ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
inoz_1 English for Railway Students: Методичний посібник. доц. Донець С.М. Коростильова О.В. 1315
vagon_56 Автоматизація ремонту вагонів: Методичні вказівки до виконання курсової роботи С.І. Нечволода 1263
vagon_55 Автоматизація та роботизація ремонту вагонів: Методичні вказівки до курсового проектування для студентів спеціальності "Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту " спеціалізації "Вагони" В.Ф. Головко, В.В. Шевченко 203
zsv_69 Автоматизоване проектування залізничних станцій та вузлів: конспект лекцій . Ч. 2. О. М. Огар, О. В. Розсоха, М. Ю. Куценко, Г. І. Шелехань 2016
zsv_49.djvu АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОМІЖНОЇ СТАНЦІЇ У СИСТЕМІ AUTOCAD МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ ТА ВУЗЛІВ» доценти О.М. Огар, Є.С. Альошинський, асистенти Г.І. Шелехань, М.Ю. Куценко, К.В. Таратушка 2012 143
vagon_15 Автоматика та автоматизація виробничих процесів: Методичні вказівки до лабораторних робіт В.Ф. Головко, В.В. Бондаренко, С.Д. Бронза 723
vagon_12 Автоматика та автоматизація устаткування вагонів та технологічних процесів: Методичні вказівки до курсової роботи. Розрахунок силових приводів засобів автоматики В. В. Бондаренко 824
at_93.djvu Автоматична переїзна сигналізація. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи автоматики на перегонах» проф. А.Б. Бойнік, доц. С.В. Кошевий, старш. викл. О.А. Абакумов 2012
vagon_26 Автоматичні гальма та безпека руху: Методичні вказівки до виконання курсового проекту М.В. Коренівський 3628
errs_31 Автоматичні системи управління в локомотивному господарстві. Навчальний посібник. Частина 2 Тартаковський Е.Д. Устенко О.В. Крашинінін О.С. Фалендаш А.П.
bkvrm_1 Автомобілі і трактори. Навчальний посібник Венцель Є.С., Гончаров В.М. 1996 621.43 В298
ugkr_22 Академічна освіта: Конспект лекцій Мкртичьян Д.І., Продащук С.М. 2014
errs_97 Академічна освіта: Конспект лекцій. Харламов П.О., Коваленко Д.М.
vtsu_77 Алгоритмізація та програмування мовою QBasic Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Обчислювальна техніка та програмування», «Основи інформаційних технологій та програмування» Частина 1 доценти І.В. Піскачова, О.В. Головко 2014
vtsu_69 Алгоритмічні мови програмування: методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування» Частина 2 доц. С.Є. Бантюков старш. викл. С.О. Бантюкова 2013
vtsu_64.djvu Алгоритмічні мови програмування. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування» для студентів факультету УПП Частина 1 доценти С.Є. Бантюков, Н.М. Завгородня, старші викладачі С.О. Бантюкова, О.Є. Пєнкіна 2012
zsv_33 Альбом горочных горловин для Горок малой мощности / Методические и графические материалы к выполнению курсового и дипломного проектов. Крячко В.І. 2002 1019
market_8 Альбом схем з курсу «Маркетинг» Проф. Верлока В.С., Богоявленський О.В. 2002 3690
market_7 Альбом схем з курсу «Основи менеджменту» ас. Дергоусова А.О. Проф. Верлока В.С., проф. Жердєв М.Д., доц. Коротич О.Б., доц. Шульженко І.В. 2001 430
errs_92 Аналіз вписування локомотива в криву. методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисциплін «Загальний курс залізниць та рухомого складу», «Теорія та конструкція локомотивів» С.Г. Жалкін,Д.С. Жалкін,О.В. Устенко,А.Г. Теслик,А.Ф. Агулов,Д.О. Аулін,Д.М. Коваленко,В.І. Коваленко,О.С. Коваленко,А.М. Ходаківський,А.М. Зіньківський 2014
Ви наш 96085-й відвідувач