ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ
Український Державний Університет Залізничного Транспорту

Останнi надходження

/
Код Назва методички Автор Рік видання Бібліотечний
номер
filos_2 Іслам як світова релігія -Харків: УкрДАЗТ Петрушов В.М.
mtb_3 Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу <Матеріалознавства та ТКМ> розділ <Обробка металів тиском>, <Визначення зусилля і ступеню деформації при обробці металів тиском> Тимофеєва Л.А., Остапчук В.М., Геворкян Е.С. 3054
bkvrm_67 Методичні вказівки до лабораторних робіт Правдюк М.Т.
menedg_64 Конспект лекцій з дисципліни Малахова Н.Б. 65.92 29 ББК М181
tr_zv_33 Контроль параметрів направляючих систем Книгавко М.В. 66
fin_36 Програма курсу з дисципліни "Страхування" та завдання для самостійної роботи Стешенко Олена Дамирівна 1133
oia_3 Програма курсу "Теорія бухгалтерського обліку " Чебанова Н.В., Орлова В.М. 837
bmg_2 Основи екології. Конспект лекцій. Ляшенко О.Л., Борщов В.А., Єгорова І.М. 57 Л 99
menedg_9 Програма курсу та самостійної роботи з дисципліни Балака Є.І., Васильєв О.Л., Зоріна О.І. 1217
bmg_81 Опір матеріалів та елементи будівельної механіки. Робоча програма для студентів спец. "Вагони" Чихладзе Е.Д., Красюк О.Г. 3241
tr_zv_54 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Каналоутворюючі пристрої телекомунікацій" ч2 Єлізаренко О.В., Книшев І.П. 840
fin_45 Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінанси залізничного транспорту" Криворученко Ольга Анатоліївна 410
bkvrm_81 МВ до курсового проектування з дисципліни "КМАКБР" Погребняк А.В., Євтушенко А.В. 370
menedg_13 Методичні вказівки до виконання лабороторних робіт з дисципліни Познякова О.В., Янченко Н.В. 353
errs_53 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Організація виробництва та транспортна логістика" - Оптимізація календарного планування із застосуванням ПЕОМ (задача Джонсона) Кузнецов В.Я., Крашенінін О.С., Дацун Ю.М. 1059
at_58 Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни "Системи автоматики і телемеханіки на перегонах", ч. 3 Бойнiк А.Б., Лазарєв О.В., Рахматов В.З., Макаренко Р.В. 612
ttd_62 Методичні вказвки до лабораторних робіт "Моделювання на ЕОМ процесів очищення повітря від домішків методом адсорбції" Пелепейченко В.І. 3311
vagon_28 Вагони: Методичні вказівки для виконання контрольних робіт № 1-4 А.П. Горбенко 868
ckc_11 Методичні вказівки до курсового проекту "Проектування локальної обчислювальної мережі" з дисципліни "Мережі комп'ютерних систем" В.М.Добрянський 1416
ttd_63 Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Розрахунок кільцевого газопроводу високого (середнього) тиску" Пелепейченко В.І., Счастний Є.Є. 901
Ви наш 65773-й відвідувач