ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
Файл
kolii_47 Навч. посібник "Розслідування порушень безпеки руху поїздів" Г.П. Копанєв Скачати
ttd_54 Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи "Изучение работы и поверка электронного автоматического психрометра" Полтавський І.П. 346 Скачати
kolii_42 Проектирование усиления однопутной железной дороги. Игнатова Ж.А. 625 Скачати
mtb_1 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни Тимофєева Л.А., Комарова Г.Л., Федченко І.І. 1192; 950 Скачати
errs_26 Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Основи надійності, технічної діагностики і маніторингу технічного стану тягового рухомого складу" Тартаковський Е.Д. Устенко О.В. Крашенінін О.С. Фалендиш А.П. Міхалків С.В. 869 Скачати
tmex_50 Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Теоретична механіка" (Змістовий модуль "Кінематика") Аксьонова Н.А., Оробінський О.В., Дунай Л.М., Астахова Л.В. 3006 Скачати
mot_5 Методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни <Системи технологій> Г.К. Крижний Скачати
oia_38 Программа курсу "Основи економіки транспорту" (для студентів факультету УПП за спеціальністю "Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)". - Харків: УкрДазт. - 2007. - 14 с. Євсєєва О.О. 257 Скачати
kolii_52 Методичні вказівки до куосової роботи з організації та планування будівництва транспортних будинків Малявін А.М. 3621 Скачати
bmkc_53 Методичні вказівки до курсової роботи "Сталеві конструкції робочого майданчика цеху підсилення несучих елементів" Єрмак Є.М., Ісмагілов А.О. 1024 Скачати
inoz_18 Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 1-2 курсу з англійської мови. ст.викл. Коростильова О.В. - Скачати
errs_66 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні технології та математичні моделі в локомотивному господарстві". Частина 1 Тартаковський Е.Д. Крашенінін О.С. Фалендиш А.П. Скачати
at_134 ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ ЧАСТИНА 1 Аналіз, корекція та оптимізація параметрів систем автоматичного керування проф. В. Ш. Хісматулін, доценти О. М. Прогонний, О. О. Сосунов Скачати
bmkc_46 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Відновлення експлуатаційних властивостей матеріалів та захист конструкцій".- Ч.2 Трикоз Л.В. 758 Скачати
fts_11 Основні засоби профілактики нервово-психічних і фізичних напружень А.М. Буц, Ю.М. Савченко, І.О. Сапєгіна, С.С. Довженко 796 О 752 Скачати
ettp_23 Програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної та індивідуальноїроботи студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання Доц. Косич М.В. Скачати
menedg_22 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни Беспалова Л.М., Маркова І.В., Васильєв О.Л. 1218 Скачати
fin_70 Навчальний посібник "Економіко-фінансова діяльність будівельних організацій" Тройнікова Олена Миколаївна 69.003 Т-706
menedg_36 Програма курсу та методичні вказівки до самостійноїї роботи з дисципліни Семенцова О.В. 31338 Скачати
menedg_16 Робоча програма, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, контрольних робіт та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни Коротич О.Б. 797 Скачати
Ви наш 343675-й відвідувач