушенко, А.В. Погребняк 2012 924
vagon_39 Технологія вагонобудування та ремонту вагонів: Завдання на курсовий проект з методичними рекомендаціями І.Д. Борзилов, В.Г. Равлюк 2006 923
eoup_34 Завдання з методичними вказівками до виконання контрольної роботи з дисципліни Економіка підприємства Плєтникова І.Л., Полякова О.М., Шраменко О.В. 2007 921
at_112 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматика, телемеханіка і зв'язок" Частина 2 старші викладачі О.В. Лазарєв, М.В. Ушаков,інж. Н.М. Лазарєва 2014 916
m_14 Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з розділу дисципліни Давидов Р.М., Науменко В.В. 2000 914
m_13 Методичні вказівки і контрольні завдання "Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії". Юрчак Н.С., Єфременко Р.О. 2000 913
ist_40 Історія залізничного транспорту: Практикум О.П. Гужва, К.Е. Колісник, О.В. Кравченко, Г.Ф. Арбузов 2012 910
ist_53 Письмове ділове мовлення (документи і граматика) О.О.Литвиненко 2006 91
Ви наш 465732-й відвідувач