ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
zsv_19 Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Взаємодія видів транспорту" для студентів денної та заочної форми навчання факультету УПП спеціальності ОПУТ та слухачів ІППК. Альошинський Є.С., Берестова Т.Т., Розсоха О.В. 2010 893
zsv_18 "Обгрунтування оптимального варіанта взаємодії залізничного та інших видів трансорту". Методичні вказівки до виконання контрольної та розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Взаємодія видів транспорту". Частина 2 Кулешов В.В., Лючков Д.С., Розсоха О.В. 2010 884
zsv_17 "Обгрунтування оптимального варіанта взаємодії залізничного та інших видів трансорту". Методичні вказівки до виконання контрольної та розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Взаємодія видів транспорту". Частина 1 Крячко К.В., Кулешов В.В., Шелехань Г.І. 2010 879
zsv_16 Конспект лекцій "Взаємодія видів транспорту" для студентів ІІІ курсу скороченої денної та заочної форми навчання факультету УПП. Частина 2 Крячко К.В., Кулешов В.В., Берестова Т.Т. 2010 625 К 859
zsv_15 Конспект лекцій "Взаємодія видів транспорту" для студентів ІІІ курсу скороченої денної та заочної форми навчання факультету УПП. Частина 1 Крячко К.В., Кулешов В.В., Берестова Т.Т. 2010 625 К 859
zsv_14 Конспект лекцій Альошинський Є.С. 65.92 8 ббк А56
zsv_13 Методичні вказівки для самостійної підготовки до практичних занять з дисципліни "Митна справа на транспорті" Альошинський Є.С. 2004 1188
zsv_12 Сучасні інформаційні технології в управлінні залізничними підрозділами Д.В.Ломотько, Д.В.Шумик, А.Л.Обухова 2010 06/Л754 918
zsv_10 Методичні вказівки з варіантами завдань для практичних занять з дисципліни "Управління ланцюгами постачання" для студентів всіх форм навчання спеціальності ОПУТ. Пестременко А.З., Альошинський Є.С., Берестова Т.Т. 2008 3719
zsv_1 Конспект лекцій "Структура задач та форми взаємодії різних видів транспорту" з дисципліни "Єдина транспортна система". Частина 4 Пестременко А.З., Альошинський Є.С. 2005 625 П286
yasstvm_9 Програма та методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з дисципліни «ТРАНСПОРТНА ЕКОЛОГІЯ» проф. Л. А. Тимофеєва, асист. А. Ю. Дьомін 2017
yasstvm_8 ПРОГРАМА І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ з дисципліни “МЕТОДИ ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ” доц.  Г. Л. Комарова 2017
yasstvm_7 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЕКТІВ» проф. Л.А. Тимофеєва, доц. Л.І. Путятіна 2016
yasstvm_13 ПРОГРАМА ТА ЗАВДАННЯ до контрольних робіт з дисципліни “ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ” доц. І. І. Федченко, асист. В. В. Ткаченко 2017
yasstvm_12 ПРОГРАМА та завдання до контрольної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЕКТІВ» доц. Л. І. Путятіна 2017
yasstvm_11 ПРОГРАМА та завдання і методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ» проф. Л. А. Тимофеєва, асист. А. Ю. Дьомін 2017
yasstvm_10 ПРОГРАМА ТА ЗАВДАННЯ до контрольної роботи з дисципліни «РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ» проф. Е. С. Геворкян 2017
yasstvm_1 Методичні вказівки для виконання курсової роботи Л.А. Тимофеєва, Г.Л. Комарова 2016
vtsu_96 ОСНОВИ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ Конспект лекцій Частина 1 С. Є. Бантюков, Р. О. Яровий, В. С. Меркулов, І. Г. Бізюк, С. О. Бантюкова 2018
vtsu_95 ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ С++. ІНТЕГРОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ VISUAL C++ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисциплін «ПРОГРАМУВАННЯ», «АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ», «ІНФОРМАТИКА» Частина 2 доценти С. Є. Бантюков, В. М. Бутенко, О. В. Головко, С. О. Бантюкова, старш. викл. О. В. Чаленко 2018
Ви наш 275259-й відвідувач