ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
vagon_108 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «НАДІЙНІСТЬ ТА ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА ЗРС» проф. І.Е. Мартинов, доц. А.В. Труфанова, асист. С.В. Перешивайлов 2015
fts_33.pdf Розвиток сили та швидкісно-силових якостей засобами спортивних ігор: Конспект лекції. Дорош М.І., Горчанюк В.А. 2016
at_91.djvu Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи залізничної автоматики» Частина 3 «Мікропроцесорні системи ЗАТ» доценти М.Г. Варбанець, І.М. Сіроклин, асистенти І.Г. Воліченко, С.О. Змій 2012
fts_34.pdf Методика розвитку швидкості та витривалості засобами легкої атлетики: Конспект лекції. Сапегіна І.О., Шатов А.В. 2016
oia_77 Аудит: Конспект лекцій. Мінка В. Ф., Ревуцька Л. Є. 2018
bmkc_12 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Метрологія і стандартизація» Рильцева Т.М., Трикоз Л.В. 2003
ezt_5 Навчальний посібник. "Економіка залізничного транспорту" Позднякова Л.О., Дейнека О.Г.,Жердєв М.Д., Юрченко Ю.М., Котик В.А., Куделя В.І., Тимофеєва Т.О., Гриценко Н.В., Яковенко В.Г., Широкова О.М., Челядінова Н.Г., Котик В.В., Мирогніченко Ю.В.
mtv_31.djvu Міжнародні та європейські системи стандартизації і сертифікації: Конспект лекцій. Тимофеєва Л.А., Путятіна Л.І. 2012
at_92.djvu Перетворювачі частоти та напруги. Методичні вказівки до виконання лабораторних робот 1, 2 з дисципліни «Електроживлення систем автоматики» проф. С.В. Панченко доц. К.С. Клименко асист. О.І. Горбушко інж. Ю.П. Носік 2012
f_31 КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ з дисципліни „ФІЗИКА” проф. М.І. Гришанов 2016
ng_50 ЕСКІЗ ДЕТАЛЕЙ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання завдання з дисципліни «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» доц. В. В. Семенова-Куліш, асист. О.І. Сухарькова 2018
bmks_63.djvu Методи випробувань будівельних конструкцій: Навч. посібник. Лютий В.А. 2012
at_93.djvu Автоматична переїзна сигналізація. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи автоматики на перегонах» проф. А.Б. Бойнік, доц. С.В. Кошевий, старш. викл. О.А. Абакумов 2012
cet_64 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматизованого електричного приводу» доц. С.Г. Буряковський, старш. викл. М.М. Одєгов, асист. А.С. Маслій 2014
ttd_125 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ» доц. М.Б. Чубикало 2016
tmex_90 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт з дисципліни «ДЕТАЛІ МАШИН І ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ» доценти О. В. Надтока, В. В. Захарченко, С. В. Бобрицький 2018
bmkc_14 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Автоматика та автоматизація виробничих процесів» Плугін Д.А., Спасібо Є.О. 2003
bmks_64.djvu ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.06010101 (8.06010101) „Промислове та цивільне будівництво” спеціалізації „Реконструкція та утримання будівель залізничного транспорту” проф. А.А. Плугін, доценти А.О. Ісмагілов, І.В. Подтележнікова 2012
ttd_124 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «ГІДРОГАЗОДИНАМІКА» доценти С. В. Комар, Г. В. Біловол, асист. О. В. Василенко 2016
market_74 Інноваційно-інвестиційна стратегія у транспортному маркетингу: Конспект лекцій. Зоріна О. І., Мкртичьян О. М., Гончаренко Д. С. 2018
Ви наш 465657-й відвідувач