ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
vtsu_16 Розрахунки табличним процесором EXCEL: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка та програмування" Гончаров В.О. 166
ttd_48 Конспект лекцій "Розрахунок розсіювання шкідливих викидів і вибір димових труб при роботі ТЕС та котелень" Полтавський І.П. 621.311 П 528
at_69 Основи теорії надійності та функційної безпечності систем залізничної автоматики Кустов В.Ф. 656.25 К947
filos_4 <Буддизм як релігійно-філософська концепція"- Харків: УкрДАЗТ Петрушов В.М.
fin_48 Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи для студентів заочної форми навчання Саленко Олена Володимирівна 1171
kolii_47 Навч. посібник "Розслідування порушень безпеки руху поїздів" Г.П. Копанєв
ttd_54 Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи "Изучение работы и поверка электронного автоматического психрометра" Полтавський І.П. 346
mot_5 Методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни <Системи технологій> Г.К. Крижний
kolii_42 Проектирование усиления однопутной железной дороги. Игнатова Ж.А. 625
mtb_1 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни Тимофєева Л.А., Комарова Г.Л., Федченко І.І. 1192; 950
errs_26 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи надійності, технічної діагностики і маніторингу технічного стану тягового рухомого складу" Тартаковський Е.Д. Устенко О.В. Крашенінін О.С. Фалендиш А.П. Міхалків С.В. 869
tmex_50 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Теоретична механіка" (Змістовий модуль "Кінематика") Аксьонова Н.А., Оробінський О.В., Дунай Л.М., Астахова Л.В. 3006
oia_38 Программа курсу "Основи економіки транспорту" (для студентів факультету УПП за спеціальністю "Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)". - Харків: УкрДазт. - 2007. - 14 с. Євсєєва О.О. 257
kolii_52 Методичні вказівки до куосової роботи з організації та планування будівництва транспортних будинків Малявін А.М. 3621
bmkc_53 Методичні вказівки до курсової роботи "Сталеві конструкції робочого майданчика цеху підсилення несучих елементів" Єрмак Є.М., Ісмагілов А.О. 1024
inoz_18 Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 1-2 курсу з англійської мови. ст.викл. Коростильова О.В. -
errs_66 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні технології та математичні моделі в локомотивному господарстві". Частина 1 Тартаковський Е.Д. Крашенінін О.С. Фалендиш А.П.
at_134 ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ЧАСТИНА 1 Аналіз, корекція та оптимізація параметрів систем автоматичного керування проф. В. Ш. Хісматулін, доценти О. М. Прогонний, О. О. Сосунов
bmkc_46 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Відновлення експлуатаційних властивостей матеріалів та захист конструкцій".- Ч.2 Трикоз Л.В. 758
fts_11 Основні засоби профілактики нервово-психічних і фізичних напружень А.М. Буц, Ю.М. Савченко, І.О. Сапєгіна, С.С. Довженко 796 О 752
Ви наш 446358-й відвідувач