ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
ng_17 Методичні вказівки до завдання "Тривимірне моделювання у Компас-графік" доц Семенова-Куліш В.В., асист. Горяінова О.В. 2009 882
ng_19 Методичні вказівки до виконання креслення З'єднання виробів болтом" за допомогою програми "Компас-3D LT V6" з дисципліни Інженерна та комп'ютерна графіка" Семенова-Куліш В.В., Шимко В.В. 2009 745
ng_3 Методичні вказівки до побудови креслення деталі складної форми в системі "Компас 3D V8" Доц.Рябікін О.Г., доц. Каграманян А.О., доц Бородін Д.Ю. 2007 1351
ist_10 Найдавніші держави на землях України: Конспект лекцій Арбузов Г. Ф. 2006 169
ist_12 Соціально-політичні процеси в Україні в литовсько-польську добу. Формування української козацької держави.: Конспект лекції. Арбузов Г.Ф. 2001 633 (4Укр) A795
ist_13 Соціально-політичні процеси в Україні у 30-ті роки XXст.: Конспект лекції. Саламатіна Т.М. 2002 63.3(4Укр)ББК Д537
ist_14 Українська козацька держава наприкінці XVII-XVIII ст.: Конспект лекції. Арбузов Г.Ф. 2002 Д537
ist_15 Українська національна революція 1648-1676 рр.: Конспект лекції. Арбузов Г.Ф. 2002 63.3 (44кр) А794
ist_16 Українська радянська республіка у 20-ті роки "Розстріляне відродження".: Конспект лекції. Дмитроченко М.Ф., Саламатіна Т.М. 2001 63.3(4Укр)ББК Д537
ist_17 Боротьба за українську державність (1918-1920 рр.) Ч.1.: Конспект лекції. Дмитроченко М.Ф. 2003 63.3(4 Укр) ББК Д537
ist_2 Київська Русь. Галицько-Волинська держава (IX - середина XIV ст.).: Конспект лекції. Арбузов Г.Ф. 2004 167
ist_3 Методичні вказівки до вивчення теми "Становлення сучасної української держави" для студентів всіх спеціальностей. Саламатіна Т. М. 1999 3479
ist_4 Україна в роки другої світової війни (1939-1945): Конспект лекції. Дмитроченко М.Ф.,Щербак В.М. 2007 3479
ist_6 Історія України: Плани семінарських занять та методичні рекомендації для студентов І курсу всех специальностей денної форми навчання. Дмитроченко М. Ф., Арбузов Г. Ф, Колісник К. Е., Кравченко О. В., Саламатіна Т. М. 2005 274
ist_7 Методичні вказівки з раціонального конспектування матеріалу дисципліни <Історія України> для студентів І курсу всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Арбузов Г.Ф. 1998 3474
ist_9 Україна в роки другої світової війни (1939 -1945): Конспект лекцій Дмитроченко М. Ф., Щербак В. М. 2007 131
vtsu_10 Основи алгоритмізації: Конспект лекцій з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування", частина 2 Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. 2005 197
vtsu_11 Завдання до контрольної роботи з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування", частина 1 Філіппенко І.Г., Меркулов В.М., Шумеєв В.В., Дядюн С.В., Костенко А.Б. 2001 491
vtsu_12 Методичні вказівки з варіантами індивідуальних завдань для виконання контрольних робіт з дисципліни "ОТ та програмування" для студентів заочної форми навчання (частина 2) Філіппенко І.Г., Шумеєв В.В., Меркулов В.С., Дядюн С.В., Костенко А.Б. 2002 512
vtsu_13 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи інформатики", "Обчислювальна техніка та програмування" (програмування мовою BASIC) для студентів усіх форм навчання, частина 2 Філіппенко І.Г., Бантюков С.Є., Конопацька В.М., Шумеєв В.В. 2000 891
Ви наш 465694-й відвідувач