ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
zsv_20 Конспект лекций "Требования к проектированию основных устройств на раздельных пунктах. Железнодорожные и транспортне узлы" по дисциплине "Железнодорожные станции и узлы". Часть 4 Крячко В.И. 2005 656.21 К 859
zsv_2 Методичні вказівки для виконання РГР з дисципліни САПР ЗСВ "Автоматизоване проектування парку приймання парку приймання сортувальної станції у системі компас-графік" для студентів ІІІс, ІУс, ІУ, У курсів денної форми навчання, Огар О.М., Альошинський Є.С., Лючков Д.С. 2008 1365
zsv_19 Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Взаємодія видів транспорту" для студентів денної та заочної форми навчання факультету УПП спеціальності ОПУТ та слухачів ІППК. Альошинський Є.С., Берестова Т.Т., Розсоха О.В. 2010 893
zsv_18 "Обгрунтування оптимального варіанта взаємодії залізничного та інших видів трансорту". Методичні вказівки до виконання контрольної та розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Взаємодія видів транспорту". Частина 2 Кулешов В.В., Лючков Д.С., Розсоха О.В. 2010 884
zsv_17 "Обгрунтування оптимального варіанта взаємодії залізничного та інших видів трансорту". Методичні вказівки до виконання контрольної та розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Взаємодія видів транспорту". Частина 1 Крячко К.В., Кулешов В.В., Шелехань Г.І. 2010 879
zsv_16 Конспект лекцій "Взаємодія видів транспорту" для студентів ІІІ курсу скороченої денної та заочної форми навчання факультету УПП. Частина 2 Крячко К.В., Кулешов В.В., Берестова Т.Т. 2010 625 К 859
zsv_15 Конспект лекцій "Взаємодія видів транспорту" для студентів ІІІ курсу скороченої денної та заочної форми навчання факультету УПП. Частина 1 Крячко К.В., Кулешов В.В., Берестова Т.Т. 2010 625 К 859
zsv_14 Конспект лекцій Альошинський Є.С. 65.92 8 ббк А56
zsv_13 Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять з дисципліни "Митна справа на транспорті" Альошинський Є.С. 2004 1188
zsv_12 Сучасні інформаційні технології в управлінні залізничними підрозділами Д.В.Ломотько, Д.В.Шумик, А.Л.Обухова 2010 06/Л754 918
zsv_10 Методичні вказівки з варіантами завдань для практичних занять з дисципліни "Управління ланцюгами постачання" для студентів всіх форм навчання спеціальності ОПУТ. Пестременко А.З., Альошинський Є.С., Берестова Т.Т. 2008 3719
zsv_1 Конспект лекцій "Структура задач та форми взаємодії різних видів транспорту" з дисципліни "Єдина транспортна система". Частина 4 Пестременко А.З., Альошинський Є.С. 2005 625 П286
yasstvm_9 Програма та методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з дисципліни «ТРАНСПОРТНА ЕКОЛОГІЯ» проф. Л. А. Тимофеєва, асист. А. Ю. Дьомін 2017
yasstvm_8 ПРОГРАМА І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ з дисципліни “МЕТОДИ ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ” доц.  Г. Л. Комарова 2017
yasstvm_7 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЕКТІВ» проф. Л.А. Тимофеєва, доц. Л.І. Путятіна 2016
yasstvm_19 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних робіт в навчально-виробничих майстернях з дисципліни «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТКМ» Розділ ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО Частина 1 проф. Л. А. Тимофєєва, асист. Л. В. Волошина 2018
yasstvm_18 ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ Конспект лекцій Частина 2 І. І. Федченко 2018
yasstvm_17 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ Конспект лекцій Л. А. Тимофеєва 2018
yasstvm_16 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТКМ» Розділ ЗВАРЮВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО проф. С. С. Тимофєєв, асп. О. І. Цап, інж. В. В. Коровін 2018
yasstvm_15 МІЖНАРОДНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ Конспект лекцій Л. А. Тимофеєва 2018
Ви наш 465671-й відвідувач