ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
menedg_49 Методичні вказівки до проведення практичних занять до самостійної роботи з дисципліни Балака Є.І., Васильєв О.Л. 1113 Скачати
filos_50 Сучасна естетика: теоретичні та практичні пошуки в мистецтві Лебедєв В.О. Скачати
inoz_98 Методичні вказівки з розвитку комунікатвиної компетенції за темою "Організація митного контролю на залізничному транспорті" Георгієва Н.М. 1056 Скачати
inoz_17 Методичні вказівки з розвитку комунік. компетенції та навичок різних видів читання по широкому профілю вузу для студентів 1 курсу всіх спец-тей. Ч1. ст.викл. Георгієва Н.М., ст.викл. Радченко І.Б. 1407 Скачати
errs_42 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Теорія та конструкція локомотивів".Частина 1. Агулов А.Ф., Фалендиш А.П. 174 Скачати
eoup_41 Конспект лекцій з дисципліни "Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств" Ч. 2- Харків, УкрДАЗТ Компанієць В.В. 385К637 Скачати
op_32 Методические указания для дипломного проектирования по пожарной безопасности Шмалько Э.Я. 866 Скачати
vagon_41 Технологія вагонобудування та ремонту вагонів: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, ч. 4 І.Д. Борзилов , А.М. Зубов 355 Скачати
tmex_9 Завдання та методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з теоретичної механіки. Розділ "Кінематика" Дунай Л.М., Іванова З.О. 3665 Скачати
ttd_31 Робоча програма. Методичні вказівки та контрольні завдання "Захист навколишнього середовища при роботі теплотехологічного устаткування" Шаройко Н.А., Полтавський І.П., Рукавішников П.В. 1330 Скачати
errs_38 АРМ локомотивних та вагонних депо. Навчальний посібник. Частина 1 Тартаковський Е.Д. Устенко О.В. Крашенінін О.С. Пузир В.Г.
filos_73 Філософія. Конспект лекцій для студ.заочн.форми навч. Количева Т.В. 87 ББК К-60 Скачати
oia_34 Методичні вказівки і завдання на контрольну роботу з дисципліни "Облік у зарубіжних країнах" спеціальності "Облік і аудит" всіх форм навчання В.М. Орлова, І.В. Підопригора 835 Скачати
ttd_42 Методичні вказівки до курсової роботи "Розрахунок та побудова характеристик ТЕЦ" Савенко В.В. 153 Скачати
kolii_26 Методичні вказівки до дипломного проектування. Розрахунок інтегрального ефекту. Ватуля Л.П., Бєлікова Н.В. 1292 Скачати
eoup_75 Програма курсу та завдання до самостійної роботи з дисципліни Єлагін Ю.В. 1265 Скачати
at_61 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Організація та планування виробництва". Розділ "Планування". Тема "Сіткове планування" Лапко А.О. 662 Скачати
menedg_60 Конспект лекцій з дисципліни Чередниченко О.Ю., Колесникова Н.М., Беспалова Л.М. 385К603 Скачати
bmkc_58 Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Методи випробувань" Васильєв В.А., Семененко С.Я, Скачати
eoup_28 Методичні вказівки для виконання контрольних з дисципліни "Ресурсозбереження" для студентів спеціальності "Економіка підприємства" Боровик Ю.Т., Янченко Н.В. 212 Скачати
Ви наш 72954-й відвідувач